• Nombre de visites :
  • 2834
  • 22/5/2013
  • Date :

Bir Allamenin Yaşamı Böyledir

bir allamenin yaşamı böyledir

‘Kum’da ders okuduğum günlerden bir hatıram vardır ve onu burada söylemek istiyorum belki bilim öğrenenler için faydalı olabilir. Bir defa Kum’da iki gece yemek için bir şeyim yoktu. Sonunda şer’i görev olarak gidip sokağın başındaki bakaldan -her zaman ondan alışveriş yapardım- biraz pirinç, yağ ve hurma almaya karar verdim.’

Efkar News- Kültür ve Sanat Grubu: Allame Muhammed Taki Caferi-yi Tebrizi 1926 yılında Tebrizin Şuturban mahallesinde bu dünyaya göz açtı. Babası hacı Kerim Caferi çok dindar, samimi ve iyi niyetli bir insandı ve fırıncılık yapıyordu. Rahmetli Allame Caferi’nin dediğine göre babası abdestsiz hamur ve ekmeğe dokunmazdı. Annesi ise Alevi Seyyidlerinden (soyları Hz. Ali’ye a.s. uzanan seyyidler) ve Tebrizin büyük ailelerinin birindendi. Allame bu konuda şöyle diyor: ‘babamın tersine, annem okumuş bir insandı ve erken de vefat etti. Öldüğü zaman otuz iki yaşı vardı. İlk olarak Kur’anı o, bana öğretti.’

Salih çocuk:

Rahmetli Allame Caferi değerli babasının sadakat ve samimiliği konusunda şöyle diyor: ‘babmın sadakat ve samimiliği bizde çok etki bıraktı. Dünya malı konusunda çok kerim ün-nefs (eli açık ve cömert) idi ve zaten Kerim olan kendi adına yakışıyordu.’

Tahrana göç etmesi:

Rahmetli Allame Muhammed Taki Caferi dini okulun başlangıç dersleri ve orta seviyesinden bir az okuduktan sonra Tahrana gelip orada Mervî dîni okulunda derslerini devam ediyor. Rahmetli Allame Caferi ontolojiye ilgisi ve Tahrana göç etmesinin nedeni hakkında şöyle demiştir: ‘ben o zamandan beri zihnimin bir kısmında ontolojiye çok şiddetli ilgi duyduğumu anladım. Fıkıh, usûl ve felsefeye de çok ilgim vardı ancak zihnimde acayip bir şekilde ontolojiye merak olduğunu anlamıştım. O zaman, Tebrizde henüz Doğu ve Batı hakkında bir kitap yoktu ve Tahrana gelene kadar aynen geçmişten kalma kitapları okuyorduk. Tahrana geldikten sonra Resâil ve Mekâsib kitaplarından bir az kalmıştı ve onları okuyup bitirdim. Aynı halde Ayetullah Hac Şeyh Rıza Tonekâbuni’nin de sınıflarına katılırdım. O zaman, rahmetli Ağa Mirza Mehdi Aştiyani Mervi okulunda mâkul (felsefe dersinin bir kısmı) ders vermekle meşguldü ve ben tam ilgi ve çok meyilli olarak bu sınıfa katılırdım.

Kum’a göç etme:

Rahmetli Allame Caferi Tahranda üç sene kalıp rahmetli Ağa Mirza Mehdi Aştiyani ve Ayetullah Hac Şeyh Rıza Tonekâbuni gibi büyük hocalardan  faydalandıktan sonra başka hocalardan da faydalanmak için Kuma göç etti.

Çeviri:Ürün Özedönüş


  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)