• Nombre de visites :
  • 2959
  • 27/5/2013
  • Date :

Allame Caferi

allame caferi

Bir Allamenin Yaşamı Böyledir

Tebrize dönmesi ve annesinin acı ölümü:

Allame Caferinin Kumda kalışından bir sene geçmeden annesinin hasta olduğu haberi geldi. Allame Caferi Tebrize doğru hareket etti halbuki o, mektubu almadan on gün önce annesi vefat etmişti. Her halûkarda, genç annesinin ölümü onun Tebrize dönmesine neden oldu ve sonra ise Ayetullah Hac Mirza Fettah Şehîdi’nin önerisi ve tavsiyesi ile Necef Şehrine doğru yola çıktı.

Necefe girişi:

Rahmetli Allame Muhammed Taki Caferi Necefe geldikten sonra, ilk olarak Badkubei’lerin (Bakülüler) okulunda ve daha sonra ise Sadır okulunda ikamet etti. Kendisinin söylediğine göre, Sadır okulu özel bir asalet ve rûhaniliği vardı. Bu okulun bir iki kişiden başka bütün kalanları müctehidlerdi. Gece yarıları onların rûhani halleri başlardı. Bu okul çok verimli idi ve ondan çok büyük talebeler çıkmışlardı. Rahmetli Allame Muhammed Taki Caferi Ayetullah Şeyh Kâzım Şirazi, Ayetullah Hoyi, Ayetullah Seyyid Mahmut Şahrûdi, Ayetullah Hekim, Ayetullah Seyyid Abd ul-Hâdi Şirazi, Ayetullah Mîlani, Hac Mirza Hasan Yezdî ve Ağa Murteza Talikanî gibi büyük hocaların dersine katıldı.

Allamenin Necef’te araştırma yapıp ders vermesi:

Rahmetli Allame Muhammed Taki Caferi Necefin büyük hocalarının yanında ders okuduktan sonra kendisi de yavaş yavaş fıkıh ve usûlün yüksek seviyesi derslerini özellikle Kifaye ve Mekâsib kitaplarını öğretmeye başladı ve Ayetullah Hoyi’nin bir sıra verdiği dersleri yazmaya başladı. Rahmetli Allame Caferi Necefte ders vermesi hakkında şöyle diyor: ‘Hint okulunda bir süre Mekâsibin hariç (yüksek seviyesi) derslerini verirdim. Daha sonra felsefe ve maarif dersine başladım. Bu dersi rahmetli Mirza Abdulhadi-yi Şirazi tavsiye etti. O zaman, Allame Tabatabai ve Allame Mutahhari başkaları ile birlikte bir sıra yeni konulara başlamışlardı. Onlar bu konuları Neceften daha önce başladılar. Ben ise bu dersi Sadır okulunda başladım ve başka okullardan da bu derslere katılmak için talebeler gelirdi.

İctihad İzni:

Rahmetli Allame Muhammed Taki Caferi Necefte üç sene kalıp oranın yüksek seviyeli hocalarından faydalandıktan sonra istidat, zekâ ve çok çalışması sonucunda İctihad seviyesine ulaştı. Ayetullah Kâzım Şirazi ve Ayetullah Seyyid Abdulhâdi Şirazi tarafından ictihad izninin verilmesi bu Şark Filozofunun bilimsel ve araştırma hayatının bir devrinin bitip yeni bir devrinin başlangıcına bir teyittir. Allamenin genç yaşında ictihad izni alması ondan önceki Allame Hilli ve rahmetli Seyyid Bahr ul-Ulum gibi alimleri hatırlatıyor.

Çeviri:Ürün Özedönüş


Bir Allamenin Yaşamı Böyledir

Bir Allamenin Yaşamı

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)