• Nombre de visites :
  • 1322
  • 25/6/2012
  • Date :

Çocuklar Terbiyesinde Altın Tevsiyeler -1

çocuklar terbiyesinde altın tevsiyeler

Aile; birbirini seven, birbiriyle uyumlu (denk), Allah'ın emanet olarak verdiği eş ve evlat nimetine bakmak ve korumakta sorumluluk sahibi, eğitimli; sevgi, saygı, sabır ve anlayışla bezenmiş iki kişinin bir araya gelmesiyle oluşan toplumun en küçük fakat en temel taşlarından biridir.

Aile; yalnızca dört duvardan ibaret olan, yediği önünde yemediği ardında tabiriyle en lüks en markalı mağazalardan giydirilen, en güzel yiyeceklerin yedirildiği bir sofra değildir.

Çocuk doğduğu günden itibaren anne ve babasını izler, gözlemler ve onların her türlü davranışlarını rol model alır.

 Onun için anne ve babalar ilk günden itibaren çocuklarıyla kuracakları iletişime ve onlara karşı gösterecekleri sevgili, sabırlı, anlayışlı, kararlı ve tutarlı davranışlara dikkat etmelidirler.

Unutmayalım ki; hiç kimse doğuştan mükemmel ve eksiksiz bir anne-baba olarak doğmaz. Çünkü anne-babalık davranışları tümüyle doğuştan getirilmiş davranışlar değildir. İnsan deneme yanılma yoluyla öğrenen ve eğitilen bir varlıktır. Yapılan çalışmalar ve araştırmalar anne-babalık duygu ve davranışlarının büyük ölçüde sonradan kazanıldığını ortaya koymaktadır. Anne-babaların, çocukları ile sağlıklı iletişim kurabilmeleri ve çocuklarına karşı olumlu tutum ile yaklaşabilmeleri, öncelikle iletişim bilgi ve becerilerine sahip olmaları ile mümkündür.

Dikkat!

İletişim yalnızca konuşmak değil, aynı zamanda hakkıyla dinleyebilmektir!

Çocuklar eleştiriden çok, iyi ve güzel örneklere ihtiyaç duyarlar. Çünkü örnek olmak başkalarını etkilemenin temel bir yolu değil, tek yoludur!

Başarılı iletişim nasıl kurulur?

1-Karşımızdaki kişilere saygı duyarak

2-Onların varlığını kabul ederek

3-Onlara değerli ve önemli olduklarını hissettirerek

4-Abartısız doğal davranarak

5-Empati yaparak

6-'Ne' söyleyeceğimizi bilerek

7-'Neyi ne zaman' söyleyeceğimize iyi karar vererek

8-'Nerede' söyleyeceğimizi kestirerek

9-En iyi 'nasıl' söyleyeceğimiz hususunda fikir yürüterek

10-Olayları evirip çevirmeden, basite indirgeyerek

11-Akıcı bir dille ve göz kontağı kurarak

12-Dikkati yoğunlaştırarak

13-Karşımızdakinin verilen mesajı alıp almadığını kontrol ederek

Çocuklarınızla iyi iletişim kurabilmek için bunları yapın!


Çocuklarımıza neden sınır koymalıyız?

İslamda Çocuk Eğitimi ve Önemi

Çocuk ve Oyun

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)