• Nombre de visites :
  • 974
  • 23/9/2012
  • Date :

Masum İmamlar (as)’ın Dilinden Hz. Muhammed  (s.a.a)

masum imamlar (as)ın dilinden hz. muhammed  (s.a.a)

Hz. Muhammed'in (s.a.a) Bazı Sünnetleri [6]

- İmam Cafer Sadık'tan (a.s) İmam Ali'nin (a.s) şöyle dediğini nakleder:

"Bıyıklara güzel koku sürmek, peygamberlerin ahlâkındandır ve amelleri yazan meleklere saygı göstermektir." [Fürû-i Kâfi, c.6, s.510, h:5]

- Seken Hazzaz'dan nakledilen hadiste İmam Cafer Sadık'ın (a.s) şöyle dediği rivayet edilir: "Bulûğ çağındaki her erkeğin her cuma günü bıyıklarını kısaltması, tırnaklarını kesmesi ve güzel koku sürünmesi gerekir. Peygamberimiz (s.a.a) cuma günü olunca eğer yanında güzel koku yoksa, eşlerinden birinin kokulu baş örtüsünü ister, suda ıslattıktan sonra onunla yüzünü ovardı." [Fürû-i Kâfi, c.6, s511, h:10]

- Ammar İmam Cafer Sadık'ın (a.s) şöyle buyurduğunu nakleder: "Peygambere (s.a.a) Ramazan Bayramında güzel koku hediye edildiğinde, kokuyu ikram etmeye önce eşlerinden başlardı."1[Men La Yahzuruh'ul-Fakih]

- Peygamberimiz (s.a.a) çeşitli yağlar sürünürdü. Çoğunlukla menekşe yağı sürünür ve "Bu, yağların en iyisidir." derdi. [Mekarim'ul-Ahlâk ,s.33]

- Peygamberimizin (s.a.a) yolculukla ilgili adabı hakkında,

 Abdullah b. Sinan'dan İmam Muhammed Bâkır'ın (a.s) şöyle buyurduğunu nakleder: "Peygamberimiz (s.a.a) perşembe günleri yola çıkardı." [Men La Yahzuruh'ul-Fakih ,c.2, s.173, h:3]

Bu anlamda çok sayıda hadis vardır.

-"Peygamberimiz (s.a.a) yolculuğa çıkarken yanında şu beş şeyi taşırdı: Ayna, sürmelik, tarak, misvak ve -bir rivayete göre- makas." [ Emân'ul-Ahtâr, Mısbah'uz-Zâir, Avarif'ul-Meârif ]

- İbn-i Abbas'a dayanılarak verilen bilgiye göre, Peygamberimiz (s.a.a) yürürken yorgun ve tembel olmadığı anlaşılacak şekilde yürürdü. [Mekarim'ul-Ahlâk, s.22]

- Muaviye b. Ammar'dan İmam Cafer Sadık'ın (a.s) şöyle buyurduğu nakledilir: "Peygamberimiz (s.a.a) yolculukları sırasında yokuş aşağı inerken, 'La ilâhe illallah' ve yokuş yukarı çıkarken, 'Allahu Ekber' derdi." [Men La Yahzuruh'ul-Fakih, c.2, s.179, h:1]

- Peygamberimiz (s.a.a) yolculuk sırasında konakladığı yerden ayrılmak istediğinde, orada mutlaka iki rekât namaz kılar ve "Konakladığımız yerler şahitlik etsinler diye bu namazları kılıyorum" derdi.[ Kutb'un Lübb'ül-Lübab]

- Peygamberimiz (s.a.a) [yolculuğa çıkan] müminlerle vedalaşırken şöyle dua ederdi: "Allah, takvayı yol azığınız yapsın. Sizi bütün hayırlara yöneltsin. Bütün isteklerinizi yerine getirsin. Dininizi ve dünyanızı tehlikelerden korusun. Sağ, salim ve bol ganimetlerle, kârlarla dönmenizi nasip etsin." [Men La Yahzuruh'ul-Fakih, c.2, s.179, h:1]

- İmam Cafer Sadık'tan (a.s), o da dedelerinden İmam Ali'nin (a.s) şöyle buyurduğunu nakleder:

"Peygamberimiz (s.a.a) Mekke'den (hacdan) gelen birine şöyle dua ederdi: Allah ziyaretlerini kabul etsin, günahlarını affetsin ve harcadıklarının yerini doldursun." [el-Caferiyat, s.75]

- Peygamberimizin (s.a.a) giyimle ilgili adabı hakkında,

- "Peygamberimiz (s.a.a) izar, rida, gömlek ve cübbeden ne bulursa onu giyerdi. Yeşil elbiseler hoşuna giderdi. Çoğunlukla beyaz elbise giyerdi ve 'Beyaz kumaşı dirilerinize giydirin ve ölülerinize kefen yapın.' derdi." "Savaşta veya başka zamanlarda işlemeli kaftan giyerdi. İnce atlastan kaftanı vardı. Bu kaftanın yeşil rengi beyaz tenine güzel giderdi. Bütün elbiseleri topuklarından aşağı inmezdi. İzarı ise bunların üzerinde daha kısa olur ve bacaklarının ortasına kadar inerdi. Bel bağı ile bu izarı bağlardı. Bazen namazda ve namaz dışında bu bel bağını açardı."


1- [Men La Yahzuruh'ul-Fakih kitabının c.2, s, 113. hadisinde bu rivayet mürsel olarak nakledilmiştir. Fakat aynı kitabın c.4, s.170'de bu hadis bu senetle dipnotta rivayet edilmiştir.]

Peygamber Efendimiz (saa)ın Sünnetleri

Hz. Muhammedin (s.a.a) Sünnetleri

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)