• Nombre de visites :
  • 2086
  • 8/7/2012
  • Date :

Hz. Mehdi (a.s)ın Zuhurunun Altyapıları -3

zuhurun altyapıları -3

Harun Mekkî hiç düşünmeden ve soru sormadan tandırın içine girip oturdu. Bu esnada İmam Sadık (a.s) Horasanlı adam ile sohbet etmeye başladı. İmam (a.s) sanki Horasanı görmüş gibi Horasan’ı ona anlatmaya başladı. Bir süre sonra da Sehl’e; “Ey Horasanlı! Kalk ve tandırın içine bak diye buyurdu.”‌ Sehl kalkıp tandırın içine bakınca, Harun’un ateşin içinde oturduğunu gördü!

İmam (a.s), “Horasan’da Harun benzer kaç tane Şia tanıyorsun?”‌ diye sordu. Horasanlı adam “Allah’a andolsun ki, bunun gibi bir kişi bile tanımıyorum.”‌ dedi.

İmam (a.s); “Şunu iyi bilmelisin ki! Biz, beş tane dost ve yardımcı bulmadan kıyam etmeyiz. Hangi zamanın kıyam için uygun olduğunu daha iyi biliriz.”‌ dedi.[7]

Bundan dolayı İmam Mehdi’nin (a.f) dostlarının, yardımcılarının ve askerlerinin özelliklerini incelemeliyiz. Din önderlerinden nakledilen rivayetlerdeki hadisleri bir daha gözden geçirip kendimizin hangi konumda olduğunu anlamalı ve eksiklerimizi gidermeye çalışmalıyız:

1- Marifet ve İtaat

İmam Mehdi’nin (a.f) yardımcıları ve askerleri, Allah’ı, Peygamberimizi ve imamlarımızı (a.s) tanıma konusunda derin bir bilgiye ve marifete sahiptirler. Bilinçli ve bilgili bir şekilde hak meydanında hazırdırlar.

İmam Ali (a.s) onlar hakkında şöyle buyuruyor:

“Onlar, Allah’ı hakkıyla tanıyan kimselerdir.”‌[8]

İmam’a olan inançları onların bütün iliklerine kadar işlemiş ve bedenlerini sarmıştır. Bu marifet, imamın ismini, lakabını ve soyunu bilmekten daha yüce olan bir marifettir.

Bu marifet, İmamın velayetini hakkıyla tanımak ve varlık âlemindeki makamını bilmektir. Bu marifet, onların tüm vücutlarıyla imama karşı sevgi ve muhabbet duymalarına ve sadakat ile itaat etmelerine sebep olmaktadır. Zira onlar, imamın sözünün Allah’ın sözü olduğuna ve imama itaat etmenin Allah’a itaat etmek olduğuna inanırlar. Peygamber efendimiz (s.a.a) onları tanıtırken şöyle buyuruyor:

“Onlar, İmamlarına itaat etme konusunda çok çalışkandırlar.”‌[9]

2- İbadet ve Sağlamlık

İmam Mehdi’nin (a.f) dostları ve askerleri ibadet konusunda rehberlerini örnek alırlar. Gece gündüz demeden Allah’ı en güzel zikirlerle anarlar. İmam Sadık (a.s) onlar hakkında şöyle buyuruyor:

“Geceleri, sabahlara kadar ibadet eder gündüzleri de oruç tutarlar.”‌[10]

Başka bir yerde şöyle buyurmuştur:

 “Atların üzerinde Allah’ı tespih ederler.”‌[11]

Allah’ı zikir etmek, onları çelik insanlar haline getirmiştir. Hiçbir şey, onların sağlamlılıklarını ve dirençlerini kıramaz. İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmaktadır:

“Onlar, kalpleri çelik gibi olan insanlardır.”‌[12]

3-Fedakârlık ve Şahadet Aşkı

Yardımcıların, İmam Mehdi’ye (a.f) olan derin marifetleri kalplerini imamın aşkı ile doldurmaktadır. Bundan dolayı savaş meydanında imamın etrafını sağlam duvarlar gibi çevirerek canlarını bela oklarına siper ederler.

İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur:

“İmam Mehdi’nin dostları ve askerleri savaş meydanında hazretin etrafında (pervaneler gibi) dönerler. Kendi canları ile onu korurlar.”‌[13]

Yine şöyle buyurmuştur:

“Onlar, Allah yolunda şehit olmayı arzu ederler.”‌[14]


[7]- Sefinetü’l-Bihar, c.8, s.681

[8]- Muntehabu’l-Eser, fasıl. 8, bab.1, h.2, s.611

[9]- Yevmu’l-Halas, s.223

[10]- Yevmu’l-Halas, s.224

[11]- Biharu’l-Envar, c.52, s.308

[12]- Biharu’l-Envar, c.52, s.308

[13]- Biharu’l-Envar, c.52, s.308

[14]- Biharu’l-Envar, c.52, s.308

Zuhurun Altyapıları -1

Zuhurun Altyapıları -2

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)