• Nombre de visites :
  • 735
  • 26/1/2013
  • Date :

İslamda Hükümet Kurma Planı(1.Bölüm)

islamda hükümet kurma planı

İslamın fakihlerinin üzerinde olan görevler başkaları için yoktur. İslam fakihleri sahip oldukları makamlarına göre bir çok izinli işleri de terkedip onlardan uzak durmalıdır. İslam fakihleri başkaları için takiyye (zarar ihtimali olan yerde başkalarından inancını saklamak) izni olan yerde  bunu yapamazlar. Takiyye İslam ve dinin koruması içindir ve eğer onlar takiyye etselerdi ortalıkta bir din kalmazdı zaten. Takiyye alanları vardır, örneğin abdesti nasıl alma konusunda ancak İslamın temeli ve asıl konuları tehdit edildiği zaman takiyye ve sessizliğin bir anlamı yoktur. Bir fakihi kürsüyü çıkıp Allah’ın hükmünün tersini söylemeye mecbur ederlerse, takiyye hadisine (1) dayanarak bu işi yapıp itaat edebilir mi? Burası takiyye yeri değildir tabii ki. Bir fakihin zalimler düzenine girmesiyle zulüm daha çok yayılıp İslama zarar gelirse böyle bir durumda onu öldürseler bile bu işi yapmamalıdır ve hiçbir bahane de kabul edilemez. Sadece bu işi yapması akıllıca bir açıklaması varsa o zaman doğrulanabilir. Örneğin, Ali ibni Yaktin’in (2) niçin girdiği belliydi yada Hace Nasir gibi ki onun zalimler düzenine girmesinin faydaları bellidir. Elbette İslam fakihleri bu konuda ne kadar temiz davrandıkları bellidir. İslamın ilk yıllarından şimdiye kadar durumları açıktır. Onlar ışık gibi parlıyor ve hiç bir lekeleri yoktur.

İmamlar (a.s.) kendileri zalim düzen, acımasız devletler ve yozlaşmış saraylarla mücadele etmekle yetinmeyip müslümanları da onların karşısında direnmeye davet etmişlerdir. Vesail üş-Şia, Müstedrek ve başka kitaplarda zalim devletlerden uzak durun ve onları övenlerin ağızlarına toprak dökün diye elliyi aşkın rivayet mevcuttur.

Zalim hükümetleri devirelim:

Onların devlet müesseseleri ile ilişkilerimizi keselim ve onlara yardım edecek işleri yapmayalım.

Notlar:

1-    Takiyye benim ve benim babalarımın yöntemidir. Müstedrek ül-Vesail, cilt 12, marufa emretme bölümü, bab 24, hadis 4

2-    Ali ibni Yaktin (124-182 hicri), babası Emeviler hükümeti döneminde Al-i Abbas hükümeti taraftarı idi. Bu yüzden Al-i Abbas’ın hükümete geçtiği zaman Ali ibni Yaktin onların hükümetinde çok değerli bir duruma sahip oldu ve hatta Harun er-Raşid onu kendi sadrazamı olarak seçti. O, aynı halde Hz. İmam Musa-yı Kazım (a.s.) ile ilişkisi vardı ve o hazrete itaat etmeyi vacib sayardı ve onun emirlerini yapmaya çalışırdı. İmam (a.s.) onun hakkında şöyle söylerdi: Ey Ali, Allah zalımlar hükümetinin içinde kendi dostlarına yardım etmek için memurları vardır ve işte sen de onlardansın ...


İslamiyet’in Dünyaya Yayılması 1

İslam Devletinin Kuruluşu-1

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)