• Nombre de visites :
  • 1629
  • 14/1/2013
  • Date :

İslamda Eğlence(5.Bölüm)

islamda eğlence

İslamda Eğlencenin Sınırları

2- Hakkı yükseldip bâtılı aradan kaldırmak. İmam Ali (a.s.) Abdullah bin Abbasa yazdığı mektubunda şöyle yazıyor: ‘Senin için dünyada en iyi şey lezzetlere varmak yada intikam almak olmasın tersine hedefin bâtılı söndürmek yada hakkı yükseltmek olmalıdır.’

 3- Günahtan uzak durmak. İmam Sadık (a.s.) şöyle buyurmuştur: ‘Suç işlenmeyen her gün bayramdır.’

4- Başkalarını sevindirmek. İmam Ali (a.s.) bu konuda şöyle buyurur: ‘Ey Kumeyl! Ailene emret ki, gündüzleri büyüklük kazanmak için ve geceleri ise yatanların ihtiyaçlarını gidermek için çalışsınlar. Bütün sesleri duyan Allaha yemin olsun ki, herkes bir kalbi sevindirse Allah o, sevinçten onun için bir lutüf verir ve o, lutüf felaket zamanında duru bir su gibi onun üzerine yağıp zorluğun acılığını yabancı deveyi otlaktan uzaklaştırdıkları gibi ondan uzaklaştırır (Nehc-ul-Belaga, Hikmet 257) 5- Allah’a itaat etmek sevinci. İmam Ali (a.s.) şöyle buyurur: ‘Müminin şenliği rabbini itaat edince ve kederi ise onun karşısında günah ve isyan etmesiyledir’ (Gurer-ul-Hikem ve Durer-ul-Kelim, cilt 4, s. 139).

6- Başkalarının sorunlarını çözme sevinci. İmam Kazım (a.s.) bu konuda şöyle buyurmuştur:

‘Arşta bir gölge vardır ve onun altında sadece dinî kardeşi için bir iş yapan yada onun sorunlarını çözen yada kalbini sevindiren birisi yer alabilir’ (Bihar-ül-Envar, cilt 11, s. 369).

7- İmamların (as) eğlence gününde ve İslami bayramlarda sevinme. Bu konuda İmam Rıza (a.s.) Reban-ibni Şebibe şöyle buyurmuştur: ‘Cennet yüksek derecelerinde bizimle birlikte olmak istersen bizim üzüntümüzle üzül ve bizim sevincimizle sevin’ (Bihar-ül-Envar, cilt 44, s. 286) yukarıdakilere ilaveten İslam iyi kokular kullanmak, temiz elbise geymek, temiz ve düzenli olmak, dişleri fırçalamak ve bir sürü başka konuları da sevinçli olmak için etkileyici saymaktadır.

Sonuç:

Sevinci insanın ilk ihtiyaçlarından bile saymazsak onun gerekli ihtiyaçları sırasında olduğunu kabul etmeliyiz. Sevinç duygusu bütün faydalı ve olumlu etkileriyle insanın yükselişi uğrunda kontrol altına gelmezse dünyada ve ahirette kötü sonuçlara neden olabilir. Sevinç duygusuna sebep olan yada onu takviye eden bir sıra etkenleri saydık ve şöyle bir sonuca varabiliriz: insanların çevrelerine ve dünyaya bakış açıları kalıcı bir eğlence, mutluluk ve sevinç edinmelerinde dikkate değer etkisi vardır. Allah-u Teala ve onun dini açısından çevresindeki dünyaya bakan insan her şeyi ve hatta üzüntü ve problemleri bile kolay olarak ve hatta sevinç kaynağı gibi görebilir.


İslamda Eğlence (1.Bölüm)

İslamda Eğlence (2.Bölüm)

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)