• Nombre de visites :
  • 1861
  • 13/11/2013
  • Date :

Teberrük etme

teberrük etme

Tarih boyu Vahhabilik [5]

Arabistan'ın çok zengin olduğu yüzünden bu ülkenin hükümeti bir çok İslami hükümetler üzerinde etkisi vardır ve bu ülkelerde bir çok değişiklikler ve olayların kaynağıdır.

Batı dünyasında bir çok gazete ve dergi Arabistan tarafından basılmakta ve bunların vasıtası ile kendi düşüncelerini yaymaktadırlar. Bu gazeteler bir uzun va tanınmış geçmişe sahiptirler ve bütün dünyada bir çok okurları vardır, örneğin Londrada yayınlanan Eşşark ul-Evsat ve El-Hayat gazetelerini söyleyebiliriz.

Resulüllah (s.a.a.) ve diğer büyük salih insanların eserlerine tevessül ve teberrük etme (başvurup bereket alma)

Sünniler ve Şiilerin düşüncesine karşın olarak onlar teberrük etme konusunu her koşulda inkar edip bu iyi ilâhi sünnete inananları müşrik, dinden çıkmış ve kâfir adlandırıyorlar. Halbuki, Ehl-i Sünnetin rivayi kaynaklarında da bu önemli noktaya işaret edilmiştir ki:

‘Peygamberin (s.a.a.) saygısı onun öldüğünden sonra aynen hayatta olduğu zaman gibidir.’ (1)

Burada Vahhabilerin içi boş ve temelsiz şüphelerine cevap vermek için bazı tarihi belgelere değinip bu hususta bazı sahabeler ve Ehl-i Sünnetin büyük alimlerinin düşünce ve davranışlarını açıklamaya çalışacağız:

Resulüllah'ın sahabesinin onun mezarını değerlendirmeleri ve ona saygı duymaları Allah'ın şeairine saygı ve ihtiramda bulunma örneklerindendir ve Kuran-ı Kerim'in ayetleri de bu konuyu teyit etmektedir, nitekim Kuran-ı Kerim'de şöyle buyurur: ‘و من يعظم شعائر الله فانّها من تقوي القلوب’ ‘Kim Allah'ın şeairine saygı ve ihtiramda bulunursa bu ancak kalplerin takvasındandır.’ (2)

1-    İkinci halife Ömer ibni Hattap Şam fetihlerinden sonra Medine'ye girdiği zaman ilk yaptığı iş mescide gelip Allah'ın Resulü'ne (s.a.a.) selam ve selevat göndermekti.(3)

2-    İbni Asâkir'in naklettiğine göre, Ömer Beyt ul-Mukaddes'ten döndüğü zaman Cabiye bölgesine geldi. Bilal Ömer'den onu Şam'da bırakmasını istedi ve Ömer de aynısını yapıp Bilalı Şam'da bıraktı. Bilal, Resulüllah'ın (s.a.a.) müezzini Resulüllahı (s.a.a.) rüyada ziyaret etti ve Peygamber (s.a.a.) ona dedi: Ey Bilal! Bu nasıl bir zulümdür? Benim ziyaretime gelmen zamanı olmadımı? Bilal uyandıktan sonra korktu ve kederlendi. Kendi hayvanına binip Medinede Peygamberin (s.a.a.) mezarını ziyaret etmeye geldi. Orada ağlayıp yüzünü Resulüllahın (s.a.a.) mezarına sürdü. Sonra Hz. Hasan ve Hüseyin (a.s.) gelince onları kucaklayıp öptü. (4)

İbni Kesir Vahhabiyetin asıl düşünce kaynağı olan İbni Teymiyyenin cenaze töreni hakkında şöyle yazmıştır: cenaze törenine gelenler kendi mendil ve cüppelerini teberrük olarak İbni Teymiyyenin cenazesi üzerine attılar... ve onun cenazesini yıkadıkları suyu teberrük olarak içtiler.


1-    Subul ul-Huda vel İrşad, cilt 11, s. 439

2-    Hacc sûresi/ 32

3-    Şifa us-Sikâm, s. 44

4-    Usd ul-Ğabe, cilt1 , s. 208

Çeviri:Ürün Özedönüş

Tarih boyu Vahhabilik

Vahhabilik

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)