• Nombre de visites :
  • 1768
  • 11/8/2012
  • Date :

Kadir Gecesi Hakkında Hadisler

kadir gecesi ile ilgili kırk hadis

16-Resulullah'a (saa) “Kadir Gecesi'ne girdiğimizde (o gecede), ne isteyelim Hak Teâlâ'dan?”‌ diye sorulduğunda, Resulullah (saa): “Afiyet dileyin.”‌ buyurdu.

17-İmam-ı Cafer Sadık'tan (as) söyle rivayet edilmiştir: “Kadir Gecesi olunca gökyüzünün yedinci katından bir münadi arşın ortasından söyle nida eder: ‘Allah Teâlâ İmam Hüseyin'in (as) kabrinin ziyaretine gelenlerin hepsini bağışladı.'”‌

18-Ramazan ayının son on günü olduğunda, Resulullah (saa) yatağını dürer, ibadet için kemerini sıklardı. Yirmi üçüncü gece aile fertlerini uyandırır ve uyuyanların yüzüne su serperdi.

19-Hz. Fatıma (as) bu gecede aile fertlerinin uyumasına izin vermezdi. Bunu da onlara az yemek vermek ve gündüzler uyumakla sağlamaya çalışır ve söyle buyururdu:

“Asıl mahrum ve yoksun kimse, bu gecenin hayrından yoksun kalan kimsedir.”‌

20-Rivayet edildiğine göre İmam-ı Cafer Sadık (as),bir ara şiddetli bir şekilde hastalanmıştı. Buna rağmen Ramazan Ayı'nın 23. gecesi olduğunda akrabalarından kendisini camiye götürmelerini istedi ve o gece sabaha kadar camide kaldı.

21-Yine söyle rivayet edilmiştir: “Kim Kadir Gecesi'nde İmam Hüseyin'in kabrinin yanında olur da orada iki rekât veya mümkün olduğu kadar namaz kılacak olursa ve Allah'tan cenneti ister ve cehennem ateşinden O'na sığınırsa, Allah ona istediği şeyi verir ve ona cehennem ateşinden sığınak verir.”‌

22- İmam-ı Cafer Sadık'tan (as) nakledilir: “Amellerin hesabının başlangıç yılı Kadir Gecesi'dir. O gecede gelecek yılın hesabı yapılır.”‌

23-İmam-ı Bakır (as) buyurmuştur: “Her kim Kadir Sure'sini sesli okursa eline kılıcı almış Allah yolunda cihat eden birisi gibidir. Her kimde bu süreyi yavaş ve sessiz okursa Allah-u Teâlâ yolunda kanına boyanan birisi gibidir.”‌

24-İmam-ı Hasan Askeri (as) buyurmuştur: “Kadir Gecelerinin 19 ve 21. günlerine ulaşamadın veyahutta bulunamadınızsa 23.  geceyi sakın elden verip ihmalkârlıkta bulunmayın.”‌

25- Resulullah'a (saa) buyurmuştur: “Kadir Gecelerinin ihyalarına katılan ve ahiret gününe inanan mümin birisi ise tüm günahları bağışlanmış olur.”‌

26- İmam-ı Cafer Sadık'tan (a.s) nakledilir: “Allah katında yılın 12 ayı vardır. Bu ayların en faziletlisi ise Ramazan ayıdır. Ramazan ayının kalbi ise Kadir Gecesidir.”‌

27- İmam-ı Bakır (as) buyurmuştur: “Kadir Gecesinde yapılan namaz, zekât ve diğer hayırlı salih ameller Kadir Gecesi olmayan aylarda yapılan bin aydan daha faziletlidir.”‌

28-İmam-ı Sadık'a (as) şöyle sorulur: “Kadir Gecesi sadece Peygamber'in dönemine mi aitti? Ondan sonraki dönemde geçersiz midir?”‌ İmam (a.s) şöyle buyuruyor: “Eğer Kadir Gecesi kaldırılırsa Kuran'da kaldırılmış olur.”‌

29-İmam Cafer-i Sadık'tan (as) rivayet edilen bir hadis şöyledir: “Hacılar Kadir Gecesi'nde belirlenir; o yıla ait olan hadiseler, belalar ve rızıklar da o gecede belirlenir. İşte o geceyi üçün (Ramazan ayının 19, 21 ve 23. gecelerin) birinde ara.”‌

30- İmam-ı Cafer Sadık'tan (as) şöyle nakledilmiştir:

“Kadir Gecesi her yıl devam eder gündüzü de gecesi gibi mübarek ve kutsaldır.”‌


Kadir Gecesi İle İlgili Kırk Hadis -1

Kadir Gecesi İle İlgili Kırk Hadis -2

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)