• Nombre de visites :
  • 3162
  • 5/7/2012
  • Date :

Şeyh Murtaza Ensari (r.a) -2

şeyh murtaza ensari (r.a)

ŞEYH MURTAZA ENSARİ'NİN (R.A) EĞİTİMİ

Şeyh mukaddime derslerini büyük bir ciddiyetle babasının yanında, usul ve fıkıh derslerini ise Dizful'un meşhur fakihi ve aynı zamanda amcasının oğlu Şeyh Hüseyin Ensari'nin yanında okudu.     

Şeyh tahsiline devam etmek için hicri 1232 yılında babasıyla Kerbela ve Necef gibi mukaddes mekânlara hicret etti. Şeyh'in babası ilk önce Kerbele'da Şia'nın büyük fakihlerinden ve aynı zamanda havzanın müdürü olan Seyyid Muhammed Mücahid ile görüştü. Kendisini tanıttıktan sonra Seyyid Mücahid ona ilk üstadı olan Şeyh Hüseyin Ensari'yi sordu. Şeyhin babası: "O benim kardeşimin oğludur. Şimdi tedris edip, öğrenci yetiştiriyor dedi. Seyyid Mücahid Şeyh'in babasına; "Ziyaretten başka gelişinizin bir hedefi var mı? diye sordu. Şeyh Muhammed Emin oğlu Şeyh Murtaza'yı göstererek oğluma ilim öğretmeniz için yanınıza getirdim dedi. Seyyid Mücahid Şeyh Murtaza'ya şöyle bir baktı. 18 yaşındaki bu gençte ilme karşı bir merak olduğunu anladı.

Seyyid Şeyh Murtaza'nın bilgisini ölçmek için ona şöyle bir soru sordu: "Duyduğum kadarıyla kardeşim Şeyh Hüseyin Dizful'da Cuma namazı kıldırıyor ve bilindiği gibi birçok fakih İmam Zaman'ın (a.f) gaybet döneminde Cuma namazı kılmayı caiz bilmiyor. Bana gaybet döneminde Cuma namazının caiz olduğunu ispatlayan bir delil sunabilir misin?

Seyyid, Şeyh Murtaza'nın sunduğu delil karşısında hayretlere düşerek babası Şeyh Muhmammed Emin'e: "Bu zeki ve akıllı bir çocuktur. Sonra İmam Hüseyin'in (a.s) türbesini işaret ederek; "Onu bu kubbenin sahibine emanet et!" dedi.

Şeyh Muhammed Emin oğlunu oraya bıraktıktan sonra Dizful'a döndü. Şeyh Murtaza Kerbela'da dört yıl Şia'nın iki büyük fakihi Seyyih Mücahid ve Şerifu'l Ulema'dan dersler aldı.

 Şeyh'in dördüncü yılında Dizful'dan bir grup Kerbela ziyaretine gelmişti. Şeyh'i görerek babasının onu çok özlediğini söylediler. Şeyh baba hasretini gidermek için hemşerileriyle beraber Dizful'a döndü. Ancak ilime olan aşkına yenik düşerek hicri 1238 yılında tekrar Kerbela'ya döndü. Kaşifu'l Gita'nın oğlu Şeyh Cafer'in derslerine katıldı. Şeyh iki yıl sonra tekrar Dizful'a döndü ve 25 yaşında ilk üstadı Şeyh Hüseyin'in kızıyla evlendi.

ŞEYH MURTAZA ENSARİ'NİN (R.A) ÜSTATLARI

Şeyh döneminin büyük fakih ve müçtehitlerinin öğrencisi oldu. O büyük zatlardan bazıları:

1-Şeyh Hüseyin Ensari Dizfuli (r.a)

2-Şerifu'l Ulema-i Mazenderani (r.a)

3-Şeyh Musa Kaşifu'l Gita (r.a)

4-Şeyh Ali Kaşifu'l Gita (r.a)

5-Seyyid Muhammed Mücahid (r.a)

6-Hacı Molla Ahmed Neragi (r.a) [1]

ŞEYH MURTAZA ENSARİ'NİN (R.A) ÖĞRENCİLERİ

1-Şeyh İbrahim Al-i Sadık (r.a), (h.1221-1248 )

2-Seyyid Muhammed İbrahim Behbehani (r.a), (h.1330)

3-Mirza Muhammed Hasan Şirazi (r.a), (h.230-1355)

4-Ahunt Horasani (r.a), (h.1329)

5-Seyyid Cemaleddin Esedabadi (r.a), (h.1254-1314)

5-Şeyh Mevla İbrahim Kummi (r.a), (h.1308)

6-Molla Hüseyin Ali Hamedani (r.a), (h.1239-1311)

7-Seyyid Ebu Turab Kazvini (r.a), (h.1303)

8-Mirza Muhammed Aştiyani (r.a), (h.1248-1319)

9-Seyyid Mirza Ebu'l Hasan Razevi (r.a), (h.1311)

10-Seyyid Ebu'l Kasım Hansari (r.a), (h.1280)


[1]-Şahsiyeti Şeyh Ensari, s.179.

Şeyh Murtaza Ensari (r.a) -1

Hüseyin Kulu Hemedani (1)

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)