• Nombre de visites :
  • 2308
  • 14/11/2012
  • Date :

İslamın İranda Başlangıcı

islamın iranda başlangıcı

Tarihin şahitlik ettiği gibi,peygamber efendimiz (s.a.a)hicretten bir kaç yıl geçmişti,bütün dünya ülkelrin büyüklerine mektup yazarak onları İslamiyete davet etti.O mektuplardan birini İran padişahı Husrev Pervize gönderdi ve onu islamiyete davet etti.Ama hepimizn duyduğu gibi ,hz,peygamber efendimiz(s.a.a)in mektubuna ihanet edip yırtan tek kişi husrev perviz olmuştur.Böylece kendini fesatla göstermiş ve iran hükümeti teşkilatıda böylelikle yoluna devam etmişti.Diğer lkelrin padişaharı,hakimleri ve imparatorları böyle bir saygısızlık yapmamışlardı,aksine bazıları mektubun cevabını muhteramane bir şekilde vermiş ve mektupla beraber hediyelr göndermişlerdi.

Husrev perviz Yemene tayin etmiş olduğu padişaha şöyle emretmişti;Peygamberlik iddiası eden ve bana mektup yazmada kendinde cesaret bulan adama mektup yaz ve benim adımı onun adından önce yaz,eğer araştırır ve karşı gelirse onu benim yanıma gönder.

''Allah nurunu,ağızlarıyla üfleyip söndürmek isterler ve allah ise nurunu tamamlayacak,kuvvetlendirecektirve istersekafirlerin zoruna gitsin ,istemesinler.''Ama daha yemen padişahını elçisi medinede idi ki husrev Pervizin yenilgiye uğrayıp oğlu tarafından karnı deşilerek ölduruldüğü haberini resul i ekrem elçiye verdi.Elçi çok şaşkın bir halde yemen padişahına heberi götürürBir müddet sonra olayın peygamberin dediği olduğu anlaşılıncayemen padişahının kendisi Yemen halkından söz alarak bu olaydan sonra müslüman oldular.Yemende ikamet eden birçok iranlıda onlarla beraber müslümanlığı seçtiler.Ozamanlarda tarih kitaplarının zikrettiği bir tarih olayını cereyan etmesiyle yemende birçok iranlı yaşamaktaydıve yemen hükümeti yüzde yüz iran tarafından tayin edilmiş bir hükümetti.

Ve ayrıca peygamber efendimizin yaşadığı dönemlerde,islamın tebligatı sayesinde iran halkının iamet ettikleri mekan olan bahreyn halkı mecusi ve gayri mecusi dinlerde olanlarda müslüman oldular.Ve hatta İran hükümeti tarafında tayin edilen padişah bile müslüman oldu.Bununla beraber İranlılardan ilk müslüman grup Yemen ve Bahreyn de yaşayan İranlılar olmuştur.Tabiki ilk müslüman olan iranlı şahıs olarak bakarsak Salman Farsidir.Bildiğimiz gibi bu şahıs islamiyeti okadar benimsemiş ve yüceltmiştir ki peygamber efendimizden Salman benim ehlibeytimdendir sözüne nail olmuştur.Slaman farsi sadece şialar arasında saygıyla anılmıyor ,ehli sünnet de önde gelen ashablardan olarak tanırlar.

Medine şehrine müşerref olanlar bilirler Mescidi Nebinin etrafına hep büyük ashabların ve din bilginleri ve imamlarının adları yazılmıştır.Orada büyük sahabe olark yazılanların biride Salman farsinin adıdır.

İranlıların geçmişinin islamla peygamberimizin zamanında tanışması açısından bu yeterlidir ki onlarıdan birçoğu o dönemde islam ile tanışmıştırlar ,budun doğal sonucu olarak bu tanışıklığın kendisi islam dininin adı sanı irana ulaşsın ve az çok iran halkı islam ile tanışıklık bulsunlar,özellikle -ileride söyleyeceğimiz gibi- iranın o günkü idari ve inançsal konularına dikkat edersek öyle bir durumdaydı ki halk bütünüyle yeni bir söz duymaya adeta susamıştı,aslında bir kurtuluş kapısının acılacağını beklemekteydiler.Bu cinsten herçeşit haber,halkın arasında cok çabuk ve süratlice yayılmaktaydı.Halk tabiatiyle bu yeni dinin aslının ve teferruatının yani nitelik ve niceliğinin ne olduğunu birbirine sormaktaydı

Böylece Ebu bekir ve Ömer'in hilafet zamanı gelip çatıncaya kadar.Ebu BEkirin halifeliğinin son dönemşerinde ve ömerin hilafeti boyunca İran ve müslümanlar arasında meydana gelen savaşlar neticesinde neredeyse iran memeleketinin bütünü müslümanların eline geçti ve bu topraklarda yaşamakta olan milyonlarca iranlı çok yakından müslümanlarla sıcak temas sağladı ve bölük bölük islam dinini kabul ettiler.

Biz burada değerli ustad azizullah utaridi'nin İranlıların hizmette geçmişleri konusunda kalem almış olduğu değerli kitaptan bir kısmını ''İranlıların islama hizmetleri ne zaman başladı" adıyla yazılmış kitaptan derleyerek ki genellikle askeri fetihlerden önceki dönemlere ait bulunmktadır aynen aktarmaktayız.(dipnot1":Sayın beyfendi Utaridi çok değeli araştırmacılardan ve bilginlerden birisi olup titiz bir kitapşinas dır.İslami kitapların bir çok nushasını önmli kütüphanelerde özellikle hindistanda ki büyük kütüphanelerde inceleme araştırma imkanı bulmuş ve görülmemiş şekilde bir performansla o kitapların hepsinden fotoğraflarını çekmek suratiyle çok hacimli ve geniş bir kitap horasan bilginleri hakkında hazırlayarak baskıya hazırlamıştır.Hazırlanan bu kitaplar belkide kırk cilde ulaşacaktır,kendilerine üstün başarılar dilemekteyiz)

İrankulturevi


İslâm Devletinin Kuruluşu ve İranın Fethi

İSLAM ÖNCESİ IRAN TARIHI -1

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)