• Nombre de visites :
  • 1688
  • 3/7/2012
  • Date :

Hz. Mehdi (a.s)ın Zuhurunun Altyapıları -1

zuhurun altyapıları

Dünyadaki bütün oluşumlar, şartları ve alt yapıları oluştuktan sonra gerçekleşmiştir. Alt yapısı oluşmadan bir oluşumun oluşması olanaksızdır. Her suyun ve havanın, her türlü bitkiyi yeşertecek özelliklere sahip olması mümkün değildir. Aynı şekilde her toprak ve zemin de her türlü tohumu yeşertecek elverişli ortama sahip olmayabilir.

Tarlasından iyi mahsul almak isteyen bir çiftçinin, gerekli olan bütün işleri en iyi şekilde yerine getirip engelleri ortadan kaldırması gerekir.

Bu yüzden, her inkılâp ve her toplumsal olay, camianın alt yapısına ve şartlarına bağlıdır. Nitekim İran İslam Cumhuriyeti, alt yapının oluşmasından sonra zafere ulaşmıştır. Dünyanın en büyük kıyamı olan İmam Mehdi’nin (a.f) evrensel kıyamı da bu durumdan istisna değildir. Alt yapılar ve şartlar oluşmadıkça kıyam gerçekleşmez.

Bu konuları hatırlatmamızdan maksadımız İmam Mehdi’nin (a.f) kıyamının, dünyaya hâkim olan ilahi kanunlardan istisna edilmediğini ve imamın ıslahçı hareketinin sebepsiz sıradan faktörlerle değil de mucize ile gerçekleşeceği düşüncesinin yanlış bir düşünce olduğunu anlatmaktır. Kuran ve masum önderlerin (s.a) öğretilerine göre ilahi sünnet gereğince âlemdeki bütün işler, normal seyrinde sebepler ve illetler doğrultusunda gerçekleşmektedir.

İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmaktadır:

“Allah, işlerin sebepsiz olmasını yasaklamıştır.”‌[1]

Adamın biri, imama (a.s) şöyle arz etti: “insanlardan bazıları şöyle diyorlar: Mehdi (a.f) kıyam ettiğinde işler onun istediği gibi olacaktır.”‌

İmam şöyle buyurdu: “Kesinlikle böyle değildir. Canım elinde olan Allah’a andolsun ki, eğer işler kendiliğinden düzelecek olsaydı Resulullah (s.a.a) için kendiliğinden düzelirdi.”‌[2]

Elbette yukarıda anlattığımız sözler, İmam Mehdi’nin (a.f) evrensel kıyamında gizli yardımların olmayacağı anlamına gelmez. Maksat, ilahi gizli yardımların yanı sıra zuhur için normal bilinen şartların ve altyapıların oluşması da gerekir.

Bu önsözden sonra sıra zuhurun alt yapılarını tanımaya gelir. Sonra da onları gerçekleştirmek için adım atmalıyız.

İmam Mehdi’nin (a.f) evrensel kıyamının gerçekleşmesi için dört önemli alt yapının oluşmasına ihtiyaç vardır. Bunların her birini tek tek inceleyeceğiz:

a- Plan Ve Program

Her yenilikçi hareket ve kıyamın iki programa ihtiyacı vardır:

1- Yapılandırılmış kuvvetlerle olumsuzluklara karşı koymak için genel bir programın olması.

2- Eksiksiz ve uygun kanunların olması. Bu kanunlar, camianın bütün ihtiyaçlarını karşılamalı, adil bir hükümet düzeninde bütün bireysel ve toplumsal hakların uygulanmasını garanti etmelidir. Aynı zamanda adalet çalışmalarını ilerletmeli ve toplumu arzu edilen başarılara ulaşmada yönlendirmelidir.

Halis İslam dini olan Kuran-ı Kerim öğretileri ve masumların (a.s) sünnetleri, İmam-ı Asr’ın (a.f) elinde  bir bütün kanun ve program olarak bulunmaktadır. Hazret (a.f) bu ebedi ve ilahi ferman doğrultusunda hareket etmektedir.[3]

Kuran-ı Kerim insanların maddi ve manevi ihtiyaçlarına cevap vermek üzere yüce Allah tarafından nazil edilmiştir.

Bundan dolayı onun evrensel inkılâbı, yönetim açısından eşsiz dayanağı olan bir kanuna ve bir programa sahiptir. Hiçbir hareket ve ıslahçı akım ile kıyas edilemez.

İddiamızın şahidi şudur: Günümüz dünyasında var olan beşeri kanunların hepsinin zayıf ve yetersiz olduğu tecrübelerle ispatlanmıştır. Artık insanlar dünyanın ilahi kanunlarla yönetilmesini kabul etmektedirler.


[1]- Mizanu’l-Hikmet, c.5, h.8166

[2]- Gaybet-i Numani, b.15, h.2

[3]- İmam Bakır (a.s) İmam Mehdi’nin (a.f) özelliklerini sayarken şöyle buyurdu: “Allah’ın kitabına (Kurân’a) göre amel edecektir. Gördüğü bütün çirkin şeyleri reddedecektir.(kaldıracaktır)”‌Biharu’l-Envar, c.51. s.141

Zuhur ve İdeal Toplum

CİHAN ZUHURUN EŞİĞİNDE

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)