• Nombre de visites :
  • 1697
  • 23/12/2013
  • Date :

Hz. Hüseyin'in Tarifi ile Kerbela-2

hz. hüseyinin tarifi ile kerbela

Halk zillet ve utanç dolu bir hayat sürdürmektedir. Hak üzere amel edilmediğini ve batıldan kaçınılmadığını görmüyor musunuz? İşte böyle bir durumda mümin, Allah'ına kavuşmayı istemelidir.

Ben böyle bir ortamda ölümü saadet biliyorum, zalimlerle yaşamayı ise alçaklık...

İzzet yolunda ölmek, ebedî bir hayattır, zilletle ya1şamak ise ölümden başka bir şey değildir. Hakkı diriltme ve izzetli hayata ulaşma yolunda ölmek, bana çok kolaydır. Ben ölümden korkmuyorum. Beni ölümle mi korkutuyorsunuz? Merhaba Allah yolunda ölmeye...

Şu rezil oğlu rezil, haramzade oğlu haramzade bana, kılıçla (ölümle) zillet arasında seçenekli olduğumu haber verdi; Hüseyin nerede, zillet nerede? Hüseyin zillete tahammül eder mi?! Allah ve Peygamber, bizim için zilleti beğenmez. Dünyadaki bütün müminlerin hiçbiri Hüseyin'lerin zillete boyun eğmesini sevmezler. İzzete ulaşma ve hakkı diriltme yolunda ölmek ebedî bir hayattır, zilletle yaşamak ise, ölümden başka bir şey değildir.

Ben azgınlık, fesat ve zulüm etmek için bu harekete başlamadım. Ben ceddimin ümmetini ıslah etmek, marufu (iyiliği) emir, münkeri ise nehyetmek (kötülükten kaçındırmak), ceddim Resulullah (s.a.a) ve babam Ali'nin (a.s) yolunu ihya etmek için kıyam ettim.

Gerdanlık kızların boynuna yakıştığı gibi, ölüm de insanoğluna yakışır. Yakup, Yusuf'u görmeği arzu ettiği gibi, ben de atalarımı görmeyi arzu ediyorum.

Bana, varacağım bir katligâh tayin edilmiştir...

Allah'ın kaza kalemiyle yazılmış olan böyle bir günden kurtuluş yoktur. Allah'ın rızası biz Ehlibeyt 'in rızasıdır; verdiği belalara karşı sabrederiz ve O, gerçek sabredenlerin mükâfatını verecektir bizlere.

Allah'ım! Her gam ve kederde sığınağım, her sıkıntı ve zorlukta ümidim ve her musibette güvendiğim sensin. Nice gam ve musibetleri sana şikâyet ettim, başkalarından ümidimi kesip, sana yöneldim ve sen o gamla üzüntüyü giderdin. Her nimetin sahibi ve her dileğin nihayeti de sensin."

İşte, görüldüğü gibi Hz. Hüseyin (a.s), ceddi Resulullah'a (s.a.a) uyarak zillete boğun eğmedi ve her asra örnek olan tarihî kıyamını başlattı; olayların akışı da İmam Hüseyin'in (a.s) aldığı kararın isabetli ve yerinde olduğunu gösterdi.

Çünkü İmam Hüseyin'in (a.s) o şekildeki şehadeti, Ehlibeyt ‘in mazlumiyeti ile hakkaniyetini temsil etmiş ve şehadetinden sonra on iki yıl boyunca kıyamlara ve ayaklanmalara neden olmuş, İmam Hüseyin'in (a.s) hayatında kimsenin müracaat etmediği ev, beşinci ve altıncı imamların (İmam Muhammed Bakır ve Cafer Sadık) zamanlarında nispeten oluşan emniyet ortamı sonucu, Şiilerin İslam topraklarının dört bir yanından akın yaptığı merkez haline gelmişti.

Ondan sonra Şiilerin sayısı günden güne çoğaldı, hakkaniyet ve nuraniyetleri dünyanın her yerinde parlamaya başladı.

Zira İmam Hüseyin'in kıyamı, kendisinin şehadeti, ama mektebinin korunmasıyla sonuçlanan ve akide uğruna yapılan bir hareketti. Bu mektep takipçilerinin, tarih boyu zalimlerin bunca zulüm ve baskılarına rağmen kendi varlıklarını sürdürmelerinin sırrını da, direniş için böyle güçlü bir manevi faktöre ve fedakârlığa sahip olmalarında aramak gerekir.


Hz. Hüseyin'in Tarifi ile Kerbela-1

İMAM HÜSEYİNİN (A.S) ŞAHADETİNİN ETKİLERİ

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)