• Nombre de visites :
  • 1779
  • 12/2/2013
  • Date :

Peygamber Efendimiz’in (s.a.a.) Ebuzer’e Tavsiyeleri

peygamber efendimiz’in (s.a.a.) ebuzer’e tavsiyeleri

İslam Peygamberi’nden (s.a.a.) nakledilen en değerli ve kıymetli hadislerden biri de O hazretin Ebuzer’e yaptığı tavsiyelerden ibarettir. Bu tavsiyelerin önemi ve dolgunluğu yüzünden ve Resulullah’ın (s.a.a.) sürekli Ebuzer’e hitab ettiği için bu hadis Ebuzer Hadisi olarak meşhur olmuştur.

Bu hadiste konular o kadar çeşitli ahlaki ve terbiye kalıpları içinde söylenmiştir ki, her kes kendi beğenisine göre onlardan faydalanabilir ve herkes kendi ruhuna en çok terbiyevi etkiyi bırakan kısmı seçebilir. Bu hadis kendine göre bir mucize gibidir.

Devamında Peygamber (s.a.a.) Ebuzer’e şöyle vaaz ediyor:

Sana bir tavsiyede bulunacağım ve senden onu ezberleyip uygulamanı bekliyorum çünkü bu tavsiye bütün hayır ve mutluluk yollarını ihtiva eden bir tavsiyedir. Sen bu tavsiyeyi uygularsan dünya ve ahiretin hayırı sana verilir.

Ey Ebuzer! Allah’a öyle ibadet et ki, sanki O’nu görüyorsun; çünkü sen onu görmesen bile o seni görüyor.

Ey Ebuzer! Bil ki, Allah’a ibadet etmenin ilk merhalesi O’nu tanımaktır. Gerçekten de O ilktir. O’ndan önce bir şey yoktur. Tek ve eşsizdir ve O’nun gibisi yoktur. O kalıcı ve bâkidir. Gökler ve yeri ve onların arasında ve içinde olanları yaratan O’dur. Allah-u  Teala şefkatli ve âlimdir ve her şeye kâdirdir.

Ey Ebuzer! İnsanların çoğu iki nimet konusunda hüsrandadırlar ve onlar için şükretmezler: biri sağlık nimeti ve öbürü ise güvenliktir.

İnsanları aldatmak için bilim öğrenen cennetin kokusu bile almamıştır.

Ey Ebuzer! Beş şey vardır. Bunlar seni karşılamadan önce sen beş şeyin kıymetini bil: ihtiyarlıktan önce gençlik, hastalıktan önce sağlık, yoksulluktan önce zenginlik, problemlerden önce rahatlık ve ölümden önce yaşam.

Ey Ebuzer! Günah işlerken ölümün gelmesinden kork çünkü öyle bir halde ne telafi etmek ve tevbe etmeye bir fırsat kalır ve ne de yeniden dünyaya dönebilirsin. Ne senin mirasçıların bırakıp gittiğin irse göre seni överler ve ne de Allah teala önceden gönderdiğin şeyler hakkında senin nedenlerini kabul edecektir.

Ey Ebuzer! İnsanları aldatmak için bilim öğrenen cennetin kokusu bile almamıştır.

Ey Ebuzer! Eğer Allah-u Teala bir kulunun hayırını isterse onun günahlarını gözünün önünde canlandırır ve günahı onun için zor ve ağır yapar ve eğer bir kulunun kötülüğünü isterse onun günahlarını unutturur.

Ey Ebuzer! Herkesin sözü ile yaptığı mutabık olursa saadetten hissesini almış demektir ve her kesin sözü yaptığına aykırı ise ödül verildiği zaman kendine serzeniş edecektir.

Ey Ebuzer! Bazan insan yaptığı bir günah yüzünden ona mukadder edilmiş rızkından yoksun kılınır.

Ey Ebuzer! Zeki ve uyanık insan odur ki, kendi nefsini terbiye etsin, ölümden sonraki yaşamı için çalışsın ve zayıf ise odur ki, kendi nefsi ve onun isteklerine tâbi olsun ve o halinde de Allahtan bir şeyler dilesin.

Allah Tebarek ve Teala, kardeşim İsaya (a.s.) şöyle vahiy etti: dünyayı sevme çünkü ben sevmem ancak ahireti sev.

Kaynak: Rehtuşe, Ayetullah Misbah-i Yezdi


Yüce Peygamberin Muazzam Ahlakı [1]

Resulullah (saa)’in Merhameti(1.Bölüm)

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)