• Nombre de visites :
  • 935
  • 27/1/2013
  • Date :

İmam Rıza (a.s.)’ın Tartışmaları(8.Bölüm)

imam rıza (a.s.)’ın tartışmaları

İmam Rıza (a.s.)’ın Tartışmaları ve Ehli Beyt’i (a.s.) Savunması

Buna göre herkes bu emire uyup Allah’ın Resulu ve onun ailesi (s.a.a.) ile dostluk ederse, Peygamber Efendimiz (s.a.a.) onu düşman saymaz ve her kes Ehl-i Beyt (a.s.) ile dostluğu kesip bu emire uymazsa ve Resulullah (s.a.a.)’ın ailesinine düşmanlık ederse, Resulullah da onu düşmaz sayar; çünkü o kişi Allah’ın farzlarından birini terketmiş bulunmaktadır. Bu ayet nazil olunca, Allah’ın Resulü (s.a.a.) sahabelerinin yanında durup Allaha şükr etti ve hamd söyledi. Sonra şöyle buyurdu: Ey millet! Muhakkak Allah size bir konuyu vacib etmiştir, onu uygulayacakmısınız? Kimse cevap vermedi. İkinci gün onların arasında durup yine önceki gün söylediğini tekrar etti. Kimse cevap vermedi. Üçüncü gün onların arasında durup buyurdu: Ey millet! Muhakkak Allah size bir konuyu vacib etmiştir, onu uygulayacakmısınız? Yine kimse cevap vermedi.

Sonra buyurdu: Ey millet! Şunu bilin: o vacib emir altın, gümüş, yiyecek ve içecek hakkında değildir. Halk dedi: o zaman onu söyleyin! Hz. Muhammed (s.a.a.) adıgeçen ayeti okudu. Halk dedi: eğer o emir bu ise evet onu yaparız; ancak onların çoğu sözünü tutmadı.

1.     Salavat ayeti:

Allahu Teala buyurur: ‘اِنَّ اللّهَ وَ مَلائِکَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَي النَّبِيِّ يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْليما’ ‘Gerçekten Allah ve melekleri Peygamber’e salât ederler. Ey iman edenler! Siz de ona teslimiyetle salât ve selam edin.’ Elbette, eksiksiz selam ve salât onun Al-i’ne de selam etmektir.

... Me’mun dedi: bu, üzerinde hiç bir ihtilaf bulunmayan ve tersine her kesin anlaştığı bir konudur. Acaba, Zemahşeri gibi Mubahele ayetinin Ehl-i Beyt’in üstünlüğüne en güçlü neden olduğunu kabul eden siz Sünni alimlerin fikrince ‘Âl-i’ konusu hakkında Kur’an’da bundan daha belirgin bir ayet varmıdır?

2.     Ehl-i Beyt’e selam ayeti:

Hz. İmam Rıza (a.s.) buyurdu: size Allah’ın sözünü okuyorum ki şöyle buyurdu: يَس وَ الْقُرْآنِ الْحَکيمِ اِنَّکَ لَمِنَ الْمُرْسَلينَ عَلي صِرَاطٍ مُسْتَقيمٍ ‘Yâsîn. Hikmetli Kur’an hakkı için. Muhakkak ki sen peygamber olarak gönderilenlerdensin. Sıratı Müstakim üzerindesin.’ Yâsîn ne demektir? Alimler dediler: Yâsîn’in anlamı Hz. Muhammed (s.a.a.)’dır ve bunda bir şüphe yoktur. Hz. İmam Rıza (a.s.) buyurdu: Allahu Teala Hz. Muhammed ve Âl-i’ne bu ayetle bir fazilet vermiştir ki, hiç kimse ne kadar düşünse de onun derinliğini anlayamaz ve o da şudur ki, Allah sadece kendi peygamberlerinden başka kimseye selam etmemiştir. Örneğin: Nuh (a.s.), İbrahim (a.s.), Musa (a.s.) ve Harun (a.s.); ancak Âl’i Nuha yada Âl-i İbrahime selam olsun buyurmamıştır. Ama tekçe Hz. Muhammed (s.a.a.)in Âl-i hakkında buyurdu: سَلامٌ عَلي إِلْ ياسينَ  ‘Yâsîn’in Âl-i’ne selam olsun’ yani Hz. Muhammed (s.a.a.)in Âl-i’ne selam olsun.

Tartışmanın devamında, Hz. İmam Rıza (a.s.) Hums ve ganimet, Emir sahiplerine itaat etmek, vilayet, Ehl-i zikr, Ehl-i Beyt namazına emredilmesi ve başka konulara değinmiştir ki bunların hepsi Ehl-i Beytin üstünlüğünü ve seçilmişliğini göstermektedir.

Derleyen: Seyyid Muhammed Hüseyin Hüseyni


İmam Rıza (a.s.)’ın Tartışmaları(6.Bölüm)

İmam Rıza (a.s.)’ın Tartışmaları(7.Bölüm)

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)