• Nombre de visites :
  • 1384
  • 13/1/2013
  • Date :

İslamda Eğlence(4.Bölüm)

islamda eğlence

İslamda Eğlencenin Sınırları

 İslam kontrolsüz ve hedefsiz bir yaşamı reddediyor ve bütün insanları din çerçevesinde bir dengeli ve manevi yaşama doğru davet etmektedir. Bütün insanların sevinç ardınca olduklarında bir kuşku yoktur ancak bazen sevinçlerimizin dışavuruşunda aşırılık ve kısıtlamalarla yüzyüze kalıyoruz. Günümüzde sevinçlerimizin ibraz edilmesi törenlerde ve eğlencelerde genellikle dedikodu yapmak, dalga geçmek, kötü şakalar yapmak, müptezel danslar ve müziklerle beraberdir ve bunlar törenlerimizde olmazsa eğlence de olmaz gibi bir düşüncemiz vardır. Başka bir deyimle törenlerimizi dinsizleştirip kendi görüşümüzce bugüne uyarlamışızdır. Eğer İslami kriterlerle tören düzenlemeye cesaretli birisi ortaya çıkarsa onu yobaz ve geri kalmış adlandırırız. Sevinç insanın ilk ihtiyaçlarından olmasına rağmen her sevinç ve eğlence İslam’ın istediği değildir. Yukarıda saydığımız eylemlerin her biri bu dünyada içsel keder ve üzüntüye ve ahirette ise hasret ve pişmanlığa sebep olacaktır. İslamın kastettiği sevinç İslami ve şeriat adabı ve ölçüleri ile elde edilen sevinç ve eğlencedir. Hz. İmam Sadık (a.s.) şöyle buyurur: ‘Sevinç ve eğlence  Allah’ın rızasına razı olmak ve yakin ile elde edilir ve üzüntü ile keder ise Allah’ın mukadderatından hoşnut olmamak ve kuşku vasıtasıyla türer.’

Sevincin sebepleri:

Kesinlikle şimdiye kadar bir eğlence törenine katıldıktan sonra etraftakilerinizden ‘iyi geçti mi?’ sorusuyla karşılaşmışsınızdır. Bu soruya cevap vermek için hangi ölçüleri gözönünde bulundurmak istersiniz? Sizce eğlence nedir? Elbette, kişilerin yaş ve kültürüne göre bu sorunun çeşitli cevapları olabilir ancak genelde birkaç ortak konu vardır: çeşitli yemeklerle iyi bir ikram, dans ve müzik, arkadaşlar ve ailenin yanında olup onlarla sohbet etmek. Belki günümüzde bizim eğlenmemizi sağlayan sebepler parmak sayısından bile öteye geçmez ve bu ise bizim bakış açımız ve eğlenceyi birkaç geçici maddi sebebe bağlamamız ve eğlencenin doğasına göre bilgisizliğimizden kaynaklanmaktadır. Eğlence hakkında olan çoğu kitaplar ve makalelerde aşağıdaki birkaç sebebi tekrarla sevince sebep olan etken olarak kaydetmişler: yemek, toplumsal etkinlikler, cinsel ilişkiler, spor, toplumsal teyit ve başarı, becerileri kullanmak, iklim, eğlence ve istirahat. İslam bütün bunları geçici eğlence ve mutluluğa sebep olan kaynaklar olarak kabul etmekte ancak her biri hakkında belirli hükümleri vardır ve hepsini dinî kontrol altına almıştır. Bizlerden çoğumuz az yada çok yukarıdaki lezzetlerden faydalanmaktayız ancak yine içsel sevinç ve eğlenmenin yokluğunu duymaktayız. Burada ise din kendi önemini göstermektedir. İslam bunlara ek olarak  içsel ve daha kalıcı sevinç kaynaklarını da zikretmiştir:

1- İman; ‘Dikkat edin! Allahın velilerine kesinlikle korku yoktur ve onlar mahzun da olmayacaklardır’ (Yunus sûresi/62).


İslamda Eğlence (1.Bölüm)

İslamda Eğlence (2.Bölüm)

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)