• Nombre de visites :
  • 786
  • 22/1/2013
  • Date :

Velayet-i Fakih(2.Bölüm)

vilayet-i fakih

Velayet-i Fakih Şehid Mutahhari’nin Bakış Açısından

Şehid Mutahhari’nin bilimsel ve ilmi araştırma yöntemini ileri sürmekten kastımız şudur ki: İlk olarak bu iki ilke bütün araştırmacıların ilgi odağı ve bilimsel yöntemine çevrilmelidir çünkü böylece bilim daha ilerler ve toplumsal ihtiyaçlara daha uygun cevaplar verebilir. Onun ardından da İslami toplumun büyük sermayeleri özellikle düşünceler, fikirler, ömürler ve fırsatlar bilimsel yönteme uymayan ve gerekli olmayan işler için boşa harcanmaz. İkinci olarak, Şehid Mutahhari’nin ilgilendiği ve araştırdığı alanlar sadece kendi zamanında değil onların çoğu günümüz için de geçerlidir.

Şu satırları yazan yirmi yedi senedir Şehid Mutahhari’nin eserleri ile tanışım ve kendi bilgilerime göre onun eserlerini okumayı her zaman faydalı ve aydınlatıcı bulumuşumdur. Şimdi Üstadın şehadetinden yirmi beş sene geçmesine ve toplumumuz ile dünyanın kültürel ve düşünsel konularda üzerinde çok değişikliklere uğramasına rağmen dini, İslami ve toplumsal konularda Üstadın düşüncelerinin en çözücü ve güncel düşünceler sırasında olduğu kanısındayım. Her zaman Üstadın fıkhi ve dini düşünceleri hakkında bir yazı hazarlamayı arzu ettim. Şimdi, Üstadın öğretici ve etkili eserlerinden yirmi yedi sene boyunca bilimsel, düşünsel ve eğitsel konularda faydalandıktan sonra bu yazıda ‘İslami Hükümet’ yada ‘Vileyt-i Fakih’ başlığı altında o konuların bazılarına değineceğiz. Aynı halde, Şehid Mutahhari’nin yüksek düşünce, mantıksal, gerçekçi ve etkin olan bu düşüncelerinin açıklanmasıyla birlikte bazı yazılarda üstad hakkında ileri sürülen düşüncelerin boşluğu ve bilimsel temelden yoksun olduğu açığa çıkacaktır.

Hükümet ve Velayet-i Fakih konusunda araştırmanın gerekliliği:

Şehid Mutahhari’nin bilimsel ve düşünce gündeminde yer alan araştırması ve tedkik edilmesi gereken ve belirlenmesi ise Üstadın arzusu olan konulardan biri İslam açısından hükümet yada Velayet-i fakih idi.

Şehid Mutahhari gözönünde bulundurduğu ve yapmak istediği önemli ve büyük bir projede İslami toplumun yükselişi yada düşmesinde etkili olan yirmi yedi konunun araştırılması gerektiğini ve onların arasında dokuzuncusunun İslam açısından hükümet olduğunu söylemiştir (1). Bir yerde, Şehid Mutahhari hükümeti peygamberlerin öğretileri için en önemli temel olarak saymakta (2) ve fakihleri dini hâkim ve Velayeti fakihin sahip olduğu kritik durumu önemsemedikleri için eleştiriyor. O, dini yöneticilik ve yasamanın gücünü açıklamak ve tespit etmek ve İslamı eleştirenlere cevap vermek için şöyle tavsiyede bulunmaktadır: Din alimleri İslamda gerçekten olduğu gibi din, devlet, siyaset ve maneviyetin bağlantılarını açıklayıp belirlemelidirler ve böylece bazı müslümanların ve hatta din alimlerinin de inandığı din ile siyasetin ayrılığı (laîklik) iftirasını dinin mukaddes alanından temizlemelidirler.


1-    İnsan ve alın yazısı/20

2-    İmamet ve liderlik/210

Vilayet-i Fakih(1.Bölüm)

İmam Humeyni ve Velayet-i Fakih(1.Bölüm)

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)