• Nombre de visites :
  • 1820
  • 9/4/2013
  • Date :

Velayet-i Fakih(6.Bölüm)

velayet-i fakih

Velayet-i Fakih Şehid Mutahhari’nin Bakış Açısından

Şehid Mutahhari laîklik akımının karşısında durma ve din ile devletin bağlılığı ilkesinin ispatı için en etkili yollardan biri dinin ve onun hükümet hakkında olan tutumunun doğru ve dürüst açıklama ve yorumu ve bunların kamuoyuna sunulması ve doğru zamanda geniş çapta toplumun kesimlerinin bilgilendirmesinden ibarettir.

Gerçekten de dinin doğru anlamı bütün boyutları ve içeriği ile düzgün biçimde yorumlanıp kavramsallaştırılırsa ve millet dinden bir doğru algılayışa sahip olurlarsa, acaba o zaman yine siyaset konularının din alanında ileri sürülmesine şaşırıp dinin siyasetten ayrı olması gibi düşük düşüncelere kapılacaklar mı?

İslamın doğru anlaşılması ve onun hükümlerinin kapsayıcılığını gözler önüne serdiğimiz zaman İslamın ayrılmaz parçası olan ve kapanışı olanaksız olan hükümetin de gerekliliği kendi kendine ortaya çıkıyor.

İslam bir gerçekçi ve kapsayıcı dindir ve insanın bütün ihtiyaçlarına dünya yada ahiret olsun, cismi yada ruhsal, akıl yada duygu ve kişisel yada toplumsal ihtiyaçlar dahil teveccüh etmiştir.

Şehid Mutahhari İslami öğretilerin üçüncü bölümüne (İnanç usulleri, Ahlakî ve dini hükümler) işaret ettikten sonra hükümlerin tanımında şöyle yazmıştır: Dini hükümler yani insanın dış ve nesnel faaliyetleri ile ilgili olan emirler. Bu emirler insanın geçim ve yaşam için çalışmaları, dünya, ahiret, kişisel ve toplumsal etkinlikleri içermektedir (1).

Şehid Mutahhari kendisinin en ince ve detaylı bilimsel düşüncelerinde İslamın ideolojik özelliklerini sergilerken İslamın diğer dinlere göre çok yönlü ve kapsayıcı olduğunu vurgulayıp onun yaşama yönelik olduğunu ve İslami kuralları birer birer sayıyor. Şehid Mutahhari toplumsal konular hakkında kişisel haklarla toplumsal hakların çakıştığı takdirde önceliğin dini hakimin oyu uyarınca toplumsal haklara verilmesini İslamın diğer dinlere üstünlüğü nişanelerinden saymaktadır (2).

O, aynı zamanda şöyle vurgulamaktadır: İslamın kuralları ve öğretileri insan yaşamının bütün alanlarına yayılmıştır (3).

Dinde fıkıhcılık İslami konuların hepsini kapsamaktadır: İnançlar, dünya görüşü, ahlak, terbiye, toplumsal konular, ibadet ve sivil kurallar (4).

Şehid Mutahhari Hz. Ali (a.s.)’ın adaleti bağışlamaktan daha üstün saydığı sözünün açıklamasında bu üstünlüğün sırlarına değinmiş ve şöyle yazmıştır:

Kişisel ve bireysel bakış ile bağışlamak daha iyi olabilir çünkü onun içinde affetmek ve merhametlilik vardır. Ancak İmam (a.s.) toplumsal açıdan meseleye bakmakta ve onun değerlendirmesinin kökeni toplumun önemi ve önceliğindedir. Bu değerlendirmenin kriterleri şudur ki, toplumsal kural ve ilkeler ahlakî kurallar ve ilkelere önceliği vardır (5).

Çeviri:Ürün Özedönüş

1-         İnsan ve İman/83,84

2-         Vahiy ve peygamberlik/149-152

3-         Müderrisler Topluluğu yayınları makaleleri/73

4-         İslami bilimlerle tanışlık/252

5-         Nehcül Belağada bir gezi/113

Çeviri:Ürün Özedönüş


1-         İnsan ve İman/83,84

2-         Vahiy ve peygamberlik/149-152

3-         Müderrisler Topluluğu yayınları makaleleri/73

4-         İslami bilimlerle tanışlık/252

5-         Nehcül Belağada bir gezi/113

Velayet-i Fakih(5.Bölüm)

Velayet-i Fakih(4.Bölüm)

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)