• Nombre de visites :
  • 2713
  • 25/5/2013
  • Date :

Allame Caferi Tahran'da

allame caferi tahranda

Bir Allamenin Yaşamı Böyledir

Tahranda ikamet etmesi:

Rahmetli Allame Muhammed Taki Caferi İrana döndükten sonra Tahranda ikamet edip Mervi okulunda Mekâsib, Kifaye ve Hariç derslerini vermeye başladı. Onların yanında da Esfar ve Manzume derslerini veriyordu. Bir süre sonra sorumluluk duyma neticesinde daha çok araştırma ve yazmakla meşgul olup bilimsel etkinliğinin çoğunu günün insani bilimlerine sarfetmeye başladı. O günlerde Rahmetli Allame Muhammed Taki Caferi üniversitelerle ilişki kurup Şehid Mutahhari ve Doktor Muhammed İbrahim Ayeti gibi şahsiyetlerle birlikte üniversitelerde sölev yapmaya başladı.

Hocanın tek gelir kaynağı:

Rahmetli Allame Muhammed Taki Caferinin bir tek gelir kaynağı vardı ve o da kitaplarının telif hakkı idi. Hoca, ömrünün sonuna kadar bir yerden maaş almayı kabul etmedi ve her zaman şöyle söylerdi: ‘bırakın bu azcık telif hakları ile geçineyim ve siz gençler ve sizin düşünsel ihtiyaçlarınızı gidermek ile uğraşayım.’ Allame hiç bir söylev ve konferansına para teklifini kabul etmedi. Sadece bir defa 1981 yılında bir söylevden sonra onun için gönderilen bir çeki kabul etti ve mecburen onu kabul etti; ancak onun da nedenini şöyle açıklıyor: ‘yıl 1980 yada 1981 de parasızlıktan eşim için yazılan reçete elimde kalmıştı ve ilaç almaya bir param yoktu. O zaman bana bir çek gönderdiler ve ben onu kabul ettim. Bundan başka ben hiç bir söylev, konuşma yada ders vermem için, televizyonda, radiyoda yada üniversitede olsun bir şey almadım.’

Zikrin azameti:

Allame Muhammed Taki Caferi o kadar bilimsel uğraşı, mutalaa ve detaylı araştırmaların yanı sıra zikir de söylerdi. Arkadaşlarından biri bu konu hakkında şöyle söylüyor: ‘Hazreti Fatime-yi Masume türbesinde hocanın yanında oturup ziyaret okumakla meşguldüm. Namaz ve ziyaretten sonra Allame eline bir tesbih alıp uzun bir zikir söylemeye meşgul oldu. Kendi kendime şaşırdım: Allame bu kadar düşünsel ve bilimsel uğraşılar ve okumalar ile birlikte nasıl zikir söylemeye de vakit ayırabiliyor ve bir zikri yüzlerce defa tekrar edip tesbih çeviriyor? Zikirden sonra hocaya şöyle arzettim: siz nasıl zikir için bu kadar vakit sarfediyorsunuz? Çoğu zaman dudaklarında olan gülüşle bana dönüp dedi: bu zikir söylemelerde ne kadar sırlar olduğunu, insanın yüzüne ne kadar kapılar açıldığını, ne kadar hikmet kapılarının açıldığını ve ne kadar rızık bu zikirlerde saklı olduğunu sadece Allah biliyor. Sonra şöyle ilave etti: benim için bir çok problemler bu zikirler vasıtası ile çözülmüş ve kolylaştırılmıştır. Mevlana güzel söylüyor: Ey birader başardığın kadar düşün/düşünce dayanırsa git zikir söyle’.

Çeviri:Ürün Özedönüş


Bir Allamenin Yaşamı Böyledir

Bir Allamenin Yaşamı

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)