• Nombre de visites :
  • 1333
  • 9/7/2012
  • Date :

İslami Hareket Yobaz Rejimler İçin Bir Tehdittir -1

islami hareket yobaz rejimler için bir tehdittir

soru: Başta Suudi-Arabistan- gelmek üzere yobaz ve irticai faaliyetlerin inkılab düşmanlarına karşı tavn nedir? cevap: Mukaddes ıslami hareket İran'da şah rejimini nasıl tehlikeye düşürüp yoketmeye doğru götürüyorsa, açıktır ki diğer islam ülkelerindeki gerici ve yobaz rejimleri de tehdit etmektedir; bu nedenle, onların şaha destek vermesi tabiidir.

Ae, 3/236, (:2. 9. 1357.

***

Suudi: Bugün Arabistan yarımadasına hükmeden Suudi hanedanı kastediliyor. Hicri kameri 1147'ye rastlayan miladi 1735'ten bu yana Arap yarımadasına egemen edilen Suudi hanedanı, vahabi mez¬hebine mensup olup Arabistan yarımadasının adını bugün "Suudi Arabistan" olarak değiştirmişlerdir. Sonradan çıkma batıl bir mezhep olan vahabiliğe göre kendilerinden başka bütün müslümanlar ister sünni, ister şii olsun, kafir ve müşrik olup "putperest" statüsüne girer! Olanca petrol zenginliğine rağmen bu adanın halkının hala fakir, sefil ve siyasi açıdan da ecnebilere bağlı olmasının yegane nedeni Suud i hanedanının 270 yıldan bu yana süregelen egemenliğidir. Arabistan'a maddi ve manevi sefalet ve bağımlılıktan başka birşey getirmeyen Suudi hane¬danı uzun yıllar İngiliz sörnürüsüne uşaklık etmiş, son dönemde ise Amerika emperyalizminin güdümüne girmiştir.

İslam Düşmanları Bu Hareketi Ortadan Kaldırmaya Uğraşıyorlar

soru: Arap ve islam dünyasında islam inkılabı için birtakım sorunlar yaratabileceklerini düşünüyor musunuz?

cevap: İslam düşmanları bu hareketi yok etmek için yapmadıklarını bırakmıyorlar, ama Allah Teala'nın da yardımıyla mukaddes islami hareket, önündeki yolu süratle açmakta ve ilerlemektedir.

Ae, 3/236, (.2.9.1357.

***

İslamdan Korkanlar, İslam Cumhuriyeti'nin İhracından Endişe Duymaktalar

İslamın gerçekleşmesini istemeyenler, İran'da İslam Cumhuriyeti'nin oluşmasını istemeyenler, islamdan korkan ülkeler, islam cumhuriyetinden korkan ülkeler; islam cumhuriyetinin bu ülkeden diğer ülkelere ihraç olmasından korkmaktadırlar! Onlar, sizi bu yolda durdurmak ve rler-lemenizi engellemek istemektedirler.

Ae, 11/222, (:17.10.1358.

***

İnkılabımızı Yurtdışında Kötü Gösteriyorlar Hepinizin bildiği gibi, yurtdışında inkılabımızı tam tersi bir şekilde yansıtmışlar. İnkılabımızı yavaş yavaş gerçek haliyle yurtdışına ihraç etmeli ve ol¬duğu gibi yansıtmalıyız. Ae, 13/68, t: 19.6.1359.

***

İnkılab Başka Yerlere de Geçer Korkusuyla Düşmanların Borazanları Ötmeye Başladı

Bizim milletirniz bilinçli ve inancında sadık islami bir millettir; tüm yurtdışında ve islama karşı olan ülkelerde yapılan zehirli propagandaların bu milleti etkilernesi mümkün değildir. Bu zehirli propagandaların diğer mil-letleri de etkilemeyeceğini umarım; bu inkılab başka yerlere de geçer korkusuyla telaşa kapılanların ülkemizle islam inkılabına karşı öttürmeye başladıkları borazanlar-dan et-kilenilmemesini umarım. Ümid ederim ki milletler uyanır ve bütün bu propagandaların, islamı şuracıkta boğmak ve islamın gerçek haliyle ne doğu ne batı!" diyen haliyle başka yerlere de geçmesini engellemek için yapıldığım farkederler.        .

Ae, 15/119, t:10.6.1360

***

 Ne doğu ne batı: Kur'an'da Nur Suresi'nin 35. ayetinden bir bölüm.

Süper Güçler Bu Hareketin Merkezi Çekirdeğini Ezmek İstiyorlar

Sizler şimdi bütün dünyanın hedefi durumundasımz, yani bu İran İslam İnkılabı dünyada öylesine gündeme gelip kendisini gösterdi ki bütün büyük süper güçleri dehşete düşürdü; bu inkılab gerçek yüzüyle herkesin ilgisini çeker ve islam ülkeleriyle birlikte diğer ülkeleri de günün birinde ellerinden kaçınverirler korkusuna kapılan süper güçler, bu islami hareket ve inkılabın merkezi çekirdeği olan burayı -İran'ı- ezebilmek için çabalamakta, var güçleriyle uğraşmaktalar.

Ae, 15/24-223, t:26.8.2360

***

Başka Yerlere de Geçer Korkusuyla İnkılaba Karşı Çıkıyorlar

İran'da gereğince gerçekleşmesin ve İran'ı ebediyen el-lerinden kaçırmış olmasınlar diye ve İran'dan başka yerlere de geçip ihraç olur da büyük güçlerin dünyayı sömürmeleri artık mümkün olmaz korkusuyla, bunların tamamı, bu islami hareketi yenilgiye uğratmanın peşindeler. Onların size karşı çıkmalarının nedeni budur işte.

Ae, 16/11, t:30.10.1360.


İNKILABIN İHRACI ANLAMI NEDİR? -1

İSLAM İNKILABI: ZULÜM ALTINDAKİ İNSANLARıN DEĞERLERİNİN ÖRNEĞİ-1

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)