• Nombre de visites :
  • 3048
  • 15/12/2012
  • Date :

HZ. MEHDİ(a.s)PEYGAMBER’İN EHL-İ BEYT’İNDENDİR

hz. mehdi(a.s)peygamber’in ehl-i beyt’indendir

Bu konuda hadisler oldukça fazladır. Bütün bunlardan da  Mehdi inancının Resulullah'ın (s.a.a) döneminde de   kesin bir konu olarak telakki edildiği anlaşılmaktadır. Müslümanlar Hz. Mehdi konusunu Peygamber’den defalarca duydukları için artık duyarken yadırgamıyorlardı Bazı hadisler de Peygamber (s.a.a) Hz. Mehdi'nin nişanelerinden bile haber vermiş ve şöyle buyurmuştu:

"Mehdi ve vaat edilen Kâim, benim Ehl-i Beyt’imdendir."

Hz. Ali (a.s) şöyle buyurur: "Resulullah’a şöyle dedim: "Acaba vaat edilen Mehdi bizden midir, yoksa başkasından mı?" Resulullah şöyle buyurdu: "Bizden olacaktır. Allah Tealâ bu dini Mehdi vasıtasıyla sona erdirecektir. Nitekim bu dinin ortaya çıkışı da bizimle oldu. Bizim vasıtamızla şirkten kurtuldukları gibi bizimle de fitnelerden kurtulacaklardır. Allah Tealâ bizim bereketimizle şirk ve putperestlik döneminin düşmanlıklarından sonra, kalplerini birleştirip onları dinde kardeş kıldığı gibi, fitne döneminin düşmanlıklarını da kalplerinden silecektir." [1] 

Ebu Said-i Hudri de Peygamber’in (s.a.a) minber üzerinde şöyle buyurduğunu nakleder: "Ehl-i Beyt’imden olan vaat edilmiş Mehdi âhir zamanda zuhur edecektir. Gök ona yağmurunu yağdıracak ve yer ona bitkilerini bitirecektir. İnsanlar yeryüzünü zulümle doldurduktan sonra o yeryüzünü adaletle dolduracaktır." [2] 

Ümm-ü Seleme (r.a) ise Peygamber’den (s.a.a) şöyle nakletmiştir: "Mehdi benim Ehl-i Beyt’imden ve Fatıma’nın (s.a) evlatlarındandır." [3] 

Hakeza Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Kâim, (kıyam edecek olan Mehdi) benim evlatlarımdandır. Adı; benim adım, künyesi; benim künyem, huyu; benim huyum ve davranışları da benim davranışlarım olacaktır. İnsanları benim dinime çağıracak, Allah’ın kitabına davet edecektir. Ona itaat eden, bana itaat eder. Ona isyan eden bana isyan eder. Gaybetinde onu inkar eden beni inkar etmiştir. Onu tekzip eden beni tekzip etmiştir. Onu tasdik eden, beni tasdik etmiştir. Onu tekzip edenleri, onun hakkındaki sözlerimi inkar edenleri ve ümmetimi sapıtanları Allah nezdinde şikayet edeceğim. Zalimler yakında işlerinin sonucunu göreceklerdir." [4]

Ebu Eyyub-i Ensari ise Resulullah’ın (s.a.a) şöyle buyurduğunu naklediyor: "Ben peygamberlerin efendisi ve büyüğüyüm. Ali de vasilerin efendisidir (Hasan ve Hüseyin). İki torunum evlatların en iyisidir. Masum imamlar bizden ve Hüseyin’in neslindendir. Bu ümmetin Mehdi’si de bizdendir."

Peygamber’in (s.a.a) huzurun da olan bedevilerden biri kalkarak şöyle dedi: "Ya Resulullah, sizden sonraki imamlar kaç kişidir?" Peygamber (s.a.a) şöyle buyurdu:

"Esbat (Ya’kub’un evlatları), İsa’nın havarileri ve Beni İsrail’in nakibleri sayısınca olacaklardır." [5]   (Yani on iki kişidirler.)

Hüzeyfe Resulullah’tan (s.a.a) şöyle nakleder: "

Benden sonraki imamlar Beni İsrail’in nakibleri sayısıncadır. Bunların dokuzu Hüseyin’in soyundan gelecektir. Bu ümmetin Mehdi’si de bizdendir. Bilin ki, onlar hak ile ve hak da onlar iledir. Benden sonra onlara nasıl davranacağınızı dikkat ediniz." [6]

Said b. Musayyib, Osman ve Ömer’den şöyle rivayet eder: "Biz Resulullah’ın şöyle buyurduğunu duyduk:

"Benden sonraki imamlar on iki kişidir. Bunların dokuzu Hüseyin’dendir. Bu ümmetin Mehdi’si de bizdendir. Benden sonra onlara sarılan, şüphesiz ki Allah’ın kopmaz ipine sarılmıştır. Onları terk eden ise Allah’ı terk etmiş sayılır." [7]


[1]- Bihar-ul Envar, c.51, s.84; Isbat-ul Hüdat, c.7, s.191; Mecma-üz Zevaid/Ali b. Ebi Bekr-i Haysemi, Kahire baskısı, c.7, s.317.

[2]- Bihar-ul Envar, c.51, s.74; Isbat-ul Hüdat, c.7, s.9.

[3]- Bihar-ul Envar, c.51, s.75.

[4]- Bihar-ul Envar, c.51, s.73.

[5]- Isbat-ul Hüdat, c.2. s.531.

[6]- Isbat-ul Hüdat, c.2, s.533.

[7]- Isbat-ul Hüdat, c.2, s.526.

İMAM MEHDİ (A.F) HÜKÜMETİNİN ARMAĞANLARI -1

Hazreti Mehdi(a.f) hakkında tefsir edilen ayetler

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)