• Nombre de visites :
  • 1621
  • 9/7/2012
  • Date :

İslami Hareket Yobaz Rejimler İçin Bir Tehdittir -2

islami hareket yobaz rejimler için bir tehdittir

İslam Ülkelerinin Uyanması Amerika İçin Bir Tehlikedir

Zamanlanmn çoğunu, bu islam cumhuriyetini ortadan kaldırmaya harcıyorlar. Yazılıp söylenenlere göre Amerika

cumhurbaşkanr" "şu savaşa bir son vermenin bir yolunu bulmaya bakmalıyız, çünkü bu savaş Amerika'nın lehine işlemiyor artık" demiş. Sözde süper güç olduğu söylenen bir ülkenin cumhurbaşkanının itirafını görün işte! "Savaş buraya kadar Amerika'nın çıkarlarına uygundu, çünkü İslam Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmak için çıkarıldı bu savaş, halbuki şimdi bunun -savaş yoluyla İslam Cumhuri-yeti'ni yıkmanın-mümkün olmayacağını anladık, hatta bu, -savaş- İslam Cumhuriyeti'nin daha fazla gelişmesine ve diğer islam ülkelerinin de uyanmasına yol açacak gibi; o halde -bu savaşın devamı-, Amerika için bir tehlikedir artık ve bundan sonra devam etmesi Amerika'nın lehine değildir" diye itiraf etiyor işte. Şimdi kalkmış, bu işle ilgilenenlere "gelin bu savaşı bir an önce barışa çevirmenin bir yolunu bulun!" diye rica ediyor.

Ae, 161108 t:14,1,1361,

***

İslam Gelişecek Olursa Hainlere Engel Olacaktır

Bugün İran'ın yaptığı herşey bütün dünyanın, haber ajanslarının, matbuatının, radyoların ve televizyonların ilgi odağı durumundadır; hepsi bütün dikkatlerini İran'a çevirmiş, birşeyler ekleyip yalanlarla yoğurarak İslam Cumhuriyeti'ne darbe indirebilecekleri bir şeyaramaktadırlar. Maksatlı kişilerle yaptıkları yüzde yüz yalan röportajlar ve kimi bireyler hakkında asılsız görüşler öne sürmek suretiyle insanların zihnini saptırmak istiyor¬lar. Propagandalarını pek yoğunlaştırdıkları noktalardan biri de inkılab ve islam mevzuudur. Çünkü islam gelişecek olursa hainlere engelolacaktır, bu apaçık bellidir. Binae¬naleyh biz "inkılabın ihraç olması gerekir" derken heryerde islamın gelişip ilerlemesi gerektiğini kastediyoruz; bizim herhangi bir yere askeri müdahelede bulurımak gibi bir niyetimiz yok!

Ae, 17/39, t:4.7.1361

***

Bu savaş: İslami İran'a karşı Irak eliyle başlatılan tahmili savaş.

İslam Hükumetierinin Sükutu

Kitle iletişim araçlarının tamamı İran'a karşı saldınya geçmiş durumda! İran'daki inkılabın heryere ulaşabilmesi halinde kendi işlerinin biteceğini ve artık hiçbir şey yapa-mayacaklarını çok iyi biliyorlar tabi! Maalesef islam ülke-lerinin devletleri ya dikkat etmiyorlar buna, ya da farkındalar, ama birkaç gün iktidarda kalabilmek için sü¬kut etmekte ve onlarla işbirliğinde bulurımaktalar. İnkılabın ve islamın heryere ihraç olabilmesi için onların karşısına dikilmemiz gerekir.

Ae, 18/152, t: 4.8.1362.

***

Batıyla Doğu,Çıkarlarının Tehlikeye Düşmesinden Korkuyorlar

Doğuyla batıdan kim ne derse desin; biz kendi yolumuza devam etmekteyiz ve bu yolu sonuna vardırabileceğimizden ümitliyiz. Onlar bundan rahatsızlar tabi; rahatsızlıkları mn nedeni de, bu ülkedeki çıkarlarım artık kaybetmiş olmaları. Diğer ülkelerde de çıkarlarım yitirmekten korkuyorlar. Bu nedenledir ki -ellerinden gel¬diği kadar- komplo tertipliyor, entrikalar çeviriyorlar ve bundan sonra da çevirmeye de devam edecekler ve Allah Tebarek ve Teala da bu komploları boşa çıkaracaktır inşaallah!

Ae, 18/260, (:30.12.1362.

***

İslam Düşmanlarının İnkılab Aleyhine Yalanlar Uydurması

Sizin mesuliyetiniz gerçekten büyük; davranış ve a-melleriniz Hak Teala'mn huzurunda ve O'nun dergahında vuku bulup Allah'ın evliyalarıyla meleklerinin nezaretinde gerçekleştiği gibi; dünyanın dört bir yanındaki islam ülke-lerinden oraya gelen ve muhtemelen islam ve İran düşmanlarına ait kitle iletişim araçlarımn geniş propagan-dalarımn etkisi altında bulunan binlerce hacı adayımn da gözleri önünde cereyan edecektir. -İslam düşmanlarına ait bu kitle iletişim araçları- her gün sabahtan akşama kadar zamanlarının önemli bir bölümünü hep islam, İran milleti ve bu mazlum ülkeye hizmet veren yöneticiler aleyhine yalan uydurmakla geçirdiler ve hala da geçirmekteler. Butür yalan ve- propagandalar vasıtasıyla dünya müslümanlarının birçoğunu inandırmak veya en azından onları şüphede bırakabilmek gayesiyle, bu beldenin kıyam etmiş olan halkını, gerçekle hiç bağdaşmayan bir şekilde tanıtıp gösteriyorlar.

Ae,20/21, t:16.5.1365.

Sizin mesuliyetiniz: Beytullah'il Haram'ı ziyarete giden hacı adaylarına hitaben.


İslami Hareket Yobaz Rejimler İçin Bir Tehdittir -1

İslam inkılâbı, İslam dünyasında birlik bayraktarı -1

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)