• Nombre de visites :
  • 3264
  • 2/7/2012
  • Date :

Şeyh Murtaza Ensari (r.a) -1

şeyh murtaza ensari (r.a)

MURTAZA B. ŞEYH MUHAMMED EMİN ENSARİ

[Ö. H/1298, M/1877]

DOĞUM YERİ

Şeyh Murtaza (r.a) hicri 1214 yılında Gadir-i Hum günü Dizful şehrinde mümin ve mütedeyyin bir ailede dünyaya geldi.

Babası Şeyh Muhammed Emin'in ilk çocuğuydu. Babası ona Murtaza ismini verdi.

Şeyh'in annesi bir gece rüyasında İmam Cafer Sadık'ın (a.s) kendisine altın kaplamalı bir Kuran verdiğini görür. Tabirciler bu rüyayı salih ve büyük makamlar elde edecek bir çocuğa yorumladılar. Fazla geçmeden o mümine hanım Şeyh'i dünyaya getirdi. Böylece de Şeyh'in annesinin gördüğü rüya gerçekleşti. Hakikaten Şeyh daha sonraları Şia âleminin iftihar kaynağı oldu.

ŞEYH MURTAZA ENSARİ'NİN (R.A) ATALARI

Dizful'un Meşayih ensar mahallesinde bir grup fakih ve ehli ilim yaşıyordu. Bunların nesebi Resul-i Ekrem'in (s.a.a) sadık ve vefalı ashabı Cabir b. Abdullah Ensari'ye ulaşmaktadır. Cabir b. Abdullah b. Amir Harram Ensari, Medine'de iman eden ilk Müslüman ve o Hazrec kabilesinin büyüklerindendi. Akabe biatina katılarak "Canımız ve mallarımız Peygamber'e (s.a.a) fedadır sözünü söyeleyenlerdendir. Abdullah, Bedir ve Uhud savaşlarına katılmış ve Uhud savaşında Peygamberimizin; "Savaşı kazansak da kaybetsek de bu geçitten ayrılmayınız dediği o geçitteki askerlerin komutanlığını yapmaktaydı. Ne yazık ki Müslümanların savaşı kazandığını gören askerler ganimet toplamak için orayı terk edince geçidin boşaldığını gören Kureyş arkadan saldırarak Müslümanları yenilgiye uğrattı. Geçidi az sayıda askerlerle koruyan Abdullah arkadaşlarıyla birlikte görevleri başında şehit oldu. Cabir b. Abdullah Ensari resul-i Ekrem'den (s.a.a) 1540 hadis nakletmiştir. Ayrıca İmam Hüseyin'i (a.s) Erbainde (kırkıncı gün) ziyaret eden ilk kişidir.

ŞEYH MURTAZA ENSARİ'NİN (R.A) AİLESİ

Şeyh'in babası Muhammed Emin takvalı, mümin ve mektebi tebliğ eden âlimlerdendi. Hicri 1248 yılında vefat ederek ebedi yurduna göçtü.

Annesi, Şeyh Ahmed b. Şeyh Şemsuddin Ensari'-nin oğlu Şeyh Yakub'un kızıdır. Dizful'da kendi döneminin mümine ve abide hanımlarındandı. Son nefesine kadar gece namazını terk etmedi. Hatta ömrünün sonlarında kör olduğunda oğlu Şeyh annesinin abdest ve diğer işlerinde ona yardım ediyordu. Bu mümine hanım hicri 1279 yılında Necef'te vefat etti.

Şeyh Murtaza Ensari'nin (r.a) evlilğinden iki kız bir de erkek çocuğu oldu. Ancak oğlu daha küçük yaşlarında vefat etti. Şeyh'in kendinden küçük iki fakih ve âlim kardeşi vardı.

1-Şeyh Mensur: Hicri 1224 yılında Dizful'da dünyaya geldi. Egitimini kardeşi Şeyh Murtaza'nın (r.a) yanında alarak döneminin meşhur rical üstatlarından oldu. Kardeşi Şeyh Murtaza'nın (r.a) vefatından sonra Necef'te Şeyh'in mescidinde namaz kıldırıyor, fıkıh, usul vb. dersleri veriyordu. Bu büyük âlim 70 yaşında Necef'te vefat etti.

2-Şeyh Muhammed Sadık: Hicri 1234 yılında Dizful'da dünyaya geldi. Başlangıç ilimlerini Dizful'-da tamamladıktan sonra Necef'e hicret etti. Orada fıkıh ve usul ilimlerini kardeşi Şeyh Murtaza'nın (r.a) yanında tamamlayarak içtihat derecesine ulaştı. Hicri 1298 yılında 64 yaşında hakkın rahmetine kavuştu.


Allame Bahrani (ra) (1)

AYETULLAH BAHAUDDİN (R.A) -1

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)