• Nombre de visites :
  • 1087
  • 24/12/2013
  • Date :

İmanı Kemale Erdiren Üç Haslet(5.Bölüm)

imanı kemale erdiren üç haslet

Ya da amel ve itaatlerden çok az nasiplenen kimselerden biridir. Bu durumda da hikmet ve rahmet sahibi olan Allah ona duyduğu sevgi gereğince onu musibet ve zorluklara sabır sevabından nasiplendirmektedir.

Bunun sevabı da o kadar büyüktür ki İmam Sadık (a.s) hakkında şöyle buyurmuştur: “Eğer bir sıkıntı içinde olan kimse bu musibetler karşısında nasıl bir mükâfatının olduğunu bilecek olsaydı bu durumda makasla parça parça edilmeyi arzulardı.

Hakeza İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Musibete uğramış ve buna sabretmiş olan bir mümin için bin şehidin sevabı vardır.”‌

Hakeza şöyle buyurmuştur:

“Şüphesiz kulum Allah katında öyle bir makamı vardır ki şu iki haslete sahip olmadıkça ona erişemez: “Malını kaybetmek veya bedeninde bir zarar görmek.”‌

Bu esas üzere musibetler mümin için ya sevap ve derece artışıdır ya da mümin ahirette rahat olsun diye dünyada kendisine verilen bir ceza ve bir kefarettir. Bu her ikisi de akıllı kimse nezdinde iyi ve sevimlidir.

Sevabın güzelliği zaten bellidir. Cezanın güzelliği ise Ehl-i Beyt'in (a.s) rivayetinde yer alan şu gerçek sebebiyledir: “Allah mümin bir kuluna iki defa eziyet etmekten çok daha yücedir.

Eğer kul dünyada bir iş için cezalandırılırsa ahirette artık bu iş için ceza görmez. O halde müminin beladan kaçınması mümkün değildir. Sabretmekten başka çaresi yoktur. Allah sabrı beladan önce yaratmıştır. Aksi takdirde müminin kalbi bir yumurta gibi sert bir taş üzerinde kırılır giderdi.

İmam Rıza'nın (a.s) bu bölümün girişinde naklettiğimiz hadisleri esasınca da insan sadece imamdan bir sünnet üzere olduğu takdirde hakiki imana erişecektir.

 İmam'ın (a.s) “İmamdan bir sünnet”‌ ifadesi ile yetinmesinin sebebi de şudur ki bu sünnet, (sabır ve tahammül) bütün sünnetleri, yani sabır mertebelerini (musibetlerde sabır, itaatte sabır ve günahlar karşısında sabır) kuşatmaktadır. Hiçbir şeyi geri bırakmamaktadır…

Bunlar her ne kadar az da olsa çok anlam ifade eden gerçeklerdir. Bu kadarıyla yetinmek uygundur, yardım istenilecek olan sadece Allah'tır, bize Allah yeter ve o güzel bir vekildir.


İmanı Kemale Erdiren Üç Haslet(1.Bölüm)

İmanı Kemale Erdiren Üç Haslet(2.Bölüm)

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)