• Nombre de visites :
  • 987
  • 20/1/2013
  • Date :

İmam Rıza (a.s.)’ın Tartışmaları(2.Bölüm)

imam rıza (a.s.)’ın tartışmaları

İmam Rıza (a.s.)’ın Tartışmaları ve Ehli Beyt’i (a.s.) Savunması

Tartışmaların çeşitliliği:

Hz. İmam Rıza (a.s.)’ın tartışmaları çok çeşitlidir ve bu tartışmaların önemli bir bölümünü Şeyh Saduk ‘Uyun-i Ahbar ur-Rıza (a.s.)’ kitabında ve rahmetli Allame Meclisi ise ‘Bihar ul-Envar’ kitabının 49. cildinde ve rahmetli Tabersi de ‘İhticac’ kitabının ikinci cildinde kaydetmişlerdir. Aynı halde bu tartışmalardan bir kısmı da ‘Mesned ul-İmam Rıza (a.s.)’ kitabında kaydolunmuştur. Bu tartışmaların en önemlisi şöyledir:

1.     İmam Rıza (a.s.) zamanında Hristiyanların büyüğü Caslık ile tartışma,

2.     O zamanın Yahudilerinin başkanı Re’s ul-Calut ile tartışma,

3.     Zerdüştilerin büyüğü Herbez-i Ekber ile tartışma,

4.     Kendilerini Hz. Yahya (a.s.)’ın takipçileri bilen Sabiiler’in mezhebini savunan İmran Sabii ile tartışma,

5.     Horasan vilayetinin en büyük kelam alimi Süleyman Mervezi ile tartışma,

6.     Ali ibni Muhammed ibni Cohm-i Nasıbi ile tartışma,

7.     Basrada çeşitli mezheplerin büyükleri ile tartışma,

8.     Bir sıra alimler ve Me’mun’un kendisi ile tartışma,

İmam Rıza (a.s.)’ın tartışmalarının her biri çok yüksek ve derin anlamlara sahiptir ve tartışma teknikleri ile tartışmaya nasıl girilip nasıl çıkılacağı açısından çok içerikli, yol gösterici ve öğreticidir. Bu yazıda bu Hazretin sadece Ehli Beyt (a.s.)’ı savunan ve Onların haklılığını ispat etmeye çalışan sözleri ve tartışmalarına işaret edeceğiz.

1.     Caslık ile tartışma:

Bu tartışmanın temel ve önemli bölümü yüce Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.a.)’ın peygamberliğini ispat etmekle ilgilidir. Bir bölümünde şöyle okuyoruz:

Caslık dedi: Şunu kabul ediyorum ki, Yuhenna Hz. Mesih (a.s.)’dan nakletmiş ve bir kişinin peygamberliğini ve onun ehli beytinden de halef olacaklarını müjde vermiştir. Ancak onun zamanı hakkında ve onların kimler olduğu konusunda bir bilgi vermemiştir.

İmam Rıza (a.s.) şöyle buyurdu:

Eğer biz İncili okuyabilen birini getirtirsek ve o kişi Hz. Muhammed (s.a.a.), onun Ehli beyti ve ümmetinin adı ile ilgili ayetlerini senin için okusa, ona inanır mısın? Caslık evet dedi.

Hz. İmam Rıza (a.s.) Nestas-i Rumiye şöyle buyurdu: İncilin üçüncü bölümünü ezber misin? Dedi: Evet. Sonra Hz. İmam Rıza (a.s.) Re’s ul-Caluta (Yahudilerin büyüğü) yüzünü tutup sordu: Sen de İncil okurmusun? O da cevap verdi: canıma yemin olsun evet! İmam (a.s.) buyurdu: Üçüncü bölümü al ve oku, eğer onda Muhammed (s.a.a.) ve Ehli beyt’inden bir söz edilmişse, benim yararıma tanıklık et ve eğer bir şey yoksa tanıklık etme! Sonra Hz. İmam Rıza (a.s.) üçüncü bölümü Hz. Muhammed (s.a.a.)’ın adına yetişene kadar okudu ve orada durdu. Caslık’a yüzünü tutup şöyle buyurdu: Ey Hristiyan! Seni Hz. Mesih (a.s.) ve Annesine (a.s.) yemin ettiriyorum: Benim İncil’den haberdar olduğumu kabul ediyor musun? Caslık evet dedi.


İmam Rıza(a.s)ve Kur’an

İmam Rıza (as)’ın Yezid bin Musayla Konuşması

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)