• Nombre de visites :
  • 2068
  • 17/3/2013
  • Date :

Dinin Kemali ve İmamet(2.Bölüm)

dinin kemali ve imamet

Bir gün İmam Cafer Sadık (a.s) ashabıyla beraber oturmuştu. Hişam b. Hakemde İmamın huzurun daydı. İmam yüzünü Hişam’a dönerek Amr b. Ubeyd’le aralarında geçen imametle ilgili tartışmanın içeriğini ve onu nasıl mağlup ettiğini anlatmasını  istediler. İşan İmama: sizin manevi haybet ve büyüklüğünüz konuşmama (huzurunuzda) engel oluyor dedi. İmam: bu bir emirdir konuşmalısınız dedi buyurduğu için hişam böyle söze başladı: Amr b. Ubey’din Basra camiinde etrafına toplanan halka ders verdiğini duydum. Merak ettiğim için hemen basraya haraket etim ve Cuma günü oraya vardıktan sonra camiye gidip Amr b. Ubeydi belinde siyah bir şal sırtında bir aba camide, etrafına toplanan kalabalığın sorularını cevaplıyor, bir vaziyette gördüm. Halktan musade isteyerek yanına yaklaşıp diz üstü oturdum ve dedim:

Hazreti ustad ben bir yabancıyım ve soracak bazı sorularım var. Acaba cevaplar mısınız? Amr ne sorunuz varsa sorunuz dedi. Dedim: gözünüz var mı? Dedi: gözümün olduğunu gördüğün halde neden soruyorsun! Dedim, benim sorularım bu tördendir!

- Sor dedi ama faydasız şeyler soruyorsun!

- Acaba gözünüz varmı? – Evet

- Gözünüzle ne yapıyorsunuz?

- Onunla görülecekleri görüyorum, renk ve törlerini teşhis ediyorum.

- Acaba dilinizde varmı? evet dedi: onunla ne yapıyorsunuz? Onunla yiyilecek şeylerin tadlarını anlıyorum.  acaba koklama duyunuz varmı? Evet dedi. Onunla neyapıyorsunu?

O duyu ile koklayıp, iyi ve kötü kokuları ayırt ediyorum dedi. Acaba kulağınız varmı?

Evet dedi. Onunla ne yapıyorsunuz?

Onunla ses eşitiyorum dedi. Acaba sizin bunlara ilaveten kalbiniz (aklınız) davarmı? Evet dedi. Onunla neyapıyorsunuz?

Eğer saire uzuvlarım bir şeyi teşhis vermede şüpheye düşerse, kalbim onlardan şüpheyi kaldırıyor. Çünkü bazen insanın duyuları yanlışlık yapa biliyor. Bizde o yanlışlığı gidermek için akla baş vuruyoruz.

 Hişam şöyle dedi : Amr b. Ubeyd bu sonn cümleyi deyince bende tasdik ettim ve dedim:

Evet Allah (c.c) insanı uzuvları ve duyuların yanılkıdan çıkması için kalbi yaratmıştır. Ey ustad! Göz, kulak ve diğer uzuvları öndersiz koymayan mihriban Allah(c.c.) nasıl olabilirde kullarını ( müslümanları) peygamberi Ekrem (s.a.a)’in vefatından sonra, öndersiz ihtilafların giderilmesi için mercisiz bıraksın? Neticede halk Tafrikaya ve sapıklığa düşsünler?! Acaba salim bir akla sahip olan insan bu sözü kabül ede bilirmi?! Hişam şöyle dedi: Çok basit sorulardan böyle önemli bir neticeye vardığım için Amr b. Ubeyd anladıki ben imam Cafer Sadık (a.s)’ın öğrencilerindenim. Artık Amr’ın susmaktan başka çaresi kalmamıştı. Dedi sen Hişam b. Hakemmisin? Hayır dedim. Dedi nerelisin? Kufeliyim dedi = işte sen, Hişamsın deyip beni bağrına bastı ve kendi yerinde oturtu.

 (Hişam’ın anlattıkları bitince) İmam tebbesüm ederek şöyle buyurdu: Bunları sana kim öğretti  ey Hişam? Sizden öğrendim ey Peygamber oğlu, Andolsun Allh’a aranızda geçen mubahase ve sözler Hz. İbrahim ve Hz. Musa (onlara selam  olsun) sahifelerin de bulunan sözlerindendir.


Dinin Kemali ve İmamet(1.Bölüm)

Ehl-i Beyt (a.s.)ın İmameti

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)