• Nombre de visites :
  • 1020
  • 13/1/2013
  • Date :

İmam Rıza (as) Yaşamında Kur’an

imam hasan mücteba (a.s.) mübarek hayatının son günleri

İmam Rıza (as)’ın Kur’anî Yaşamı [3]

Kur’an-ı Kerim’in müslümanlar arasındaki yüceliği karşısında hiç kimse önemsiz kalamaz; hele dini ve Allah’ın kitabını koruyan İmamlar (as) başka bir öneme sahiplerdir. İmam Rıza (as) çeşitli boyutlarda örneğin sosyal boyutta Kur’an’ın yol göstericiliğine inanırdı: Hazret İslam ümmeti birliğinden Kur’an-ı Kerim’e daha fazla önem vermelerini ve aşağıdaki konuları kendi yaşamlarında uygulamalarını isterdi.

Kur’an’a Önem Verilmesi

İmam Rıza (as) kendi arkadaşlarına şöyle söylerdi: Ku’an Allah’ın kelamıdır ve onun sınırlarına tecavüz etmeyin ve hidayeti Kur’an’ın ışıklarından başka yerde aramayın aksi halde kaybolacaksınız. (1)

Allah’ın Kitabı’nın Telaveti

Şeyh Saduk Eyun Ahbar-ul-Rıza kitabında İmam Rıza (as)’dan kendi babalarından ve Allah’ın Resulü’nden şöyle naklediyor: Peygamber (saa) şöyle söyledi: Altı şey iyilik ve cömertliktendir. Şehirde oturmada üç iş ve seyahatte de üç davranış vardır. Ama vatanda ilk Allah’ın kelamının okunması ikincisi camilerin inşa edilmesi ve üçüncüsü topluma hizmet yolunda kardeşlerin birliği. Seyahatte ise şu üç emir geçerlidir: İlki tereddütsüz misafirlerle malzemeleri paylaşma ikincisi güzel huylu olmak üçüncüsü mizaç ve şakanın huşu ile karıştırılmaması. (2)

Kur’an’ın Güzel Ses  ve Tertille Okunması

Kur’an güzeldir ve onun güzelliğine yardımcı olan her şey daha çok güzelleşmesine sebep olur. Kur’anı yüksek ve iyi bir sesle okumak gereklidir.

İmam Rıza (as) Allah’ın Resulü’nden şöyle aktarıyor: Kur’anı güzel sesle süsleyin çünkü iyi ses Kur’an’ın güzelliğini daha da arttırır. (3)

Ramazan Ayında Kur’an’ın Okunması

Hadisçi Nuri Fıkh-ul Rıza kitabında oruçla ilgili olarak şöyle getirmiştir. İmam Rıza (as) şöyle söyledi: Bu güzel ayda çok Kur’an oku ve Allah’ın Resulü’ne çok salavat getir. (4)

Aynı halde kendi babasıdan Hz Ali (as)’dan ve Allah’ın Resulü’nden şöyle naklediyor: Eğer bir kimse Ramazan ayında bir ayet Kur’an okursa aynı diğer aylarda Kur’an hatmetmiş gibidir. (5)

Mekke-i Mükerreme’de Kur’an’ın Hatmi

Hadis rivayet eden Allame Nuri Mustedrik kitabında Fıkhi Rezevi nüshalarının bazılarında İmam Rıza (as) şöyle geldiğini aktarmıştır: Eğer Mekke’den çıkmadan Kur’an’ı hatmedebilirsen bu işi yap çünkü çok beğenilir. Bu müstehablardan biridir.(6)

2- Ahlâki Yollar

İmam Rıza (as) Allah’ın kitabından aldığı ilhamla kendi ahlâki derslerini İslam toplumu için özellikle Ehlibeyt tutkunlarına beyan etmekteydi.

İmam (as) ilgili ayetlerin beyanıyla şu noktayı hatırlatmak istiyordu ki, Peygamber’e (s.a.a.) yada İmam (as)’a bağlılık amellere teveccüh etmeden ve Allah’ın emirlerine uymadan insanı kurtuluşa götüremez. Bazı sözlerin aldatmacasına  kanmadan doğru yolda ilerlesinler.


1-Emali Saduk s. 660; Bihar-ul-Envar clt 49 s. 90 s. 326

2-İslami Hadislerde Kur’an s. 59

3-Uyun Ahbar-ul-Rıza clt 2 s. 69

4-Mustedrik-ul Vesail clt4 s. 267

5-Fezil Elşehr Elsalise s. 7

6- Mustedrik-ul Vesail clt 1 s. 294

İmam Rıza (as)’ın Kur’anî Yaşamı

İmam Rıza (as)’ın Güzel Ahlakı-1

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)