• Nombre de visites :
  • 1937
  • 8/7/2012
  • Date :

Hz. Mehdi (a.s)ın Zuhurunun Altyapıları -4

hz. mehdi (a.s)ın zuhurunun altyapıları

4- Cesaret ve Kahramanlık

Mehdi’nin (a.f) askerleri ve dostları, tıpkı İmam Mehdi (a.f) gibi cesur ve kahraman insanlardır. İmam Ali (a.s) onları tanıtırken şöyle buyurmuştur:

“Onlar, yuvalarından çıkmış aslanlar gibidirler. İsteseler dağları yerlerinden sökerler.”‌[15]

5- Sabır ve Tahammül

Zulmün karşısında durmak ve evrensel adalet hükümetini kurmanın birçok zorluk ve sıkıntıları vardır. İmam’ın (a.f) dostları, onun evrensel hükümetinin ülkü ve ideallerinin gerçekleşmesi için bütün zorluklara ve acılara göğüs gererler. İhlâslarından dolayı da yaptıkları amelleri önemsiz sayarlar.

İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur:

“Onlar, sabırlarından ve tahammüllerinden dolayı Allah’a minnet etmeye kalkışan kişiler değillerdir. Canlarını Allah yolunda feda etmekten dolayı da şımarmazlar. Bu işleri, önemli işler olarak görmezler.”‌[16]

6- Birlik ve Beraberlik

İmam Ali (a.s), İmam Mehdi’nin (a.f) dostlarının birlik ve beraberlik hallerini anlatırken şöyle buyurmuştur:

“Onların kalpleri birdir, birbirleriyle de  ile uyum içindedirler.”‌[17]

Bu yüce insanların kalplerinin bir olması ve birlik içinde olmasının sebebi, bencilliklerini, şahsi istek ve arzularını bir kenara bırakmalarıdır. Onlar, sahih bir inanç ile tek bir bayrak altında ve bir hedef için kıyam ederler. İşte bu, onların zafere ulaşmasındaki en önemli faktörlerden biridir.

7- Züht ve Dindarlık

İmam Ali (a.s) Hz. Mehdi’nin (a.f) yardımcılarının özelliklerini sayarken şöyle buyurmuştur:

“O, dostlarından altın ve gümüş toplamamak, buğday ve arpa biriktirmemek için biat alacaktır.”‌[18]

Onların büyük hedefleri vardır. Büyük idealleri gerçekleştirmek için ayaklanmışlardır. Dünya ve maddiyat, hedeflerini ve ideallerini gerçekleştirmekten alıkoymaz. Bundan dolayı dünya ve güzellikleri karşısında kendilerini kaybedenlerin, kalpleri hızlı hızlı atanların ve elleri ayakları birbirine dolaşan kimselerin imam Mehdi’nin (a.f) dostları arasında yerleri yoktur.

Yukarıda zikredilenler İmam Mehdi’nin (a.f) dostlarının özelliklerindendir. Bu insanlar, böyle özelliklere sahip oldukları için hadislerde övgüyle anılmışlardır. Masum önderler (a.s) onların değerli ve övgüye layık insanlar olduklarını buyurmuşlardır.

Peygamber efendimiz (s.a.a.) onlar hakkında şöyle buyurmuştur:

“Onlar, ümmetimin en hayırlı insanlarıdır”‌[19]

İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur:

“Annem ve babam, yeryüzünde tanınmayan azınlık gruba feda olsun.”‌[20]

Elbette imam Mehdi’nin (a.f) dostları liyakatleri ve başarılarına göre hak ettikleri makama sahip olacaklardır. Rivayetlerde, hazretin 313 kişi olan özel dostlarının yanı sıra 10 bin kişilik bir orduya da sahip olacağını ve bununla birlikte müminlerden büyük bir grubun da hazretin yardımına koşacakları nakledilmiştir.

d- Genel Hazırlık

İnsanların tarihin farklı dönemlerinde masum İmamların (a.s) varlığından, ilimlerinden, engin bilgi hazinelerinden ve makamlarından yeterince istifade edemedikleri göze çarpmaktadır. Ne yazık ki insanların geneli yaşadıkları dönemlerde imamların kıymetini bilememişlerdir. Ellerindeki büyük fırsatları kaçırmışlar ve hidayet meşalesinin karşısında kör bir insan misali gaflet içine düşmüşlerdir.

Bundan dolayı Allah (azze ve celle) son hüccetini insanlardan gizlemiştir. Dünyada imamı kabul edecek ve değerini bilecek genel bir hazırlık gördüğü zaman ise ortaya çıkaracak ve insanların susuzluğunu ilahi maarif çeşmesinden giderecektir.

Bu bakımdan toplumun ve insanların topyekûn zuhura hazırlıklı olmaları, vaat edilen ıslahçının zuhur etmesinin en önemli şartlarından biridir. Çünkü toplu ve genel hazırlık olursa hazretin harekâtı neticelenecektir.


[15]- Yevmu’l-Halas, s.224

[16]- Yevme’l-Halas, s.224

[17]- Yevme’l-Halas, s.223

[18]- Muntahabu’l-Eser, ikinci fasıl, bab. 11, h.4, s.581

[19]- Yevmu’l-Halas, s.224

[20]- Mu’cemu’l-Ahadis-i İmam Mehdi, c.3, s.101

Hz. Mehdi (a.s)ın Zuhurunun Altyapıları -1

Hz. Mehdi (a.s)ın Zuhurunun Altyapıları -2

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)