• Nombre de visites :
  • 784
  • 3/9/2012
  • Date :

Molla Sadra

molla sadra

Molla Sadra, tam adı Sadreddin Şirazidir ancak Molla Sadrۆپ (Farsça: ملا صدرا (M.S. 1570-1640) adıyla da anılır.

Biyografi

İran'ın Şiraz kentinde doğdu. Felsefe, kelam, hadis ve tefsir çalışmaları için önce Kazvin'e (1591) daha sonra İsfahan'a (1597) seyahat etti. Oniki İmam Şiiliğinin İmamiye önemli merkezlerinden olan bu şehirlerde Mir Damad ve Bahaüddin Amili'nin talebeliğinde bulundu.

Eğitimini İsfahan'da tamamladıktan sonra felsefesini ortaya koyan aynı zamanda İran'daki Kum şehrinin yakınlarındaki Kahak adındaki köyde geçirdiği onbeşyıllık zühd hayatından edindiği tecrübelerinin etkisini yansıtan Esfar'ul Erbaa (Dört Sefer) adlı eserini verdi.

İranlılar tarafından ülkelerinin en büyük filozofu olarak kabul edilen Molla Sadra akılcılıkla sezgiciliği biraraya getirerek Hikmet'ul Mutealiye (Aşkın Hikmet) ekolünü kurmuştur. Molla Sadra'nın felsefesi İbn-i Sina Meşşailiği, Sühreverdi'nin İşraki felsefesi, Muhyiddin Arabi'nin, Nazari İrfan ekolü ve Oniki İmam Şiiliği'nden etkilenmiştir. Eserlerinde İslam düşünce dünyasındaki akılcı, sezgici, nas ekollerini farklı bir sentezde biraraya getirmeye çalışmıştır.

Hayatının sonlarına doğru Şiraz'a döndü. Muhammed Bakır Meclisi gibi bazı Oniki İmam Şiiliğine mensup kelamcılarınca sapkınlıkla suçlandı ancak mensubu olduğu ailenin gücü sebebiyle yazmaya devam edebildi. Hac yoluna çıktığında Basra'da yaşamı son buldu ve günümüzde Irak'a ait topraklara defnedildi.

Kitapları

Esfar'ul Erbaa (Dört Sefer: (a) Yaratılanlardan Hakk'a sefer, b) Hakk'la Hakk'da sefer c) Hakk'dan yaratılanlara Hakk'la sefer d) Hakk'la yaratılanlar arasında sefer.)

Şevahid'ur Rububiyye fi'l Menahic'il Sulukiyye

El-Mebdeu ve'l Mead (Başlangıç ve Dönüş)

Risaletu'l Meşair

El-Hikmet'ul Arşiyye

El-Mezahir'ul İlahiyye fi Esrar'il Ulumi'l Kemaliyye

Mefatih'ul Gayb (Gayb'ın Anahtarları)

Kesr-u Esnam'il Cahiliyye (Cahiliyye Putlarını Kırmak)

Risaletun Fi Hudusi'l Alem

Et Tefsir'ul Kebir

Muteşabeh'ul Kur'an

Şerh-u Usul'ul Kafi

Risaletun İla Mirdamad (Mir Damad'a mektup)

Hocaları

Muhammed Bakır El Huseyni, Muhakkik Damad (Mir Damad olarak da bilinen İranlı filozoftur), Seyyid Ebu Kasım, Mir Finderski olarak bilinir, Şeyh Muhammed b. Hüseyin El Harisi (Şeyh Bahai olarak bilinir).

Öğrencileri

Şeyh Muhammed b. Muhsin (Feyz Kaşani olarak bilinir.)

Şeyh Abdurrezzak El Lahici

Şeyh Hüseyin b. İbrahim Tinkabni

Molla Abdurreşid


Ebu Reyhan El-Birûni -1

Nasiruddin Tusi (r.a) -1

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)