• Nombre de visites :
  • 2668
  • 24/5/2013
  • Date :

Allame Caferi Meşhed Şehrinde

allame caferi meşhed şehrinde

Bir Allamenin Yaşamı Böyledir

Meşhed Şehrinde ikamet etme ve başka bir izin daha:

Rahmetli Allame Muhammed Taki Caferi onbir sene Necefte kalıp yüksek eğitimini bitirince ve fıkhî, usûli ve felsefi bilgilerini tamamladıktan sonra 1336 güneş yılında (1958) İrana dönüp İmam Ali ibni Musa Rıza (a.s.)’nın ziyaretine koştu. Orada ise Ayetullah Milaninin sınıfları ve onun fetva derslerine katıldı. Günlerin birinde Ayetullah Milani tarafından bir mektup aldı; aslında bu mektup adıgeçen alim tarafından bir daha ictihad izninden ibaretti. Mektupta şöyle yazılmıştı: ‘Benim gözümün nuru, değerli allame hüccet ül-İslam vel müslimin hac Mirza Muhammed Taki Caferi ömrünün bir çok kısmını ilâhi maarifin öğrenmesine sarfetti ve dîni bilimlerin öğreniminde çok çalışıp çaba sarfetti. Benim fıkıh ve usûl sınıflarıma  araştırmacı ve ince bir yaklaşım ile katıldı. Ondan sonra, Allaha hamd olsun, İslami bilimlerde yüksek bir seviyeye ve ictihadda ise yüksek bir mevkie ulaştı ...’

Necefte ikamet etmek için istihâre ve meşveret etmek:

Rahmetli Allame Muhammed Taki Caferi Neceften İrana döndükten iki yıl sonra yeniden ikamet etmek amacıyla Necefe döndü. Ona göre, değerli hocaları Ayetullah Seyyid Abdulhâdi Şirazi ve Ayetullah Hoyi ile meşveret edip onlardan fikirlerini almak için yanlarına gidip konuyu söyledi. Rahmetli Allame Muhammed Taki Caferi bu konu hakkında şöyle söylüyor: ‘Ayetullah Seyyid Abdulhâdi Şirazi ile meşveret ettim ve ona Necefte kalmamın nasıl olduğunu sordum. Şöyle buyurdu: Necefte kalırsan senin için bir yol vardır ancak ahiretini bilmiyorum. O günün yarını Ayetullah Hoyi bizi öğle yemeğine davet etmişti. Ben orada öğle yemeğinden önce ona Necefte kalmak istediğimi söyledim. O, da dedi ki: kalırsan senin için bir yol vardır ancak ahiretini bilmiyorum! Ben bu iki büyük insanın birlikte, hem de aynı kelime ile fikir söylediğini görünce yüzde doksan dönmeye karar verdim. Ancak kendi kendime dedim ki, bir Kerbelaya da gideyim ve ziyaret ile birlikte bir istihare de edeyim. Kerbelaya gittim. Sabah ezanı zamanında Ebâ Abdullah İmam Hüseyinin türbesine gittim. Konuyu orada arz ettim ve onun Allahtan benim için bir istiharede konunun nasıl olacağının açıklamasını istemesini rica ettim. İstihare ettim. Tuhaf bir şekilde Iraktan hareket etmeme işaret eden bir ayet geldi.

Tahranda ikamet etmesi:

Rahmetli Allame Muhammed Taki Caferi İrana döndükten sonra Tahranda ikamet edip Mervi okulunda Mekâsib, Kifaye ve Hariç derslerini vermeye başladı. Onların yanında da Esfar ve Manzume derslerini veriyordu.

Çeviri:Ürün Özedönüş


Bir Allamenin Yaşamı Böyledir

Bir Allamenin Yaşamı

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)