• Nombre de visites :
  • 2021
  • 12/8/2012
  • Date :

Çocuklar arasında adaletli davranmak

çocuklar arasında adaletli davranmak

Birkaç kişilik bir aile küçük bir ülke gibidir ve bu ülkeyi anne ve baba yönetmektedir. Adalet ve eşitlik olmaksızın bir ülkeyi iyi bir şekilde yönetmek nasıl imkansızsa, bir aileyi yönetmek de imkansızdır. Sefa ve samimiyet, muhabbet ve sevgi, güven ve iyimserlik, refah ve huzur ancak adalet ve eşitliğin hakim olduğu bir ortamda mümkündür. İşte böyle bir ortamda çocuklar iyi eğitilir, içlerindeki yetenekleri pratiğe geçirir, anne ve babalarından pratikte adalet ve eşitlik dersi alırlar. Büyüklerin, adalet ve insafa muhtaç oldukları gibi çocuklar da muhtaçtır.

İmam Sadık (a.s) buyuruyor ki:

"İnsanların yanında adalet ve insaf, susuz insanların içtiği sudan daha tatlıdır. Küçük bile olsa, işlerin idaresinde adaletten daha iyi bir şey yoktur."[1]

Başka bir yerde de İmam Sadık'tan (a.s) şöyle rivayet edilmiştir: "Kıyamet günü insanlardan üç grup Allah'a herkesten daha yakın olurlar:

1- Öfkelendiği zaman eli altındakilere zulmetmeyen kimse.

2- İki kişinin arasını yapmak için her ikisine gidip gelen, ancak haktan hiç çıkmayan kimse.

3- Kendi zararına bile olsa hakkı söyleyen kimse."[2]

Allah Teâla Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor: "Şüphesiz Allah size adalet ve ihsanı emrediyor."[3]

Adaletli ve insaflı anne ve baba, bütün çocuklarına karşı bir davranır ve hiç birini diğerine tercih etmez. Kız ve erkek, çirkin ve güzel, küçük ve büyük, zeki ve aptal, salim ve kusurlu hepsini kendi çocukları bilir ve aralarında fark gözetmezler. Okşama ve sevmede, saygı ve ihtiramda, yiyecek ve giyecekte, savunma ve taraftarlıkta, harçlık ver-mede, ev işlerini bölüştürmede ve kısacası bütün işlerde bütün çocukları bir görür ve hepsine karşı bir davranırlar.

Resulullah (s.a.a) şöyle buyuruyor: "Çocuklarınız arasında (gizlide bile olsa) adaleti gözetin. İhsan ve bağışta çocuklarınızın size karşı adaletli davranmalarını istediğiniz gibi onların da sizden bu beklentileri vardır."[4]

Resul-i Ekrem (s.a.a) bir adamın çocuklarından birini öptüğünü ve diğerini öpmediğini görünce, "Niçin adaletli davranmıyorsun?" buyurdular.[5]

Adamın biri Resulullah'ın (s.a.a) yanında oturmuştu. O esnada oğlu içeri girdi. Adam onu öpüp dizlerinin üzerine oturttu. Daha sonra kızı içeri girdi, adam kızını önünde oturttu. Resulullah (s.a.a) bu durumu görünce buyurdular ki: "Niçin çocukların arasında adalet ve eşitliği gözetmedin."[6]

Hz. Ali (a.s) şöyle buyurur:

"Adalet ve eşitliği riayet etmek, siyasetlerin en iyisidir."[7]

Kadının birisi iki çocuğuyla birlikte Resulullah'ın (s.a.a) zevcesi Aişe'ye gitti. Aişe kadına üç hurma verdi. Kadın çocuklardan her birine bir hurma verdi ve üçüncü hurmayı da ikiye bölerek yarısını birine ve diğer yarısını da öteki çocuğuna verdi. Resul-i Ekrem (s.a.a) eve dönünce Aişe olanları anlattı. Resulullah (s.a.a) Aişe'ye buyurdular ki: "O kadının bu hareketine şaşırdın mı? Allah Teâla adalet ve eşitliği gözettiği için onu cennete götürecektir."[8]


[1]- Usul-u Kâfi, c.2, s.146.

[2]- Bihar-ul Envar, c. 75, s.33.

[3]- Nahl, 90.

[4]- Mekarim-ul Ahlak, c.1, s.252.

[5]- Mekarim-ul Ahlak, c.1, s.252.

[6]- Mecma-uz Zevaid, c.8, s.156.

[7]- Gurer-ul Hikem, 64.

[8]- Sunen-i İbn-i Mace, c.2, s.121.

Çocuklar Terbiyesinde Altın Tevsiyeler -1

Anne-Baba Ve Çocuk Arasında İletişim -1

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)