• Nombre de visites :
  • 1798
  • 28/6/2013
  • Date :

İlahi Adalet, Cebr (Zorlama) ile Nasıl Bağdaşır?(1.Bölüm)

ilahi adalet, cebr (zorlama) ile nasıl bağdaşır?

Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır:

        "Ve de ki: Hak Rabbinizdendir, isteyen iman eder, isteyen kifir olur."1

        "Dinde zorlama yoktur; artık doğrulukla eğrilik birbirinden ayrdmıştır."2

        "Kim zerre miktarı hayır yaparsa, onu görür. Kim de zerre miktarı şer işlerse, onu görür."3

         "Sen sadece hatırlatıcısın, onların üzerinde zorlayıcı değilsin." 4

        Bunca ayete rağmen Buhari ve Müslim'deki "Allah, kullarını yaratmadan önce onların fiillerini takdir etmiştir" şeklindeki rivayetleri nasıl kabul edebiliriz?

        Buhari Sahih'inde şöyle yazar:

        "Hz. Adem ile Hz. Musa karşılıklı konuştular. Musa ona dedi ki: "Ey Adem! Sen bizim babamızdın. Bizleri hüsrana uğratıp cennetten çıkardın." Adem ise dedi ki: "Ey Musa! Allah seni kelamına seçti ve eli ile sana yazdı. Şimdi Allah' ın beni yaratmadan kırk yıl önce takdir ettiği şeyden dolayı beni mi kınıyorsun?" Böylece Adem üç kez delil getirerek Musa'yı yendi."5

        Müslim de Sahih'inde şöyle nakleder: "İçinizden her birinin yaratılışı anasının kamında kırk günde toplanır. Sonra kırk gün alaka (kan pıhtısı )dır. Sonra kırk gün muzğa (et parçası)dır. Sonra melek gönderilir ve ona ruhu üfler. Sonra o meleğe bu adamla ilgili dört şeyi, rızkını, ec elini, amelini ve saadete erenlerden olup olmayacağını yazması emrolunur. Kendisinden başka ilah olmayan Allah'a andolsun ki, içinizden bazıları, cennet ehlinin amellerini yapar ve cennetle onun arasında bir dirsek uzunluğundan fazla fasıla kalmaz. Ama kitabın takdiri ona galebe eder ve o cehennem ehlinin işini yapıp cehenneme gider.

        Bazılarınız ise cehennem ehlinin işlerini yapar ve onunla cehennem arasında bir dirsekten fazla fasıla kalmaz. Ama kitabın takdiri galebe eder ve o, cennet ehlinin işlerini yaparak cennete gider."6

        Aynı şekilde Müslim, Sahih'inde Aişe'den şöyle dediğini nakleder: "Resulullah, Ensar' dan birinin çocuğunun cena- zesine devet edildi. Ben: "Ey Resulullah, ne mutlu buna ki cennetin serçelerinden bir serçedir ve hiç günah işlememiş- tir." deyince, Resulullah şöyle buyurdu: "Böyle olmayabilir de ey Aişe! Allah bazılarını cennet için yaratmıştır ve onlar babalarının sülbünde iken cennet için yaratılmışlardır. Aynı şekilde bazıları da daha babalarının sülbünde iken cehen-nem için yaratılmışlardır."7

        Buhari, Sahih'inde der ki: "Birisi: "Ey Resulullah! Cennet ehli cehennemliklerden ayırt olunabilir mi?" diye sorunca, Resul-i Ekrem: "Evet" diye buyurdu. Adam: "Öyleyse niçin insanlar amel edip çaba harcarlar?" deyince, Peygamber: "Herkes yaratıldığı veya kendine kolaylaştırıldığı şeye göre amel eder." buyurdu." 8

        Allah'ım! Sen bu zulümden yüce ve münezzehsin. Senin yüce kitabındaki ayetlere uymayan bu hadisleri nasıl doğrulayabiliriz ki? Oysa sen buyurmuşsun ki:

        "Allah halka zulmetmez. Ama halk kendi nefislerine zulmederler." 9

        "Doğrusu Allah bir zerre dahi zulmetmez.,"10

        "VeRabbin hiç kimseye zulmetmez." 11

        "Allah onlara zulmetmedi; ama onlar kendilerine zulmediyorlar.,"12


1- Kehf  Suresi /29.

2- Bakara Suresi /256.

3- Zi1zal Suresi / 8.

4- Ğaşiye Suresi /22.

5- Sahih-i Buhari, c. 8, s. 157, Kader Kitabı; Sahih-i Müslim, c. 4, s. 2042,h. 2652.

6- Sahih-i Müslim, c. 4, s. 2036, h. 2643, Kader Kitabı; Sahih-i Buhari, c. 8, s.152.

7- Sahih-i Müslim, c. 4, s. 2050, h. 2662, Kader Kitabı.

8- Sahih-i Buhari, c. 8, s. 153, Kader Kitabı.

9- Yunus Süresi /44.        

10- Nisa Süresi /40.

11- Kehf Süresi /49.

12- AI-i İmran Süresi / 117.

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)