• Nombre de visites :
  • 849
  • 15/5/2013
  • Date :

Yüce İslam Peygamberi

yüce islam peygamberi

Merhametli Baba

‘Merhametli baba’ ve eşsiz insan bu dünyayı terk ediyor.Kızının sabırsızlık ve huzursuzluğunu gördüğü zaman ona şöyle söylüyor: Değerli kızım üzülme benden sonra beni görecek ilk kişisin.

Peygamber, İnsani Devrimin Öncüsü

Değerli İslam Peygamberi insani devrimin öncüsüydü. Hatta İlâhi rahmetten kovulmuş ve zelil olmuş kullar bile bir kez daha Allah’a ve melekûti aleme ulaşabilirler.

Güzel Ahlâk

Hz Muhammed (s.a.a) iyi ve yumuşak ahlâkı ve kendine has ilahi doğasıyla o dönemdeki vahşi ve isyankâr kavimleri cehalet ve helâk olma ateşinden kurtararak onlara saygı ve insani onuru öğretti.

Sade Yaşam

Peygamberin (s.a.a) kişiliğinin önemli yönlerinden birisi basit ve sade hayatıydı. Peygamber bu sade ve naif hayatıyla tüm takipçileri için en iyi örnektir. Bu geçici dünyadan ahirete rahat ve hafif bir şekilde adım atmak için çaba sarfetmiştir.

Özgürlük Sesleyicisi

İslam dini özgür ve özgürlük isteyen bir dindir. İnsanların özgürlüğü şeytanın kölelik hükümlerinden diğer insanların esaret zincirlerini kırmaları ve islamın doğru ve dürüst Resulü'nün  kurtulması insanın kurtuluşu ve özgürleşmesi için en büyük özgürlük ve özgürlük  isteyenlerin seslenişidir.

Rahmet Peygamberi

Hz Muhammed (s.a.a) rahmet ve merhamet peygamberidir. O şefkat ve cömertliği ile Nebevi şeriatin temellerini ve hükümlerini iyi uygulayarak aynı halde sağlam bir şekilde ifade etti. Dinin doğru tanıtılması ve yayılması onun rehperliğinde en iyi şekilde yerine getirildi.

İyiliklerin Kaynağı

İyiliklerin ve gerçeğin kaynağı adalettir ve adalet İslam Peygamberi (s.a.a)'ın özünde parlamaktadır. O sadece sosyal bakış açıları ve hükümet işlerinde adaleti uygulamakla yetinmeyip belki Hz. Ali (a.s.) gibi adaleti yayan bir halefi de kendi kucağında büyüttü.

Şeriat Ayininin bayrakçısı bilgeliktir

İslam medeniyeti bir taraftan gururlu hizmetleri ile diğer taraftan anlaşılabirliği sosyalliği açısından insanların ihtiyaçlarına cevap verebilen ve insan uygarlığının en parlak medeniyeti olarak açıklanmıştır. Şeriatin rehberliği bilinç seviyesinin yüksekliği, bilgelik ve sağlam iman yani Hz Muhammed olmasaydı mümkün olmayacaktı.

Emin ve Güvenilir Muhammed

Güven az bulunan özelliklerden biridir şöyleki insanın üzerine ağır bir sorumluluk yüklemektedir. Başka bir deyişle bir şeyi bir kimseye emanet etme büyük sorumluluktur.Kendisi için güçlü bir iradeye ihtiyaç duymaktadır. Hz Muhammed (s.a.a) böyle bir karaktere sahip idi. Kendi zamanında insanlar arasında güvenilir Muhammed olarak tanınmıştı.           

Işık Herzaman Açık

Değerli İslam Peygamberi (s.a.a)'ın ölümü her ne kadar toplumda yeri doldurulamaz ciddi yaralar açtıysa da onun yaktığı ışık hiçbir zaman sönmeyecektir. Asla onun gittiği yol  ortadan kalkmayacaktır. Nitekim Peygamber'in nuru her zaman tarihi aydınlatmıştır.


Peygamber’in (s.a.a.) Sabrı [1]

Yüce Peygamberin Muazzam Ahlakı [1]

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)