• Nombre de visites :
  • 4730
  • 15/5/2013
  • Date :

İran Elsanatları

iran elsanatları

El sanatları esas olarak yerel ham materyellerin kullanımı ile ürün üretme işleminin bir parçası olarak ürünler el veya el aletleri ile yapılır. Bu sanatın her kısmı sanatçının düşüncesinin yaratıcılığıyla vuku bulmuştur. Bu sebeple bu ürünlerin temel ayırt edici özelliği ürünlerin fabrika yapımına benzer olmasıdır.

El sanatları için sunulan yukarıdaki tanım ve diğer tanımlara göre aşağıdaki özellikler el yapımı ürünler için sayılabilir:

1-Üretimdetemel adım olarak  el ve el aletleri vasıtasıyla elle üretilen her ürün için çeşitli aşamalar sözkonusudur. Fakat tüm bu aşamalarda el ve el aletleri kullanımı zorunlu değildir. Üretim sürecinin sadece bir kısmının bu şekilde yapılması durumunda üretilen ürün tarifte belirtilen durumda el sanatları olarak kabul edilir.

2-Üretimde insanın yaratıcılığı ve etkili varlığı ve yapılan ürüne şekil verilmesi bu tür ürünlerin yapım aşamasında farklı planları uygulamak  ve çeşitlilik oluşturmak,

3- Yerli kaynaklardan hammaddenin çoğunun temini,

4- Kültürel olması (yerli, geleneksel orjinal plânların kullanılması),

5- Birlikte yapımların benzerliğinin olmaması,

6- Diğer sanat dalları ile mukayese edildiğinde fazla yatırım yapmaya gerek görülmemesi,

7- Diğer endüstrilerle mukayese edildiğinde büyük değer sahibi olması,

8- Farklı bölgelerde potansiyel yeteneklerin geliştirilmesi (şehir, köy hatta aşiret topluluklarında) ,

9- Yeteneklerin deneyimlere taşınabilirliği, üretim teknikleri ve şifreleri, sözlü veya usta çırak prosedürü,

El sanatlarını sınıflandırma alanında bu sınıflandırmanın çeşitli şekillerde gerçekleşebileceğini söyliyebiliriz. Örneğin hammaddenin tüketimi esasına göre veya onun üretim şekli ve yöntemlerinden oluşabilir. Burada yapılan sınıflandırma İran El Sanatları Kurumu uzmanları tarafından bu ürünlerin yöntem ve tekniklerine dayanarak yapılmıştır.

1-Dokuma; ürünlerin zemin tabanlı ağaçların yardımıyla  dikey veya yatay olarak dokunması  ile üretilir. Kaplama ağaç dokumaları olarak geçer. Örneğin halı, kilim ve bunun gibi

2- El dokuması (geleneksel teskstil); ürünler basit ve geleneksel dokuma makinesi kullanarak (keçeden yapılmış kilim dokuma özel makinesi ile üretilir. El dokuması olarak geçer. Örneğin kaşmir, eşarp.

Bu bölümdeki el sanatlarının özellikleri ilk olarak dokuma üç aşamada yapılır. İş hattının oluşturulması, dokumacı tarağı (Demirden bir alettir. Omuza benzer topu vardır ve kumaş dokumacıları bunu ellerine alırlar ve dokuma liflerinin arasından geçirerek dokumaların sıkı şekilde birbirine bağlayarak dayanıklı olmasını sağlar.) El ve ayakların hareket ettirilmesiyle meydana gelir. İkinci olarak eski renkleri sınırsız kullanma imkanıyla aynı halde dokuma plânının çeşitliliği ve dönüş hareketlerinin kontrolünü elinde tutarak üretimde insan varlığının  etkili yaratıcılığının göstergesidir.

Çeviri:Ürün Özedönüş


İran Sanatları-1

Mozaik Sanatı [1]

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)