• Nombre de visites :
  • 1936
  • 25/10/2013
  • Date :

Tarih boyu Vahhabilik

tarih boyu vahhabilik

Vahhabilik inancı İbni Teymiyye ve İbni Kayyim-i Cevzi gibi insanların düşüncesinden esinlenerek Muhammed ibni Abdulvehhap tarafından ortaya çıktı. Bu inanç sapık, yüzeysel ve İslamın hayat verici kurallarından uzak olan bir inançtır ki, ilk ortaya çıktığından beri İslam Ümmetinde ayrılık yaratma, yokedici, fesat ve yıkımdan başka bir etkisi olmamıştır.

Bu mezhep tamamen boş ve ilkel bir inanç ilkelerine sahiptir ve Kuran ile rivayetlerden çok yüzeysel ve bayağı yorumlar yapmaktadır; öyle ki, Allah-u Teala'nın cismi olduğunu ileri sürüp onun el, ayak ve uzun sarı saçları olduğunu söylemektedirler. İstimar ve İstikbar kendi şeytanî hakimiyetini yaymak için her zaman egemenliği kurabilecek zeminleri aramaktadır. Onların yeni ve eski sloganları ‘ayır ve hükmet ’ olmuştur. Buna ulaşmanın ise en önemli yollarından biri toplumlar içinde dayanıklı olmamak, kafirlik ve fesatlık ortamı yaratmaktır.

İslam ve onun getirdiği kültürün geçilmez ve güçlü sınırlarını kendi önlerinde gören sömürgeciler onun karşısında durmak için çeşitli yollara başvurdular:

 1) Direk askeri karşılaşma; Bu yöntemin göstergesi Haçlı savaşları ve İran, Libya, Irak, Afganistan ve Cezayir gibi ülkelerin işgali olmuştur.

 2) Direk kültürel karşılaşma: Bu yöntemde İslami hükümler ve ilkeleri ters göstermeye çalışmış ve İslami kutsal varlıklara ihanet etmeyi amaçlamışlardır.

 3) Vasıtalı karşılaşma: Bu yöntemde müslümanların arasında fesat ve sefahatı yaymak ile onları dine  ilgisiz kalmaya çalışıyorlar.

 4) Güçlü milliyetçilik duygularını tahrik edip İslami ülkelerde insanları gruplaştırmak ve birbirinden ayırmak.

Bunlara ilaveten ve bizim tartışma konumuz olan başka bir yöntem ise yeni mezhepler icat edip müslümanlar arasında çeşitli tarikatlar ve mezheplerin oluşturulmasıdır. Bu sıradan, Sünnilik mezhebinin içinde Vahhabiyet mezhebini icat etme çabasını söyeleyebiliriz. İngiltere sömürgeciliği tarafından aşırı sünnilik hareketi Vahhabiyet olarak ortaya çıktı. İngiliz casus Mr. Hempher kendi hatıraları kitabında Abdulvahhab'ı nasıl kendisine çekip düşüncesini saptırdığını açıklamıştır. O, Abdulvahhap'da güç hırsı, ahlakî zaaflar ve aşırı düşünceleri görünce onu bu mezhebin kurucusu olarak uygun buldu. Bu projenin doğrultusunda Mr. Hempher Abdulvahhab'a adım adım eşlik ediyor ve zemini uygun bulunca onu yeni mezhebin kuruluşunu ilan etmesine sevkediyor. Ondan sonra bu şahıs İngiltere sözmürgeciliğinin eski memurlarından olan Mesut ibni Abdul Aziz ile birleşiyor ve elde edilen olanaklar ile kendine adam toplamaya başlıyor. Muhammed ibni Abdulvahhab (Şeyh Muhammed) Der’iye şehrini kendi ikametgahı olarak seçtiği zaman, o şehrin sakinleri çok cahillerdi ve namaz ile zekat konusunda ciddi değillerdi.

Çeviri:Ürün Özedönüş


  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)