• Nombre de visites :
  • 1133
  • 29/9/2012
  • Date :

Resulullah (saa)’ın Sünnetleri

resulullah (saa)’ın sünnetleri

Hz. Muhammed'in (s.a.a) Bazı Sünnetleri [8]

- İmam Cafer Sadık'a (a.s), onun dedelerine, dedelerinin de İmam Ali'ye (a.s) dayanarak verdiği bilgiye göre, Peygamberimiz (s.a.a) dikişli fes giyerdi... Zat'ul-Fuzul adı ile anılan bir zırhı vardı. Üzerinde üç gümüş halka bulunan bu zırhın bir halkası ön tarafında, iki halkası da arka tarafında idi... [el-Caferiyat, s.184]

- Peygamberin (s.a.a) siyah bir sarığı vardı. Onu başına takıp namaz kılardı.[ el-Avalî]

- İmam Ali'nin (a.s) dört yüz kelimelik hadisinin bir yerinde şöyle dediğini nakleder:

"Pamuklu elbise giyin. Çünkü o, Resulullah'ın (s.a.a) elbisesidir. Peygamberimiz (s.a.a) sadece zorunlu durumlarda tüylü ve yünlü elbise giymiştir." [el-Hısal, s.162,][1]

- İsmail b. Müslim'den, o da İmam Sadık'tan (a.s) babası İmam Muhammed Bâkır'ın (a.s) şöyle dediğini nakleder: "Peygamberin (s.a.a) alt ucu demirli küçük bir asası vardı. Ona dayanırdı. Ramazan ve Kurban Bayramı namazlarında onu elinde bulundururdu." [Men La Yahzuruh'ul-Fakih, c.1, s.323, h:2,][2]

- Hişam b. Salim'den İmam Cafer Sadık'ın (a.s) şöyle buyurduğunu nakleder: "Pey-gamberimizin (s.a.a) yüzüğü gümüştendi." [Fürû-i Kâfi, c.6, s.468, h:1]

-Ebu Hatice'den nakledilen hadiste İmam Cafer Sadık'ın (a.s) şöyle dediği nakledilir: "Yüzük taşı yuvarlak olmalıdır." Ardından İmam şöyle buyurdu: "Resulullah'ın (s.a.a) yüzüğü öyle idi." [Fürû-i Kâfi, c.6, s.468, h:4]

- Abdurrahim b. Ebu Bilad'dan İmam Cafer Sadık'ın (a.s) şöyle dediğni nakleder: "Peygamberimizin (s.a.a) iki yüzüğü vardı. Birinin üzerinde 'La ilâhe ilallah, Muhammedun Resulullah (Allah'tan başka ilâh yoktur ve Muhammed Allah'ın resulüdür)', öbürünün üzerinde de 'Sadakallahu (Allah'ın dediği doğrudur)' diye yazıyordu." [el-Hisal, s.61]

- Hüseyin b. Halid'den, İmam Rıza'nın (a.s) bir hadiste şöyle buyurduğunu nakleder: "Peygamberimiz (s.a.a), Hz. Ali (a.s), İmam Hasan (a.s), İmam Hüseyin (a.s) ve diğer İmamlar sağ ellerine yüzük takarlardı." [el-Hisal]

- İmam Sadık'tan (a.s), Hz. Ali'nin (a.s) şöyle buyurduğu nakledilir: "Peygamberler gömleklerini şalvarlarından önce giyerlerdi." [Mekarim'ul-Ahlâk, s.101,][3]

- Peygamberimizin (s.a.a) evi ve onunla ilgili adabı hakkında

-  "Peygamberimiz (s.a.a) tuğla üzerine tuğla koymadan vefat etti."[ İbn-i Fahd'ın et-Tahsin]

- İmam (a.s), "Mescitler peygamberlerin toplantı yerleridir" dedi.[ Lübb'ül-Lübab]

- Sekûni'den İmam Cafer Sadık'ın (a.s) şöyle buyurduğunu nakleder: "Peygamberimiz (s.a.a) yazın evinden çıkarken perşembe günü çıkar, kışın soğuklar nedeniyle evine dönmek isteyince, cuma günü dönerdi." [Fürû-i Kâfi, c.6, s.532, h:14] [4]

- Allâme Hillî'nin kardeşi Şeyh Ali b. Hasan b. Mutahhar (Allah her ikisine de rahmet etsin) tarafından yazılan el-Uded'ül- Kaviyye adlı eserde, Hz. Hatice'den (r.a) şöyle nakledilmiştir: "Resulullah (s.a.a) eve gelince su ister ve namaz için temizlik yapardı. Sonra uzatmadan iki rekât namaz kılar, arkasından yatağına girerdi."

- Abbad b. Suheyb'in İmam Cafer Sadık'tan (a.s) şöyle rivayet ettiğini nakleder: "Peygamberimiz (s.a.a) hiçbir düşmana gece pususu kurmamıştır." [Fürû-i Kâfi, c.5, s.28, h:3]


[1] Bu rivayeti Şeyh Saduk ayrıca mürsel olarak ve Safvanî de Kitab'ut-Tarif adlı eserinde nakletmiştir. Bu rivayet sayesinde, Peygamberimizin (s.a.a) yünlü elbise giydiği yolundaki önceden geçen rivayetin anlamı da açıklık kazanıyor. Dolayısıyla bu iki rivayet arasında çelişki yoktur.

[2] Bu rivayet el-Caferiyyat adlı eserde de yer almıştır.

[3] Bu rivayet el-Caferiyyat adlı eserde de yer almıştır. Değindiğimiz konularla ilgili çok sayıda rivayet vardır.

[4] Bu rivayet mürsel olarak el-Hisal adlı eserde [s.391] de yer almıştır.

İhya'ul- Ulûm’da Hz. Muhammed'in (s.a.a) Bazı Sünnetleri

Masum İmamlar (as)ın Dilinden Hz. Muhammed (s.a.a)

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)