• Nombre de visites :
  • 6018
  • 31/5/2013
  • Date :

Dezful El İşleri, Eski Tarihi bir Sanat

dezful el işleri, eski tarihi bir sanat

Dezful’da el işlerinin tarihi kişisel becerilerin düşünce ve yaratıcılık, güçlü eller ve ilkel bilgiyi kullanarak insanı ihtiyacı olan şeyleri düzeltmeye sevkettiği zamana kadar uzamaktadır. Prof. Girshman’in yazdığına göre, 5000 sene önce Huzistanın kuzeyindeki dağlarda toprak işleri yapma ve dokumayı bilen insanların yaşıyorlardır.

Dezfulun etrafındaki dağların bu dağlardan olduğunu göz önünde bulundurarak günümüzde de el işlerinin yaygın olduğu nedenini anlayacağız.

Bu ürünler bir zaman kullanım içindi ve daha sonra ise değiş tokuş etmek için kullandılar ve en sonunda ise bir iş ve meslek haline dönüştü. Eski pazarda olan bölümlerin adı, bazı mahallelerin ve mescidlerin adı ve el işleri mesleği ile ilgili adlardan seçilen bazı soyadları bu şehrin el işlerinin güçlülüğünü göstermektedir. Bu mesleklerin sahipleri bu bölgenin halkının lazımı olan bütün eşya örneğin elbise, ev eşyaları, yaşam için gereken malzemeler ve başka mesleklerde lazım olan eşyayı üretirlerdi. Genellikle, evlerde, mescidlerde ve iş yerlerinde lazım olan ne varsa Dezfulun el işleri yapanlar tarafından düzelmekteydi. Halkın kullandığı hiç bir malzeme bu bölgeye ithal edilmezdi. Tersine, Dezful kendi etrafındaki şehirler ve vilayetlerin lazımı olan eşyayı temin ederdi. Hatta bazı mallar Hindistan ve Avrupa ve örneğin türban ve toprak işleri Fars Körfezi etrafındaki Arap ülkelerine ihraç edilirdi.

Bu şehirde eski zamanlardan şimdiye kadar çeşitli el işleri şunlardan ibaret olmuştur: geleneksel tekstil ve dokuma, abacılık, toprak işleri, metal işler, geleneksel süs eşyaları, taş işleri, seramik, cam işleri, ağaç işleri, ağaçla ince sanat işleri, hasir işleri, deri ile yapılan ürünler, gravür işleri, mozaik işleri, gelenksel baskı ile yapılan işler ve çeşitli gelenksel ürünler.

Mahalleler, mescidler, çeşitli yerler ve insanlara verilen meşhur lakablar bu iddiayı canlı bir belgeye çeviren nedendir. İş alanlarının çeşitliliği ve el işleri yapanların çokluğu Dezfulu Huzistan vilayetinin el işleri merkezine çevirdi. Buna ilaveten, sözkonusu ürünler bir o kadar kaliteli idiler ki, onların satışı Dezful şehri ve Huzistan Vilayetinin sınırlarını aşıp başka vilayetlere bile yayıldı ve hatta bazı çeşitler ihraç bile edildi.


El Sanatları ve Çeşitleri

İran Sanatları-1

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)