• Nombre de visites :
  • 1382
  • 7/8/2012
  • Date :

Kadir Gecesi - Hadis

kadir gecesi ile ilgili kırk hadis

Allah katında yılın 12 ayı vardır. Bu ayların en faziletlisi Ramazandır. Ramazan ayının kalbi ise Kadir Gecesidir.

İslam kaynaklarında belirtildiğine göre Allah-u Teâlâ bir takım hikmetlere binaen Kadir Gecesi'ni ve onun dışında daha bazı şeyleri de gizli tutmuştur. Bunun sebebi insanlar bu mübarek ve bir gecesi bin aya bedel olan gecelerde bağışlanarak hayata tertemiz şekilde, ileriye ümitle bağlanarak yaşamını idame ettirmesidir. Kuran ve Ehl-i Beyt özellikle de Emirülmuminin Hz. Ali'nin yaralandığı ve şehadet gecelerinde bu iki baha biçilmez emaneti Hak Teâlâ'ya vesile kılarak bağışlanarak kamil insanlığa doğru yol alma ümidiyle kadir gecesinin faziletiyle ilgili bazı rivayetleri burada zikrediyoruz.

1-Peygamber (saa) buyurmuştur:

“Her kim Kadir Gecesi'ni ihya ederse gelecek yıla kadar ondan azap kaldırılacaktır.”‌

2-İmam-ı Sadık (as) buyurmuştur: “Kadir Gecesi'nin taktiratı 19.cu gecede olur. Kesinleşmesi 21.ci gecede olur; 23. Gece de ise imzalanmış olur.”‌

3-Birisi İslam Peygamberinden (saa): “Resulullah'a (.aa): ‘Kadir Gecesi'ne girdiğimizde (o gecede), ne isteyelim Hak Teâlâ'dan?' diye sorulduğunda, Resulullah (saa): ‘Afiyet dileyin.' buyurdu.”‌

4-Peygamber (saa) buyurmuştur: “Her kim Kadir Gecesi'ni imanlı ve bilinçli şekilde ihya ederse geçmiş ve gelecek günahları bağışlanmış olur.”‌

5-Hz. Ali'den (as) naklonulur: “Fatıma (sa) Kadir gecesi, ev halkından hiç kimsenin yatmasına müsaade etmezdi; az yemek vermekle onların yatmamasını sağlıyor, kendisi de bu gecenin ihyası için hazırlanıyor ve buyuruyordu ki: “Mahrum, bu gecenin bereketlerinden mahrum kalan kimsedir.”‌

6-İmam-ı Bakır (as) ve İmam-ı Sadık'tan (as) naklonulur: “Birisi İslam Peygamberi'ne (saa):  ‘Evim Medine'nin dışında, uzak yerdedir. Bu gecelerin hangisinde medineye gelerek kadir gecesinde yararlanayım?' Peygamber (saa): ‘Ramazan ayının 23 gecesi Medine'ye gel.' demiştir”‌

7-İmam-ı Bakır (as) buyurmuştur: “Kadir Gecesi'nde yapılan dua kesinleşmiş kaza-kaderi geri çevirir.”‌

8-Bir rivayette şöyle zikredilir: “Kadir Gecesi olduğu zaman bir münadi yedinci kat gökten şöyle seslenir: Her kim İmamı Hüseyn'in (as) ziyaretinde bulunuyorsa bağışlanmıştır.”‌

9-İmam-ı Ali (as) şöyle naklonulur: “İmam (as), Haris Hemdani'ye şöyle buyurmaktaydı:

‘Bana her yıl Kadir Gecesi'nde bir güç bahşedilir. Bu güç şu dini kıyamete kadar koruyan evlatlarıma da bahşedilmektedir.'”‌


Kadir Gecesi

Kadir Gecelerinin Özel Amelleri

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)