• Nombre de visites :
  • 869
  • 20/1/2013
  • Date :

Velyet-i Fakih(1.Bölüm)

vilayet-i fakih

Velayet-i Fakih Şehid Mutahhari’nin Bakış Açısından

Birinci Bölüm

Büyük düşünür ve bilgin fakih Şehid Murtaza Mutahhari bilim ve İslami bilimlerinin çeşitli dallarında bir çok ilmi araştırmalara dayalı yazılı ve sözel eserleri geride miras olarak bırakmıştır. Bu eserler onun ileri düşüncesini, değerli ve problem çözücü yenilikçilik ve yaratıcılığını göstermektedir.

Üstadın özel olarak ilgilendiği alanlar dini derslere başladığı andan yüksek bilim, felsefe konuları ve Allah’ı tanıma olmuştur. Bu konuda şöyle yazılmıştır:

Üstadın güçlü düşünce, benzeri görülmeyen yetenek, kendi zamanının kültürel ve toplumsal koşulları hakkında derin ve kesin bilgiler ve yüksek dini sorumluluğa sahip olmasından dolayı bilim, araştırma, tebliğ ve yazarlık alanlarına girdiğinden beri hedeflerine ulaşmak ve pratikte çalışmak için iki ilkeyi gözönünde bulundurmuştur:

1-    İhtiyaçlar ilkesi: Bu büyük üstad çeşitli felsefi, toplumsal, ahlaki, fıkhi, tarihi ve benzerleri konularda araştırma yapıp eserler yazmıştır, ancak bütün araştırmaları ve yazılarına musallat olan ilke kendi zamanının İslami ve toplumsal ihtiyaçlarına teveccüh edip onlara cevap vermektir. Kendisi bu konuda şöyle yazmıştır:

‘Ben yirmi sene önce elime kalem aldığımdan beri, makale yada kitap yazdığımda bütün yazılarımda hedef aldığım tek şey zamanımızda İslami konularda öne sürülen sorulara cevap vermek ve problemleri çözmek olmuştur.’ (1)

Bu yazıların konuları tamamen bir birinden farklı olsa da bunlarda amaçlanan hedef yalnız bir şey olmuştur: ‘Ben hiç bir zaman seçip yazdığım konuların en gerekli konular oldukları hakkında bir iddiam yoktur. Ancak bir konuyu her zaman gözününde bulundurduğumu iddia edebilirim ve o da şudur ki kendi teşhisime göre problemli konuları çözümleyip imkan dahilinde İslami maarifi olduğu gibi göstermeye çalışmışımdır. Bu doğrultuda ise en önemli konulara öncelik verme ilkesini en azından kendi anlayışıma göre uygulamışımdır.’ (3)

2-    Yenilikçilik ilkesi: Bazı hep tekrar ve aynı işler yapan ve gidilen yolları yeniden gitmeye çalışan yazarlar, araştırmacılar ve öğretmenlere rağmen, Şehid Mutahhari her zaman yapılmayan işleri yapmaya kalkışıp gidilmeyen yolları gitmeye çalışırdı: ‘Benim huyum şöyledir ki her zaman ihtiyaç duyulan konuları ileri sürüp ardı kesilmeden kaç gece konuyu çözümleyip açıklamak için hep aynı konu üzerinde konuşmak isterim. Diğer taraftan ise üzerlerinde az düşünülüp tartışılan konuları daha çok ortaya koymayı severim.’ (4)

Bunun yüzünden üstad sadece özel olarak ilgilendiği konularda araştırma yapıp yazmıyordu. Aslında Şehid Mutahhari’nin bilimsel ve ilmi araştırma yöntemi bir taraftan toplumsal gereklilikler ve ihtiyaçlara önem vermek ve diğer taraftan ise tekrar işler yapmamak ve gerekli oldukları halde daha az tevecüh edilen yada başkalarının yapamadığı konuları açıklamaktı.


Notlar:

1-    Maddeciliğe yönelişin nedenleri/7,8

2-    İlâhi Adalet/8

3-    Önceki/10

4-    İslam ve Zamanın Gereksnimleri, cilt 1/14

İslamî İnançlarda Velayet-i Fakihin Yeri

Masumların Velayeti, Velayet-i Fakih-1

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)