• Nombre de visites :
  • 4563
  • 13/4/2013
  • Date :

Velayet-i Fakih Şehid Mutahhari’nin Bakış Açısından(18.Bölüm)

velayet-i fakih şehid mutahhari’nin bakış açısından

Şehid Mutahhari bunları söyledikten sonra şu noktayı vurguluyor ki, İslami hükümetin geniş yetkileri konusu hakların çekişmesi, önemli ve daha önemli konular meselesi, şeriatın kolaylığı meselesi, zarar vermeyip zarar görmeme kuralı ve başkalarını zor durumda bırakmama kuralı gibi konulardan ayrıdır. (1)

Bu konunun kaynağı şer’i hükümlerle hükümet kurallarının farklı olmasındadır. Çünkü yukarıda söylenen konular ‘ikincil hükümler’ sırasındadır halbuki hükümet kuralları ikincil olarak sayılmamalıdır. (2)

Sonuçta Şehid Mutahharinin bu sözleri çok açıkça genel tayin teorisini ispat etmektedir ve aynı halde fakihin İmamdan olduğu temsilciliğe göre onun da yetki alanı Peygamber ve İmam’ın (s.a.a.) yetki alanı kadar geniştir.

Bu yüzden aşağıdaki söylenen sözün ne kadar boş ve temelsiz ve belki de aldatmaca olduğu belli oluyor:

‘Şehid Mutahhari’nin kabullendiği kurallara baktığımızda asla fakihin kayıtsız Velayeti anlaşılmıyor. Şehid Mutahhari hatta fakihin şartlı Velayetini de zor kabuledebilirdi çünkü onun bakışında hâkim veliyyden daha çok halkın seçtiği vekildir... onun yetki alanı ise halkın belirlediği ve ona devrettiği kadardır.’ (3)

İlgili makaleler:

·        Maddeciliğe yönelişin nedenleri/7,8

·        İlâhi Adalet/8

·        İlâhi Adalet /10

·        İslam ve Zamanın Gereksnimleri, cilt 1/14

·        İnsan ve alın yazısı/20

·        İmamet ve liderlik/210

·        Nehcül Belağada bir gezi/105

·        Ali’nin çekiciliği ve iticiliği/129

·        İslami Cumhuriyeti konusunda/152

·        İslami Cumhuriyeti konusunda /150 ve Nehcül Belağada bir gezi/105

·        İslami Cumhuriyeti konusunda/151

·        Sekülarism yada laiklik ‘İlmaniyet’ demektir.

·        İslami Cumhuriyeti konusunda/52 ve Son yüz yılda İslami kalkınmalar/27

·        İslami Cumhuriyeti konusunda /56

·        Son yüz yılda İslami kalkınmalar/27-29

·        İnsan ve İman/83,84

·        Vahiy ve peygamberlik/149-152

·        Müderrisler Topluluğu yayınları makaleleri/73

·        İslami bilimlerle tanışlık/252

·        Nehcül Belağada bir gezi/113

·        İslamın İktisadi sistemine bir bakış/15,16

·        İslamda kadın hakları sistemi/112,113

·        Maddeciliğe yönelişin nedenleri/256 (hatırlatmalıyız ki, bu konunun yazılma tarihinde dünya iktisadi konuları, Batının kapitalism sistemi ve Doğunun da sosyalism sistemleri çok gündemdeymiş. Buna göre günümüzde özellikle siyasal, hukukî ve uluslararası boyutları gözönünde bulundurmalıyız)

·        İmamet veliderlik/31,32

·        İmamet veliderlik /23

·        Cihad/18

·        Nehcül Belağada bir gezi/101,102

·        Nehcül Belağada bir gezi/102

·        Al-i İmran suresi/144

·        Nehcül Belağada bir gezi/104

·        Nehcül Belağada bir gezi /104

·        Nehcül Belağada bir gezi

·        İmamet ve liderlik/210

·        Haşr suresi/7

·        Nisa suresi/65

·        Nisa suresi/59

·        İmamet ve liderlik/47-50

·        İmamet ve liderlik/57,81

·        İmamet ve liderlik/92

·        İmamet ve liderlik/92-97

·        İmamet ve liderlik /96

·        İmamet ve liderlik/70,71,96,112

·        İmamet ve liderlik/81,112,147,163


1-    İslam ve Zamanın Gereksnimleri/ cilt, s.92, Nubuvvetin Bitirilişi/ s.83, 86 ve Şehid Mutahharinin diğer eserleri

2-         Bu konu hakkında daha çok araştırma için Ayetullah Burucerdi’nin dersleri toplusu Nihayet-ül Usul, yeni basım, s. 108 ve Nur Sayfaları/ cilt 20, s. 171’e bakınız.

3-         Kiyan Dergisi/ sayı 24, s. 15

Kaynak: Fıkıh üç aylık Dergi (İslami Fıkıhda yeni bir tedkik), No. 39, Seyyid Ahmed Hüseyni-yi Horasani

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)