• Nombre de visites :
  • 2087
  • 1/11/2013
  • Date :

Dünya çapında Vahabilik

dünya çapında vahabilik

Tarih boyu Vahhabilik [3]

Her yıl görüldüğü gibi, yıldan yıla Hz. Muhammed (s.a.a.) zamanından kalan eseerler daha da azalmakta ve Vahhabi din adamları onları himayet eden polis ile birlikte başka ülkelerin müslümanları özellikle İran Şiileri ile iyi davranmıyorlar ve onları şirk ile suçluyorlar.

Vahhabilerin dünya çapında bir ağ oluşturmaları:

Vahhabiler fakir İslam ülkelerinde ve özellikle Hint Yarımadasının Pakistan, Bangladeş, Afganistan gibi ülkelerinde ve nüfusları çok olup gelirleri çok az olan Hint müslümanları arasında çok miktarda para harcamakla ve Ehl-i Sünnet alimlerini para ile teşvik etme yöntemi ile bir çok dîni okul, mescid ve İslami merkezler adlandırdıkları yerleri düzeltmeye başladılar ve çok güçlü şekilde örgütlenmiş kurumlar ve bir biri ile ilişkide olan ağlar vasıtası ile Vahhabiyeti tebliğ etdip yaymaya başladılar. Onlar özellikle Hanefi mezhepleri olup Vahhabiyet düşüncelerini kabul etmeye daha istidatlı olan Hint Yarımadasının müslümanlarını Vahhabiyete davet etmektedirler.

Hint Yarımadasının ülkeleri iktisadi bakımdan çok fakirler ve bu bölgeden bir çok çalışan iş güçü Arabistan ülkesinde çalışmaktadırlar. Bu çalışanlar arasında sade işçi, teknesiyen, mühendis ve doktor gibi her türlü insan vardır ve bunların kendi ülkeleri ile ilişkide olup gel gitleri bu ülkelerde Vahhabiyetin tebiliği için başka bir sebep sayılmaktadır.

Pakistan'ın en mahrum bölgelerinde, örneğin dünyanın da en mahrum yerlerinden olan Beluçistan Vilayetinde Vahhabiler dîni okullar ve mescid kurmaya kalkışmışlar. Onlar bol para harcamakla bu bölgelerin müslümanlarını kendilere doğru çekiyorlar. Aynı halde bu gruplar İran'ın da Beluçistan Vilayetinde nüfuzları ve örgütleri vardır.

Vahhabilerin bu geniş ve aktiv ağları bütün dünyaya yayılmış ve Hint Yarımadası, Afrika, Uzak Doğu, Orta Asya, eski SSCB ülkelerinde, Avrupa ve Amerikada etkinlikleri vardır. Adıgeçen ülkelerin bazı bağımsızlık isteyen hareketleri örneğin Çeçenler de bu ağların himayetinden yada onların alt şubelerinden faydalanıyorlar. Filipinlerde Ebu Siyaf gibi terörist hareketler, Pakistanda Sahabe Ordusu adlanan terörist grubu ve Bin Ladin’in Sudan, Afganistan, Avrupa ve Amerikadaki faaliyetleri bu Vahhabilerin icat ettiği ağlardan kaynaklanmış ve daha sonra kendi aralarında ihtilaflar çıkınca, özellikle Fars Körfezi İkinci Savaşı zamanında ve Selefiler ile Bin Ladin'in Vahhabilerden ayrılmaları ile birlikte kendi içlerinde başka ayrıntılarda oluşmuştur.

Arabistan'da dîni okullar ve üniversiteler İslami ülkelerdeki üniversite öğrencileri ve dîni bilimler öğrencileri arasından en istidatlılarını seçip burs vermekle beraber Arabistan'a gönderiyorlar. Orada bu öğrencileri eğitip öğrettikten sonra ve Vahhabiyet tebliğcilerine çevirdikten sonra kendi ülkelerine geri gönderiyor ve onlar ise Vahhabiyeti tebliğ etmeye başlıyorlar.

Çeviri:Ürün Özedönüş


Tarih boyu Vahhabilik

Vahhabilik

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)