• Nombre de visites :
  • 987
  • 9/1/2013
  • Date :

İmam Rıza (as)’ın Kur’anî Yaşamı

imam rıza (as)’ın kur’anî yaşamı

Yazan Muhammed Cevat Murevvici Tabesi

Kur’anı Kerim Allah’ın kitabı, Vahiy yolu, Allah’ın sözü ve müminlerin yol göstericisidir.

Bu kitap değerli ve büyüktür. Son Peygamber onun açıklaması ve tefsirini üstlendi ondan sonra da Kur’an ile eşit sayılan Ehlibeyt bu önemli işi devam ettiler. İmam Rıza (as) gerçek Kur’an müfessirlerinden (yorumcularından) biri idi. Bu kitap hayatı boyunca ona bir lûtuf olarak rehber oldu. Ondan kişisel boyutta faydalanmasına ilave olarak diğer yön ve boyutlarıyla da çok faydalandı ve başkalarınada aktardı. Bu yazı bu büyük insanın Kur’anî simasının küçük bir bölümünü açıklamaktadır.

İmam Rıza  (as)’ın Hayatında Kur’an

İmam Rıza (as) Allah’ın kitabına büyük bir sevgiyle bağlıydı ve ilk önce kendi özel hayatında ondan faydalanıyordu. Zaman mekân, gündüz, gece onun için önemli değildi. Bunun en iyi kanıtı aşağıda belirtilmiştir:

Üç günde bir Kur’an’ın hatmi

Ebu Zekvan İmam Rıza (as)’ın Kur’an’a olan aşkını tarif ederken şöyle açıklamıştır: Hazret her üç günde bir Kur’an’ı hatim ediyordu ve şöyle dedi: Eğer üç günden önce onu tamamlamak isteseydim bunu yapabilirdim. Ama böyle yapmadım çünkü her ayeti okuduğumda o ayetin nasıl ve ne zaman indiği hakkında düşünüyordum bu yüzden her üç günde bir Kur’an’ı hatim ediyorum.(1)

Yatakta Kur’an-ı Kerim’in Kıraati

İmam Rıza (as)’ın bu İlâhi Kitab’a aşkı öyle büyüktü ki gündüzlere ilave olarak geceleride Kur’an okuyordu. Hatta pek çok ayeti uyuyacağı zaman yatakta telavet ediyordu.

Reca bin Ebi Zehhak İmam (as)’ın ziyareti hakkındaki rivayetinde şöyle söylüyor: İmam uyku zamanında yatağında çok fazla Kur’an okuyordu. Ne zaman cennet ve cehennemle ilgili bir ayet okusa ağlayarak Allah’tan cenneti istiyor ve cehennemin ateşinden ona sığınıyordu. (2)

Bir gömlekle binlerce kez Kur’an’ın Hatmi

Şeyh Tusi Emali kitabında Di’bil Hazai’nin kardeşinin oğlu Ali bin Ali den naklederek şöyle aktardı: Kardeşim Di’bil’in eşliğinde 198 h.k. yılından 200 h.k. yılının sonuna kadar İmam Rıza (as) hizmetinde yanında kaldık ve sonra Kum şehrine gittik. Ondan sonra İmam Rıza (as) kardeşim Di’bil’a akik taşı olan bir yüzük ile birlikte  yeşil renkli bir gömlek hediye etti. Aynı halde o Hazretin isminin yazılı olduğu dirhemleri verdi ve şöyle buyurdu: Ey Di’bil Kum’a git orada kâr ve fayda sağlayacaksın. Ona şöyle hatırlattı: Bu gömleği iyi koru ben bu gömlekle bin gece bin rekat namaz kıldım ve binlerce kez Kur’an’ı hatmettim. (3)


1-Saduk, Emali s. 660; Bihar-ul-Envar cilt 49 sf 90

2-Eyun Ahbar-ul-Rıza clt 2 sf 182; Bihar-ul-Envar clt 49 sf 94

3-Emali Şeyh Tusi sf 359; Bihar-ul-Envar clt 49 sf 238

HZ.ALİ BİN MÛSA’YA RIZA LAKABININ VERİLMESİNİN SEBEBİ

İmam Rıza (as)’ın Şehadeti-1

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)