• Nombre de visites :
  • 642
  • 18/1/2013
  • Date :

Sakife Hakkında Bir Analiz(7.Bölüm)

sakife hakkında bir analiz

Onların Ebu Bekir’le bey’at konusuna teveccühleri o kadar çoktu ki, Hz. Muhammed (a.s.s.)in gömülmesi törenine de gelmeyip ondan daha sonra geldiler (1).Bey’at işi bitince, Ömer kalktı ve geçen gün Hz. Muhammed’in (s.a.a)son sahabesi ölene kadar yaşayacağını söylediği konu hakkında özür diledi ve şöyle dedi: ben Hz. Muhammed (s.a.a)’ın hayatta kalıp işleri organize edeceğini düşünüyordum. Ancak şimdi Kur’an’ın aramızda olması ve o hazretin en iyi sahabesi ile bey’at edildiğini görüyorum (2)! Bu konu Ömer’in sözkonusu halifenin seçilmesini beklediğini ve ondan sonra da bir problemi olmadığını açıkça göstermektedir.

Bu arada bazıları karşı çıkmaya başladılar. Beni Haşim’in iki belirgin şahsiyeti yani İmam Ali (a.s.) ve Abbas’tan başka başkaları örneğin Zübeyr ibni Avam, Halid ibni Said, Mikdad ibni Emr, Selamn, Ebuzer, Ammar, Bera’ibni Azib ve Ubeyy ibni Ka’b (3) da kendi muhalefetlerini bildirdiler. Ebu Bekir’in taraftarları Ubeyy ibni Ka’bın evine gittiler ancak o kapıyı açmadı (4).

Bu olayda asıl etkili olanlar Ömer, Ebu Ubeyde-yi Cerrah, Muğiret ibni Şube ve Halid ibni Velid idi. Bir zaman, Ömer ciddilik ve şiddetle bey’at almak için Ali (a.s.)’ın kapısına geldi. İmam (a.s.) ona buyurdu: bugün senin Ebu Bekir’in hakimliğine olan hırsın sadece yarın onun kendi eline geçmesi içindir (5).

İmam’ın (a.s.) evinde toplananlar Ömer ve taraftarlarının şiddetle davranmasıyla karşılaştılar. Ömer Zübeyr’in kılıcını alıp kırdı. Sonra ise, evdekileri evi yakmakla tehdit etti. Hz. Fatıma (s.a)’ın evine sığınanlar ve şiddet kullanarak evin içine girenlerin adları hakkında açıklamada sunulan kaynaklara başvurunuz (6).


1.     Elmasnef, İbni Ebi Şeybe, cilt 7, s. 432 (Hişam ibni Urve babasından şöyle naklediyor: Ebu Bekir ve Ömer Peygamber (s.a.a)’ın gömülmesine katılmadılar ve Ensar’ın yanında idiler ona göre onlar geri dönene kadar Peygamber (s.a.a) gömüldü.) Vakidi şöyle diyor: Bence doğru olanı şudur ki, Peygamberi (s.a.a) Salı günü gömdüler (El-Bed’-u vet-Tarih, cilt 5, s. 47) ona göre bellidir ki, Ebu Bekir ve taraftarları Peygamber (s.a.a)’ın vefat ettiği Pazartesi gününden yarına kadar tamamen meşgullerdi ve Hz. Muhammed (s.a.a) cenazesine gidemezlerdi. Hz. Muhammed (s.a.a)’ı defnetme konusunda gelen haberlerde adları kaydolanlar arasında bu iki kişiden bir eser yoktur.

2.      El-Bed’-u vet-Tarih, cilt 4, s. 65-66

3.     Tarih-i Yakubi, cilt 2, s. 124

4.     Sakife ve Fedek, s.47

5.     Ensab ul-Eşraf, cilt 1, s. 587. Ve İbni Kuteybenin rivayetine göre, Ali (a.s.) ona buyurdu: Öyle süt sağ ki, bir kısmı da kendin için olsun. Bkz.: El-İmamet-u ves-Siyaset, cilt 1, s.29

6.      Me’alim ul-Medreseteyn, cilt2, s. 163-166/ Telhis uş-Şafi, cilt 3, s. 76,166

Sakife Hakkında Bir Analiz(1.Bölüm)

Sakife Hakkında Bir Analiz(2.Bölüm)

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)