• Nombre de visites :
  • 576
  • 17/1/2013
  • Date :

Sakife Hakkında Bir Analiz(2.Bölüm)

sakife hakkında bir analiz

Onlar ırk ve soy olarak Arapların en üstünüdürler. Ben sizin Ömer yada Ebu Ubeyde (orada olan tek Muhacirler) ile bey’at etmenizi tavsiye ederim. Ensarlar’ın sözcüsü yeniden itiraz edip dedi: bizden bir hâkim ve sizden de bir hâkim olsun’ (1). Ömer diyor ben böyle cevap verdim: ‘iki kılıç bir kılıfa yerleşmez ve ondan sonra Ebu Bekir’in elini tutup onunla bey’at ettim.’

Ömer şöyle ilave ediyor: ‘Ondan sonra Muhacir ve Ensar onunla bey’at ettiler (Elbette o toplulukta üç kişiden başka Muhacir yoktu). Biz o topluluktan ayrılırsak daha sonra onların başkasıyla bey’at etmelerinden ve biz de isteğimize rağmen onunla bey’at etmeye mecbur olacağımızdan yada muhalefet edersek bir kargaşa çıkmasından endişe ettik. Elbette, Ebu Bekir ile bey’at aniden oldu ancak Allah onun kötülüğünü kaldırdı ve sizin içinizden kimse Ebu Bekir gibi değildir. Ona göre, herkes biriyle ‘müslümanlara danışmadan’ bey’at ederse, ne bey’at edene ne de bey’at edilene itaat edilmez ve böyle bir iş yapılırsa onların her ikisini ölüm ile karşı karşıya koyar.’ (2)

Halife Sakife’den özet bir rapor vermiş ancak bu rapor gerçeğin bir bölümünü açığa çıkarmıştır. Sakife’nin detaylı raporunu Ebu Bekir Cevheri (doğum 323 hicri yılı) kendi yazdığı El-Sakife (3) kitabında nakletmiştir. İbni A’sem şöyle yazıyor: Muhacirlerin Sakife’ye gelmelerinden önce, Muhacirler’in arasında çok tartışmalar oldu. Ensar’dan biri şöyle dedi: Kureyş’in saygı duyduğu ve Ensar’ın da güvende olduğu birini seçiniz. Bazıları Sa’d ibni İbade’yi önerdiler. Ovs kabilesinin soylularından olan Useyd ibni Huzeyr karşı çıktı. O, şöyle dedi: hilafet Kureyş’te kalmalıdır. Diğerleri ona karşı çıktılar. Beşir ibni Sa’d da Kureyş’i savundu. Uveym ibni Sâid’e dedi: hilafet Peygamber (s.a.a)’ın Ehli Beyti (as)’ından başkasına ait değildir; onu Allah’ın koyduğu yere koyun.

Açıklamalar:

1.     Hubab ibni Menzer şöyle diyordu: Ne Ensar Muhacirlerden itaat eder ve ne de Muhacirler Ensardan. Bkz.: Mesail-ul İmamet, s. 13

2.     El-Masnef, İbni Ebi Şeybe, Cilt 7, s. 431/ El-Masnef, Abdurrazzak, cilt 5, s. 442-445 (özet olarak aktarıldı)/ Tabakat-ul Kubra, cilt 3, s. 344, 616/ Tarih El-Taberi, cilt 3, s. 204-206, Hayasızca saptırılmış rivayet, Ömerin bu sözlerine Bkz.: Ensab-ul-Eşraf, cilt 1, s. 581

3.     Bu kitap kaybolmuştur ama İbni Ebilhadid onun bir çok kısmını kendi Nehc-ul Belaga Açıklamasında aktarmıştır. Bu aktarmaların hepsini Hoca Muhammed Hadi Emini bir ayrı kitap olarak toplamış ve ‘El-Sakife ve Fedek’ unvanıyla bastırmıştır.


Sakife Hakkında Bir Analiz(1.Bölüm)

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)