• Nombre de visites :
  • 1099
  • 1/1/2013
  • Date :

İslamda Eğlence (2.Bölüm)

islamda eğlence

İslamda Eğlencenin Sınırları

Ünlü psikolog ve ‘Eğlence ardınca; kim şendir ve neden?’ kitabının yazarı, David Meyers eğlenceyi şöyle tanımlıyor: ‘Hoşluk hissi, yaşamın genelde hoşlukla ve iyi şekilde devam etmesini hissetmek’. ‘Psikolojik araştırmalarına göre, şenlik ve hoşnutluk duygusu kişisel, eğitimle ilgili ve başka bir deyimle edinmelidir. Bu tanım şenlik ve hoşnutluk içinde yaşamayı sadece insanların kişiliği, kimliği ve ruhsal durumlarından bağımsız olan unsurların daha çok olmasıyla gerçekleştiğine inanan düşünceleri iptal etmektedir. Özet olarak şöyle diyebiliriz: Her insan kendi dünya görüşü ve düşüncesi çerçevesinde ilgilendiği şeylere ulaştığı zaman kendinde neşe denen bir hali hisseder. Başka bir deyimle, eğlence insanın kalbi ve zihninde kaygı ve kederin olmamasıdır’(Aftab sitesinden nakledilmiştir). Eğlence mutlak olarak iyi yada kötü değildir; ancak belirli ahlaki ölçülerle yargılanmalıdır. Buna esasen eğlence istenilir (iyi) ve yapay (yalancı) olarak iki kısma ayrılmaktadır.

İyi eğlenceler:

Çoğu zaman İslam çeşitli konular hakkında mutlak ve kesin bir hüküm vermemiş ve yalnız onların niteliği ve nasıl oldukları hakkında açıklamıştır. Genelde, duygular da bireylerde farklı ve değişken olduğunu söylediğimiz konular sırasındadır. Değişkenlik şu anlama gelmektedir: bir etken bir kişi de sadece neşe ve gülümsemeye sebep olabilir ancak başkasında dengeden çıkıp akılsızca hareketlere neden olabilir. Herkes böyle konuları kendinde tanımlayıp onlardan uzak durmalıdır. Genellikle neşe kontrol edilirse, dengeli ve mantıklı ise ve Allah’ın zikri ve Allah’a teşekkürle birlikte olursa İslam açısından iyidir. Eğlence hakkında ne kadar ayetler ve rivayetler varsa hepsi onun iyi çeşidini tavsiye etmektedirler. İslam sınırlar dinidir. Hak ve batıl arasında çoğu zaman bizim yetersiz aklımız tarafından ayırtedilemeyen ve bazen de teşhisi olanaksız olan çok ince bir sınır vardır. Buna göre de eğer dini bilim ve bilinci kendi işlerimizde kullanırsak, davranış ve yaptıklarımız da iyi sayılan denge ve çizgiden dışarı çıkmayacaktır.

Yalancı eğlence:

Allah’ın emrinden çıkma, başkalarını eziyyet etme, içi boş ve beyhude işler ve tehlikeli işlerin yanısıra olan eğlenceler yalancı ve beğenilmeyen eğlenceler arasındadır. Psikoloji bakımından bir müşteri yada çağrılmamış misafir karşısında kendimizi zorladığımız gülümseme yalancı sayılmaktadır. Aslında yalancı eğlenceler geçici ve kısa sürelidir ve istenilmeyen sonuçlar doğurabilir. Hz. Ali (a.s.) uyuşturan eğlencelere yüz tutan ve onlara bağlanan gaflet içindekileri şöyle açıklıyor: ‘Ne kadar güzel ve kıymetli bedenler yerin içine gömülmüştür; halbuki dünyada bol nimetlerle besleniyor ve şeref ile haya içinde büyüyorlardı.


İslamda Eğlence (1.Bölüm)

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)