• Nombre de visites :
  • 978
  • 17/2/2013
  • Date :

Peygamber Efendimiz (s.a.a.) Birliğin En Büyük Etkenidir [2]

peygamber efendimiz (s.a.a.) birliğin en büyük etkenidir

Eğer dünya müslümanları gerçekten birbiriyle birleşmesi gerekiyorsa ve eğer bu birlik İslam ve müslümanlar için faydalı ise- ve elbette İslam dünyasının bilginleri ve gelişmecileri açısından bu bir kuşkusuz konudur- o zaman günümüzde düşmanın bu birlik karşısında komplolarının en çok olduğundan emin olabiliriz.

Günümüzde istikbar ve yardımcılarının sermayeleri bütün dünyada ve en çok İslam dünyasında müslümanlar arasında ihtilaf çıkarmak için harcanıyor. Bunlar İslami İran ve dünya müslümanlarının arasında ihtilaf çıkarıp onları ayrı düşürmek istiyorlar ancak bunu yapamayacaklar. Düşmanın çıkardığı Şii ve Sünni savaşı İslami devrimin bereketinden ve şükürler olsun ki, söndürüldü. Şii ve Sünni kardeşler çeşitli alanlarda birbirinin yanında durup yardım ettiler ve kardeş gibi hareket ettiler ve doğrusu da buydu. Ancak dünya reklam kurumları şimdi bu ateşi yine körüklemek istiyor ve bu mahvolmaya doğru giden ihtilafı yine canlandırmak istiyorlar.

Uyanık olan müslümanlar bunları görebiliyorlar ve biliyorlar ki, İslami birlik bayrağı kaldırılsa müslümanların yürekleri İslamın gerçekten hâkim olduğu ve bütün ölçütlerin İslamdan alındığı yere doğru yönelecektir. Hâkimiyet, yöneticilik ve sorumluluğun ölçütü müslüman olmaktır ve orada Kur’an’ın bu ayeti hâkimdir: ‘الذين ان مکناهم في الارض اقاموا الصلوة و اتوا الزکوة و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر’ (Hacc sûresi/Ayet 41)

‘O kimseleri eğer yeryüzünde iktidar mevkilerine getirirsek, namazlarını dosdoğru kılarlar, zekatlarını verirler. İyiliği emir ederler ve kötülüğü de yasak ederlerdi.’

Bu yüzden bugün emperyalizm ve istikbara bağlı bütün reklam örgütleri ve onların bu İslami bölgedeki yardımcıları İslamın istediği ve İslami düzenin bağlı olduğu birliği zarar verici propaganadalarla bozmak için birleşmişler. Ona göre de İslam alimleri ihtiyatlı olmalıdırlar. Birliği bozan bu sahte ve uydurma mezheplerden sakının. Birliği bozmak için kullanılan bu petrol dolarlarından sakının. Müslümanlar arasında birliği sağlayan ve onların tutundukları عروة الوثقي yani Kur’an tabiriyle en sağlam kulpu kırıp koparmak isteyen kötü ellerden sakının. Bu birliğe doğru gitmenin ilk gerekçesidir ve onsuz bu iş olanaksızdır.

Müslümanların muhtelif mezhepleri kendilerini birbirine yaklaştırmaya ve anlaşmaya çalışıp fıkhî mezhepleri birbiriyle tutşturup karşılaştırmalıdırlar. Alimler ve fakihlerin bir çok fetvaları vardır ki, alimcesine incelenirse belki bazan bir azcık değişiklikle iki mezhebin fetvaları birbirine yaklaşabilir.

Birliğin anlamı:

Biz birlik konusunda ciddiyiz. Biz müslümanların birliğini de tanımlamışızdır. Müslümanların birliği onların ve çeşitli mezheplerin kendilerine özgü fıkhî ve kelâmi inançlarını bırakmak anlamına gelmez. Müslümanların birliği iki ayrı anlamı vardır ve onların her ikisi de sağlanmalıdır:

Birinci olarak çeşitli İslâmi mezhepler yani Sünni ve Şii mezhepler ve onların çeşitli fıkhî ve kelâmi dalları gerçekten İslam düşmanları karşısında direnmek için birbirleri ile işbirliği, birlikte çalışmak, yürek birliği ve düşünce birliğini sağlamalıdırlar.

İkincisi ise müslümanların çeşitli mezhepleri kendilerini birbirine yaklaştırmaya çalışmalıdırlar; anlaşma kurup fıkhî mezhepleri birbiriyle karşılaştırmalıdırlar. Alimler ve fakihlerin bir çok fetvaları vardır ki, alimcesine incelenirse belki bazan bir azcık değişiklikle iki mezhebin fetvaları birbirine yaklaşabilir.

İslam alimleri çalışmalıdırlar. İslâmi fakihler ve filozoflar oturup düşünceleri karşılaştırmalıdırlar. Daha sonra bu düşünceler bir yerde toplanmalı ve çeşitli İslami mezheplerin düşünceleri toplu olarak ve birbirine iyi bakışlı bir yaklaşım ile bütün müslümanların ulaşabildiği halde sunulmalıdırlar. Bu en gerekli ve zorunlu işlerdendir ve gayret saiplerinin gayreti ile bu işin yapılmasını umuyoruz.


Peygamber Efendimiz (s.a.a.) Birliğin En Büyük Etkenidir [1]

RESULULLAH’IN (S.A.A) YÜCE AHLAKI

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)