• Nombre de visites :
  • 1011
  • 10/9/2012
  • Date :

Hadislerle Hz. Muhammed'in (s.a.a) Bazı Sünnetleri

hadislerle hz. muhammedin (s.a.a) bazı sünnetleri

Hz. Muhammed'in (s.a.a) Bazı Sünnetleri [1]

-  "Peygamberimiz (s.a.a) elbiselerini kendisi yamalar, pabuçlarını kendisi diker, kölelerle birlikte yemek yer, yerde oturur, eşeğe biner ve arkasına birini bindirirdi. Ailesinin ihtiyaçlarını eve taşımaktan utanmazdı. Zenginlerle de, fakirlerle de el sıkışır, el sıkıştığında karşı taraf elini bırakmadıkça kendisi karşı tarafın elini bırakmazdı. Zenginfakir, büyük-küçük karşılaştığı herkese selâm verirdi. Çürük hurma olsa bile kendisine edilen ikramı küçümsemezdi." [İrşad-i Deylemî]

"Peygamberimiz (s.a.a) az masraflı geçinir, yüce karekterli, güzel geçimli ve güler yüzlü idi. Tebessüm eder, fakat gülmezdi. Mahzun görünüşlü idi, ama asık suratlı değildi. Alçak gönüllü idi, ama zillet görüntüsü vermezdi. Cömertti; fakat israfa kaçmazdı.

İnce kalpli idi. Bütün Müslümanlara karşı merhametli idi. Çok yemek yediği için geğirdiği hiç işitilmemiş, hiçbir zaman hiçbir şeye karşı tamahkârlık göstermemiştir." [c.1, s.115, Beyrut baskısı]

- "Peygamberimiz (s.a.a) aynaya bakar, saçını ve sakalını tarardı. Kimi zaman [ayna bulamadığında] suya bakarak saçını düzeltirdi. Aile fertlerine karşı yaptığından daha çok ashabı için süslenirdi ve 'Allah, kulunun arkadaşlarının yanına giderken hazırlanıp süslenmesini sever.' derdi." [Mekarim'ul-Ahlâk][s.34]

-  İmam Rıza'ya (a.s), onun da dedelerine (hepsine selâm olsun) dayanarak nakledilen hadise göre, Peygamberimiz (s.a.a) şöyle dedi: "Şu beş şeyi ölünceye kadar bırakmam: Kölelerle birlikte yer sofrasında yemek yemek, çıplak sırtlı eşeğe binmek, elimle keçi sağmak, yünden dokunmuş elbise giymek ve çocuklara selâm vermek. Bunları, benden sonra sünnetim olsun diye yapıyorum." [İlel'uş-Şerâyi, Uyûn-u Ahbar'ir-Rıza ve el-Mecalis][İlel'üş-Şerâyi, s.130, bab:108, h:1]

-  İmam Ali (a.s), Benî Sa'd kabilesinden birine şöyle dedi: "Sana kendim ve eşim Fatıma hakkında bir bilgi vereyim istemez misin?...

Bir sabah biz henüz yataktayken Peygamber (s.a.a) bize geldi ve 'es-Selâmu aleykum' dedi. Biz içinde bulunduğumuz durumdan utandığımız için ses çıkarmadık. Arkasından yine, 'es- Selâmu aleykum' dedi. Biz yine ses çıkarmadık. Arkasından bir daha 'es-Selâmu aleykum' deyince, eğer cevap vermezsek geri döner diye korktuk. Çünkü hep böyle yapardı. Bir eve varınca, kapıda üç kere selâm verir ve eğer girmesine izin verilmezse geri dönerdi. İşte bu endişe ile, 'Ve aleyk'es-selâm, ey Allah'ın Resulü, buyur.' dedik. Bunun üzerine içeri girdi." [Men La Yahzuruh'ul-Fakih][c.1, s.11, h:32]

-  Rib'î b. Abdullah'a dayanılarak nakledilen hadise göre İmam Cafer Sadık (a.s) şöyle dedi: "Peygamberimiz (s.a.a) kadınlara selâm verir, onlar da onun selâmına cevap verirlerdi. İmam Ali (a.s) de kadınlara selâm verirdi. Fakat genç kızlara selâm vermek istemezdi. Bunun sebebini şöyle açıklardı: Seslerinin hoşuma gideceğinden ve böylece selâm vermekten beklediğim sevaptan daha büyük zarara uğrayacağımdan korkuyorum." [Usûl-i Kâfi, c.2, s.148, h:1]

Bu rivayeti, Şeyh Saduk mürsel olarak [raviler zincirine yer vermeyerek]1 ve Tabersî'nin torunu, el-Mişkat adlı eserinde el-Mehasin adlı eserden iktibas ederek nakletmiştir.


Hz. PEYGAMBERİN BAZI KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ -1

RESUL-İ EKREM (S.A.A) SEVGİSİ -1

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)