• Nombre de visites :
  • 925
  • 13/1/2013
  • Date :

Hz Muhammed (saa)’den Rivayetler(2.Bölüm)

hz muhammed (saa)’den rivayetler

Merhametli Baba

·        ‘Merhametli baba’ ve eşsiz insan bu dünyayı terk ediyor. Kızının sabırsızlık ve huzursuzluğunu gördüğü zaman ona şöyle söylüyor: Değerli kızım kendine üzüntü verme benden sonra beni görecek ilk kişisin.

·        Peygamber, İnsani Devrimin Öncüsü

·        Değerli İslam Peygamberi insani devrimin öncüsüydü. Hatta İlâhi rahmetten kovulmuş ve zelil olmuş kullar bile bir kez daha Allah’a ve melekûti aleme ulaşabilirler.

Güzel Ahlâk

·        Hz Muhammed (saa) iyi ve yumuşak ahlâkı ve kendine has ilahi doğasıyla o dönemdeki vahşi ve isyankâr kavimleri cehalet ve helâk olma ateşinden kurtararak onlara saygı ve insanî onuru öğretti. 

Sade Yaşam

·        Peygamber’in (saa) kişiliğinin önemli yönlerinden birisi basit ve sade hayatıydı. Peygamber bu sade ve naif hayatıyla tüm takipçileri için en iyi örnektir. Bu geçici dünyadan ahirete rahat ve hafif bir şekilde adım atmak için çaba sarfetmiştir.

Özgürlük Sesleyicisi

·        İslam dini özgür ve özgürlük isteyen bir dindir. İnsanların özgürlüğü şeytanın kölelik hükümlerinden diğer insanların esaret zincirlerini kırmaları ve islamın doğru ve dürüst Resulünün  kurtulması insanın kurtuluşu ve özgürleşmesi için en büyük özgürlük ve özgürlük  isteyenlerin seslenişidir.

Rahmet Peygamberi

·        Hz Muhammed (saa) rahmet ve merhamet peygamberidir. O şefkat ve cömertliği ile Nebevi şeriatin temellerini ve hükümlerini iyi uygulayarak aynı halde sağlam bir şekilde ifade etti. Dinin doğru tanıtılması ve yayılması onun rehperliğinde en iyi şekilde yerine getirildi.

İyiliklerin Kaynağı

·        İyiliklerin ve gerçeğin kaynağı adalettir ve adalet İslam Peygamber’i (saa)’in özünde parlamaktadır. O sadece sosyal bakış açıları ve hükümet işlerinde adaleti uygulamakla yetinmeyip belki Hz. Ali (a.s.) gibi adaleti yayan bir halefi de kendi kucağında büyüttü.

Şeriat Ayininin bayrakçısı bilgeliktir

·        İslam medeniyeti bir taraftan gururlu hizmetleri ile diğer taraftan anlaşılabirliği sosyalliği açısından insanların ihtiyaçlarına cevap verebilen ve insan uygarlığının en parlak medeniyeti olarak açıklanmıştır. Şeriatin rehberliği bilinç seviyesinin yüksekliği, bilgelik ve sağlam iman yani Hz Muhammed olmasaydı mümkün olmayacaktı.

Emin ve Güvenilir Muhammed (s.a.a)

·        Güven az bulunan özelliklerden biridir şöyleki insanın üzerine ağır bir sorumluluk yüklemektedir. Başka bir deyişle bir şeyi bir kimseye emanet etme büyük sorumluluktur. Kendisi için güçlü bir iradeye ihtiyaç duymaktadır. Hz Muhammed (saa) böyle bir karaktere sahip idi. Kendi zamanında insanlar arasında güvenilir Muhammed (saa)  olarak tanınmıştı.            

Işık Herzaman Açık

·        Değerli İslam Peygamber’i (saa)’in ölümü her ne kadar toplumda yeri doldurulamaz ciddi yaralar açtıysa da onun yaktığı ışık hiçbir zaman sönmeyecektir. Asla onun gittiği yol  ortadan kalkmayacaktır. Nitekim Peygamber’in ışıkları her zaman tarihi aydınlatmıştır.


Hz. Muhammed (saa)’den Rivayetler(1.Bölüm)

Hz. PEYGAMBERİN BAZI KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ -1

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)