• Nombre de visites :
  • 1220
  • 9/1/2013
  • Date :

İmam Rıza(a.s)ın Namazda Çeşitli Sûreleri Kıraat etmesi

imam hasan mücteba (a.s.) mübarek hayatının son günleri

İmam Rıza (as)’ın Kur’anî Yaşamı [2]

İmam Rıza (as) gece ve gündüz müstehab ve vacib namazlarda çeşitli ve farklı Sûreleri kullanarak kıraat ederdi.

Reca bin Ebi Zehhak İmam’ın Medine’den Merv’e seyahatinde o Hazretin eşliğinde gitmişti. Bu meseleyle ilgili ayrıntılı raporunda şöyle belirtmiştir:

İmam Rıza (as) öğle namazından önce altı rekat müstehab namazı kılardı. Hamd Sûresinden sonra Kulhuvallahu Ehad (İhlas) ve Kafirun sûrelerini veya ayetlerini okurdu.  Cafer-i Tayyar namazından sonra kıldığı iki rek’atta Mûlk ve El-Ati sûrelerini okurdu. Aynı halde Vitir namazının rekatında Felâk ve Nas Sûrelerini telavet ederdi.

Kendi Vacip namazlarında Hamd Sûresinden sonra İnna Enzelnahu Fi Leyletir Kadr sûrelerini ve aynı halde Cuma günü öğle vakitlerinde Cuma ve Münafikun sûrelerini Cuma gecesi yatsı namazında Sebbeh sûresini ve Pazartesi ve  Perşembe günü sabah namazlarında ikinci rekatta Hamd sûresinden sonra Gaşiye sûresini okurdu. (1)

2- İmam (as)’ın Bazı Sûreleri Okuduktan sonra Öğretmesi

Muhaddisler ve Hadis rivayetçilerinin aktardığına göre İmam Rıza (as) bazı Kur’an sûrelerinin sonunda veya bazı Kur’an ayetlerinin telavetinden sonra yavaşça veya yüksek sesle bazı cümleler söylerdi. Onlardan bir bölümünü Reca bin Ebi Zehhak bizim için aktarmıştır.

O şöyle söylüyor: İmam Rıza (as) gece gündüz tüm namazlarında Bismillahirrrahmanirrahim’i yüksek sesle söylerdi ve Kulhuvallahu Ehad ayetini okuduğu zaman yavaşça ‘Allah birdir’derdi. Tevhid Sûresini bitirdiği zaman üç kez Kezalikellahu Rabbena derdi. Cehd Sûresini okuduğu zaman yavaşça şöyle söylerdi: يا ايهاالکافرون (Ya eyyuhelkafirun), Sûrelerin okunması bittiği zaman ise ربي الله و ديني الاسلام Rabbi Allahu ve dini İslam derdi.

Tin ve Zeytun sûrelerini telavet ettiğinde sonunda بلي و أنا علي ذلک من الشاهدين derdi. Ne zaman La eksem biyevmilkıyamete sûresini okusa sonunda şöyle söylerdi: سبحانک اللهم بلي ve Cuma Sûresini telavet ettiği zaman ise قل ما عند الله خير  من اللهوو من التجاره اللذين  اتقوا والله  خير  الرازقين derdi.

Ne zaman Hamd Sûresini bitirse الحمد لله ربّ العالمين(elhamdulillahi rabbil alemin) derdi. Sebbeh Sûresine اسم ربک الأعلي ve eğer bir ayet veya yaeyyuhellezine amenu diye okursa yavaşça şöyle söylerdi: لبيک اللهم(2)

3-İmam Rıza (as) Sözlerinin Dayanağı

İmam Rıza (as) fıkhî, dini, ilmi ve inançla ilgili her konuda bu İlâhi kitaptan ve bu İlâhi fazilet kaynağından tamamiyle faydalanırdı. Her söz ve beyanını Allah’ın kitabına dayandırırdı. Seduk Emali kitabında Ebu Zekvan’dan oda İbrahim bin Ebi Abbas’tan şöyle aktarmıştır: İmam Rıza (as)’ın cevabını bilmediği bir şeyi sorduklarını görmedim. Kendi zamanında hiç bir zaman ondan daha akıllısını görmedim.

Me’mun birbirine bağlı çeşitli sorularıyla İmamı denerdi.Ama o onun bütün sorularına cevap verirdi. İmam Rıza (as)’ın bütün sözleri ve onun cevapları Kur’anı Kerim’den alınmıştır.(3)


1-Bihar-ul-Envar clt 49 sf 94

2-Uyun Ahbar-ul-Rıza clt 2 sf 180; Bihar-ul-Envar clt 49 sf 94

3-Emali Saduk sf 660; Bihar-ul-Envar clt 49 sf 90


İmam Rıza (a.s)’ın Seçkin Ahlak ve İbadeti

İmam Rıza (a.s.)’ın Şehadeti

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)