• Nombre de visites :
  • 1350
  • 11/11/2013
  • Date :

Tarihin Başlangıcı: Muharrem-2

tarihin başlangıcı: muharrem

İmam Hüseyin (sa) çocuk çağının ilk altı yılını büyük ceddi Hz. Muhammed'in (sav) hayatta olduğu yıllarda yaşadı ve daha sonra 30 yıl boyunca babası Hz. Ali'den (sa) feyiz aldı. İmam Ali'nin (sa) şahadetinin ardından İmam Hüseyin (sa) on yıl boyunca sosyal ve siyasi arenalarda ağabeyi İmam Hasan'ın (sa) yanında yer aldı.

Emevilerin ilk halifesi Muaviye'nin ölmesinin ardından, kameri 60 yılında Muaviye'nin fasık oğlu Yezid, Medine valisine bir mektup yazarak validen İmam Hüseyin'den (sa) kendisi için biat almasını istedi. Ancak Yezid'in fasıklığı ve liyakatsizliğinden haberdar olan İmam Hüseyin (sa) biat etmeyi reddetti ve İslam'ı Yezid'in sultasından kurtarmak için mücadele yolunu seçti. Bu gelişmenin ardından İmam Hüseyin (sa) Medine'den Mekke'ye hicret etti. Öte yandan Irak'ta Küfe halkının art arda mektup yazması ve o hazreti bu kente davet etmesinin ardından İmam Hüseyin (sa) Mekke'den Küfe'ye doğru yola çıktı, fakat Küfe halkının ihanet etmesi sonucu Irak'ta durum değişti ve uygunsuz hale geldi.

Hanedanı ve sahabeleri ile birlikte Küfe'ye doğru ilerleyen İmam Hüseyin (sa), bu kente ulaşmadan önce Kerbela çölünde Yezid ordusu tarafından kuşatıldı, ancak İmam zulüm ordusuna karşı teslim olmadı. Sonunda, Aşura olarak anılan muharrem ayının onuncu gününde İmam Hüseyin (sa) ve beraberindeki sahabeleri Kerbela'nın sıcak ve kurak çölünde mazlumane bir şekilde şehit düştü. Gerçi İmam Hüseyin'in (sa) kıyamı askeri açıdan görecede yenik düştü, ancak hem o çağda ve hem daha ileriki asırlarda birçok berekete kaynaklık etti.

Seyyidi şüheda İmam Hüseyin'in (sa) gerçekleştirdiği kıyamın en belirgin getirisi, insanları cahillikten ve sapkınlıktan kurtarmaktı. İmam Hüseyin (sa) başlattığı bilinçli kıyamı ile müstekbirlerce yavaş yavaş yok edilen hakla batıl arasındaki sınırı bir kez daha aşikâr etti. Gerçekte Aşura kıyamının cahillikle mücadelesi sadece Müslümanların uyanışı ile sonuçlanmadı ve aynı zamanda birçok gayrimüslimin de gönlünü aydınlattı, öyle ki Yezid sarayında temsilcisi bulunan bazı gayrimüslim devletler ve yine manastırlarda itikâf eden rahibeler de gaflet uykusundan uyandı ve hakikate yöneldi.

Bugün İmam Hüseyin'in (sa) kıyamı hala hak ve hakikat peşinde olanların yolunu aydınlatmayı sürdürüyor. Çağımızda da İmam Hüseyin'in (sa) ve sahabelerinin şahadet yolu, başlı başına İslam'ın hakkaniyetini ispat etmeye yetiyor. Evet, İmam Hüseyin (sa) ilk kriterini akılcılık ve cahillikle mücadele şeklinde beyan ederken en belirgin amacının da insanları bilinçlendirme şeklinde ifade ediyor. Gerçekten de eğer bu kıyam hak olmasaydı ve sadece insanların duygularını tahrik ederek ayakta kalacak olsaydı, hiç bir zaman insanları akılcı olmaya ve bilinçlenmeye davet etmezdi.


Tarihin Başlangıcı: Muharrem-1

İmam Hüseyin(a.s)ın İbadeti

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)